MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
12.04.2010 10:12:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Plan Odnowy Miejscowości Stanisławów
12.04.2010 10:07:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zebranie sołeckie
09.04.2010 16:44:44 Robert Wiącek Edytowano artykuł Zebranie sołeckie
09.04.2010 16:43:07 Robert Wiącek Edytowano artykuł Plan odnowy miejscowości Stanisławów
09.04.2010 16:42:39 Robert Wiącek Edytowano artykuł Plan odnowy miejscowości Stanisławów
09.04.2010 16:42:00 Robert Wiącek Dodany załącznik Projekt planu do artykułu Plan odnowy miejscowości Stanisławów
09.04.2010 16:40:33 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Plan odnowy miejscowości Stanisławów
09.04.2010 13:03:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie GOPS do artykułu ZARZĄDZENIE NR 6/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 16 marca 2010 r.
09.04.2010 13:01:40 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Sprawozdanie GOPS z artykułu ZARZĄDZENIE NR 6/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 16 marca 2010 r.
09.04.2010 13:01:36 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Sprawozdanie GOPS z artykułu ZARZĄDZENIE NR 6/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 16 marca 2010 r.
09.04.2010 13:01:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie GOPS do artykułu ZARZĄDZENIE NR 6/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 16 marca 2010 r.
09.04.2010 11:09:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie GOPS do artykułu ZARZĄDZENIE NR 6/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 16 marca 2010 r.
09.04.2010 11:09:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabele Urzędu Gminy do artykułu ZARZĄDZENIE NR 6/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 16 marca 2010 r.
09.04.2010 11:08:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie opisowe Urzedu Gminy do artykułu ZARZĄDZENIE NR 6/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 16 marca 2010 r.
09.04.2010 11:07:24 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 6/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 16 marca 2010 r.
09.04.2010 09:32:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela 2 do artykułu Uchwała Nr XXXIII/184/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 marca 2010 r.
09.04.2010 09:32:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela 1 do artykułu Uchwała Nr XXXIII/184/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 marca 2010 r.
09.04.2010 09:31:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załączniki nr 1, 2, 3 do artykułu Uchwała Nr XXXIII/184/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 marca 2010 r.
09.04.2010 09:16:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XXXIII/184/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 marca 2010 r.
09.04.2010 09:15:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/184/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 marca 2010 r.
07.04.2010 12:23:41 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ 7616/1/2010
07.04.2010 09:24:52 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Na XXXII sesji nie podjęto żadnej uchwały
06.04.2010 12:42:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXXIII/185/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 marca 2010 r.
06.04.2010 12:39:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIII/185/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 marca 2010 r.
06.04.2010 12:36:26 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXXIII/179/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 marca 2010 r.
06.04.2010 12:36:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXXIII/183/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 marca 2010 r.
06.04.2010 12:35:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIII/183/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 marca 2010 r.
06.04.2010 12:30:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR NR XXXIII/182/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 marca 2010 r.
06.04.2010 12:29:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR NR XXXIII/182/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 marca 2010 r.
06.04.2010 12:28:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR NR XXXIII /181/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 marca 2010 r.
06.04.2010 12:28:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR NR XXXIII /181/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 marca 2010 r.
06.04.2010 12:26:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR NR XXXIII/180/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 marca 2010 r.
06.04.2010 12:26:20 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR NR XXXIII/180/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 marca 2010 r.
06.04.2010 12:24:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXXIII/179/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 marca 2010 r.
06.04.2010 12:23:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIII/179/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 marca 2010 r.
06.04.2010 12:21:42 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Na XXXII sesji nie podjęto żadnej uchwały
06.04.2010 09:51:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 7331a/5/2010
02.04.2010 11:49:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł VII Powiatowe Spotkania Chórów i Zespołów Śpiewaczych pod patronatem Starosty Mińskiego
01.04.2010 13:16:54 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł 2.04.2010 r. Urząd Gminy czynny do 14.00
01.04.2010 13:16:16 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł 2.04.2010 r. Urząd Gminy czynny do 14.00
01.04.2010 13:07:36 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zebranie sołeckie
31.03.2010 10:22:38 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RIiGK 7331a/2/2010
31.03.2010 08:08:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł 2.04.2010 r. Urząd Gminy czynny do 14.00
30.03.2010 12:05:21 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
30.03.2010 11:12:09 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
29.03.2010 14:08:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Spraw Nr RIiGK 7331a/6/2010
26.03.2010 14:13:48 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wójt Gminy Stanisławów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomego środka trwałego - równiarka drogowa.
26.03.2010 14:11:42 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Stanisławów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomego środka trwałego - równiarka drogowa.
26.03.2010 14:07:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Regulamin - załącznik do zarządzenia do artykułu ZARZĄDZENIE NR 7/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 26 marca 2010 r.
26.03.2010 14:06:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 7/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 26 marca 2010 r.