MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
28.04.2010 08:46:24 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek położonych w Stanisławowie pow. Mińsk Maz. – obręb Prądzewo-Kopaczewo
28.04.2010 08:34:17 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek położonych w Stanisławowie pow. Mińsk Maz. – obręb Prądzewo-Kopaczewo
23.04.2010 11:28:00 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 8/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12.04.2010r.
23.04.2010 11:25:22 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 8/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12.04.2010r.
23.04.2010 10:55:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 9/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 kwietnia 2010 r.
22.04.2010 15:05:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów w sprawie projektów: Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami
22.04.2010 15:02:50 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów w sprawie projektów: Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami
22.04.2010 15:01:19 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów w sprawie projektów Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami
22.04.2010 12:46:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Odbiór padłych zwierząt gospodarskich
22.04.2010 11:32:09 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów w sprawie projektów: Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami
22.04.2010 11:30:01 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów w sprawie projektów Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami
22.04.2010 11:27:07 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Stanisławów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
20.04.2010 14:13:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt założeń do artykułu Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Stanisławów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
20.04.2010 11:32:00 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży
20.04.2010 11:28:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży
20.04.2010 10:50:30 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Projekt zalozen Stanislawow z artykułu Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Stanisławów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
19.04.2010 14:18:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Utylizacja azbestu
16.04.2010 15:57:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek o zdjęcie azbestu do artykułu Utylizacja azbestu
16.04.2010 15:56:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek o odebranie do artykułu Utylizacja azbestu
16.04.2010 15:56:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie o prawie do budynku do artykułu Utylizacja azbestu
16.04.2010 15:56:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie o odtworzeniu elementów do artykułu Utylizacja azbestu
16.04.2010 15:55:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ocena stanu i możliwości do artykułu Utylizacja azbestu
16.04.2010 15:55:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja o wyrobach do artykułu Utylizacja azbestu
16.04.2010 15:54:42 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Utylizacja azbestu
16.04.2010 12:13:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stanisławów do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów w sprawie projektów Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami
16.04.2010 12:10:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Aktualizacja PGO gmina Stanisławów do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów w sprawie projektów Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami
16.04.2010 12:08:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów w sprawie projektów Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami
16.04.2010 10:44:08 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Rada Gminy Stanisławów zaprasza na Mszę św.
15.04.2010 15:23:11 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Rada Gminy Stanisławów zaprasza na Mszę św.
15.04.2010 15:21:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Rada Gminy Stanisławów zaprasza na Mszę św.
15.04.2010 13:19:39 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Posiedzenia komisji rady gminy:
15.04.2010 13:18:50 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
15.04.2010 09:34:23 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stanisławów z artykułu XXXIV sesja Rady Gminy Stanisławów
15.04.2010 08:59:47 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł XXXIV sesja Rady Gminy Stanisławów
15.04.2010 08:37:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości gminnych położonych we wsi Pustelnik. do artykułu XXXIV sesja Rady Gminy Stanisławów
15.04.2010 08:36:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stanisławów do artykułu XXXIV sesja Rady Gminy Stanisławów
15.04.2010 08:35:22 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXXIV sesja Rady Gminy Stanisławów
15.04.2010 08:33:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXXIV sesja Rady Gminy Stanisławów
14.04.2010 13:27:29 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zebranie sołeckie
13.04.2010 10:12:33 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RIiGK 7331a/1/2010
12.04.2010 16:39:01 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawozdaniw z wykonania budżetu 2009
12.04.2010 16:24:51 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 7/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 26 marca 2010 r.
12.04.2010 16:24:10 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 6/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 16 marca 2010 r.
12.04.2010 16:23:48 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 6/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 16 marca 2010 r.
12.04.2010 15:49:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie tabelaryczne GOK do artykułu ZARZĄDZENIE NR 6/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 16 marca 2010 r.
12.04.2010 15:48:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie opisowe GOK do artykułu ZARZĄDZENIE NR 6/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 16 marca 2010 r.
12.04.2010 11:16:44 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł VII Powiatowe Spotkania Chórów i Zespołów Śpiewaczych pod patronatem Starosty Mińskiego
12.04.2010 10:55:03 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł VII Powiatowe Spotkania Chórów i Zespołów Śpiewaczych pod patronatem Starosty Mińskiego
12.04.2010 10:25:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
12.04.2010 10:13:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Plan Odnowy Miejscowości Stanisławów do artykułu Plan Odnowy Miejscowości Stanisławów