MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
25.05.2010 10:06:42 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykaz działek pod rozbudowę drogi Warszawa - Stanisławów
25.05.2010 09:40:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Stanisławów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
25.05.2010 09:19:38 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ 7616/4/2010
24.05.2010 15:19:05 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uroczysta sesja Rady Gminy
21.05.2010 12:22:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ 7616/4/2010
21.05.2010 12:09:58 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ 7616/4/2010
21.05.2010 10:21:11 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach
21.05.2010 10:16:47 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja o możliwości udziału w głosowaniu poza miejscem stałego zamieszkania lub wyborców nigdzie nie zamieszkałych
20.05.2010 15:46:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uroczysta sesja Rady Gminy
19.05.2010 09:37:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór oferty do artykułu Wycięcie 3 szt. drzew
19.05.2010 09:34:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wycięcie 3 szt. drzew
18.05.2010 09:15:51 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz odbiór z nieruchomości wyrobów zawierających azbest.
18.05.2010 08:49:22 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Ograniczone dostawy wody na ul. Siedleckiej, Małej i części ul. Senatorskiej
17.05.2010 17:50:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór oferty i umowy do artykułu Wykonanie remontu instalacji dymowej i wentylacyjnej w budynku mieszkalnym w Stanisławowie przy ul. Zachodniej 5
17.05.2010 17:46:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykonanie remontu instalacji dymowej i wentylacyjnej w budynku mieszkalnym w Stanisławowie przy ul. Zachodniej 5
17.05.2010 17:42:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz odbiór z nieruchomości wyrobów zawierających azbest.
17.05.2010 17:41:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie do artykułu Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz odbiór z nieruchomości wyrobów zawierających azbest.
17.05.2010 17:29:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ 7616/4/2010
17.05.2010 15:57:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami do artykułu Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz odbiór z nieruchomości wyrobów zawierających azbest.
17.05.2010 15:56:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz odbiór z nieruchomości wyrobów zawierających azbest.
17.05.2010 14:54:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Odtworzenie chodnika na ul. Warszawskiej w miejscowości Stanisławów
17.05.2010 11:12:36 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Profilowanie dróg gruntowych równiarką drogową samojezdną na terenie Gminy Stanisławów w 2010 r.
17.05.2010 11:06:38 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa OŚ 7616/3/2010
17.05.2010 11:06:17 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa OŚ 7616/3/2010
17.05.2010 11:06:03 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa OŚ 7616/3/2010
17.05.2010 11:05:51 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa OŚ 7616/3/2010
17.05.2010 11:05:05 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ 7616/1/2010
14.05.2010 09:08:45 Robert Wiącek Edytowano artykuł Spraw Nr RIiGK 7331a/6/2010
13.05.2010 12:38:42 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Odtworzenie chodnika na ul. Warszawskiej w miejscowości Stanisławów
13.05.2010 10:09:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z formularzami do artykułu Odtworzenie chodnika na ul. Warszawskiej w miejscowości Stanisławów
13.05.2010 10:07:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Szczegółowe specyfikacje techniczne (spakowane zipem) do artykułu Odtworzenie chodnika na ul. Warszawskiej w miejscowości Stanisławów
13.05.2010 09:55:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Odtworzenie chodnika na ul. Warszawskiej w miejscowości Stanisławów
12.05.2010 15:03:16 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży
12.05.2010 13:56:18 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
12.05.2010 13:55:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zgłoszenie na członka Okręgowej Komisji Wyborczej do artykułu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
12.05.2010 13:40:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
12.05.2010 10:26:36 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ 7616/4/2010
12.05.2010 10:23:34 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Gazyfikacja gminy Stanisławów
12.05.2010 08:50:48 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
12.05.2010 08:46:06 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Obwody głosowania
12.05.2010 08:32:14 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Obwody głosowania
12.05.2010 08:28:11 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwody głosowania
12.05.2010 08:24:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
10.05.2010 12:44:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 10/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 maja 2010 r.
10.05.2010 12:44:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 10/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 maja 2010 r.
10.05.2010 11:42:51 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ 7616/4/2010
10.05.2010 11:22:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie o zawarciu umowy cywilno-prawnej przez Czesławę Kaim
07.05.2010 13:14:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uzgodnienia i opinie do artykułu Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Stanisławów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
07.05.2010 12:39:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Pełnomocnictwo do artykułu Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
07.05.2010 12:38:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.