MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
07.05.2010 11:12:42 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe
07.05.2010 10:58:08 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Obwodnica Stanisławowa
06.05.2010 11:00:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Mapa szczegółowa do artykułu Sprawa OŚ 7616/3/2010
06.05.2010 10:59:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Mapa szczegółowa do artykułu Sprawa OŚ 7616/3/2010
06.05.2010 10:59:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Mapa szczegółowa do artykułu Sprawa OŚ 7616/3/2010
06.05.2010 10:58:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Mapa szczegółowa do artykułu Sprawa OŚ 7616/3/2010
06.05.2010 10:56:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Plan orientacyjny do artykułu Sprawa OŚ 7616/3/2010
06.05.2010 10:56:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Karta informacyjna do artykułu Sprawa OŚ 7616/3/2010
06.05.2010 10:54:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwodnica Stanisławowa
06.05.2010 10:46:29 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa OŚ 7616/3/2010
06.05.2010 10:27:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa OŚ 7616/3/2010
05.05.2010 14:27:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIiGK 7331a/7/2010
04.05.2010 13:39:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa mazowieckiego
04.05.2010 13:29:42 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa mazowieckiego
04.05.2010 13:24:09 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Wybory 2010 do kategorii Wybory Prezydenta RP został przeniesiony artykuł Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
04.05.2010 12:03:48 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Stawki czynszu za lokale mieszkalne
04.05.2010 12:00:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Kontrole czystości i porządku
04.05.2010 11:02:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwały z roku 2010
04.05.2010 10:50:44 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych
04.05.2010 10:38:21 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Prawne podstawy funkcjonowania
30.04.2010 13:21:45 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ 7616/4/2010
30.04.2010 08:56:31 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ 7616/1/2010
29.04.2010 15:35:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załączniki do SWIZ do artykułu Profilowanie dróg gruntowych równiarką drogową samojezdną na terenie Gminy Stanisławów w 2010 r.
29.04.2010 15:34:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Profilowanie dróg gruntowych równiarką drogową samojezdną na terenie Gminy Stanisławów w 2010 r.
29.04.2010 15:31:48 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Profilowanie dróg gruntowych równiarką drogową samojezdną na terenie Gminy Stanisławów w 2010 r.
29.04.2010 14:01:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ 7616/1/2010
29.04.2010 12:06:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Porządek obrad do artykułu Protokół Nr XXXIII/10 z XXXIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 marca 2010r.
29.04.2010 11:57:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności do artykułu Protokół Nr XXXIII/10 z XXXIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 marca 2010r.
29.04.2010 11:51:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załacznik nr 17 - podania o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ładzyń do artykułu Protokół Nr XXXIII/10 z XXXIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 marca 2010r.
29.04.2010 11:06:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 16 - podanie stomatologa do artykułu Protokół Nr XXXIII/10 z XXXIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 marca 2010r.
29.04.2010 11:06:18 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Zaśłącznik nr 16 - podanie stomatologa z artykułu Protokół Nr XXXIII/10 z XXXIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 marca 2010r.
29.04.2010 11:06:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zaśłącznik nr 16 - podanie stomatologa do artykułu Protokół Nr XXXIII/10 z XXXIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 marca 2010r.
29.04.2010 11:05:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 15 - pismo mieszkańca gminy Stanisławów do artykułu Protokół Nr XXXIII/10 z XXXIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 marca 2010r.
29.04.2010 11:03:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 - oświadczenie radnej do artykułu Protokół Nr XXXIII/10 z XXXIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 marca 2010r.
29.04.2010 11:03:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 6 - połączone posiedzenie wszystkich komisji rady gminy do artykułu Protokół Nr XXXIII/10 z XXXIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 marca 2010r.
29.04.2010 11:02:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 5 - wnioski podjęte na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej do artykułu Protokół Nr XXXIII/10 z XXXIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 marca 2010r.
29.04.2010 11:00:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 4 - wnioski podjęte na połączonym posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Komisji Bezp. Publ. Ppoż. i Ekologii do artykułu Protokół Nr XXXIII/10 z XXXIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 marca 2010r.
29.04.2010 10:58:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 3 - wnioski podjęte na posiedzeniu Komisji Budżetu, Planowania i Finansów do artykułu Protokół Nr XXXIII/10 z XXXIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 marca 2010r.
29.04.2010 10:56:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 - wnioski podjęte na posiedzeniu Komisji Społecznej i Rodziny do artykułu Protokół Nr XXXIII/10 z XXXIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 marca 2010r.
29.04.2010 10:55:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 - projekt "Przrdszkolak odkrywa świat" do artykułu Protokół Nr XXXIII/10 z XXXIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 marca 2010r.
28.04.2010 15:04:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXXIII/10 z XXXIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 marca 2010r.
28.04.2010 14:59:19 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
28.04.2010 14:58:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
28.04.2010 14:48:36 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Gazyfikacja gminy Stanisławów
28.04.2010 14:44:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Mapa sieci gazowej w Stanisławowie do artykułu Sprawa nr OŚ 7616/4/2010
28.04.2010 14:43:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Karta informacyjna przedsięwzięcia do artykułu Sprawa nr OŚ 7616/4/2010
28.04.2010 14:42:42 Tomasz Zdanowicz Z kategorii 2010 r. do kategorii 2010 r. został przeniesiony artykuł Sprawa nr OŚ 7616/4/2010
28.04.2010 14:41:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr OŚ 7616/4/2010
28.04.2010 14:41:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr OŚ 7616/4/2010
28.04.2010 14:37:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Gazyfikacja gminy Stanisławów