MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
26.03.2010 10:15:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 7331a/4/2010
26.03.2010 08:43:09 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Retków, części wsi Stanisławów, Mały Stanisławów i Prądzewo-Kopaczewo gm. Stanisławów
22.03.2010 15:15:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Bezpłatne szkolenie - podniesienie umiejętności komputerowych
19.03.2010 14:51:36 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RIiGK 7331a/3/2010
19.03.2010 14:17:09 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zdrowa Gmina
19.03.2010 14:08:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zdrowa Gmina
19.03.2010 09:34:21 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zdrowa Gmina
18.03.2010 15:55:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu do artykułu XXXIII sesjia Rady Gminy Stanisławów
18.03.2010 15:54:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała w sprawie uchwalenia statutu do artykułu XXXIII sesjia Rady Gminy Stanisławów
18.03.2010 15:37:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie pomnika przyrody do artykułu XXXIII sesjia Rady Gminy Stanisławów
18.03.2010 15:29:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wyrażenie zgody (lub nie) na fundusz sołecki do artykułu XXXIII sesjia Rady Gminy Stanisławów
18.03.2010 15:28:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Rządza do artykułu XXXIII sesjia Rady Gminy Stanisławów
18.03.2010 15:18:24 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXXIII sesjia Rady Gminy Stanisławów
18.03.2010 14:11:21 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ 7616/1/2010
18.03.2010 13:23:31 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
18.03.2010 13:16:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXXIII Sesja Rady Gminy Stanisławów
17.03.2010 08:58:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Postanowienie RDOŚ do artykułu Sprawa nr OŚ 7616/1/2010
17.03.2010 08:57:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ 7616/1/2010
16.03.2010 09:24:49 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
15.03.2010 12:03:23 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sołectwa
12.03.2010 14:21:01 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Konkurs na dekorację wielkanocną
12.03.2010 09:16:14 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zdrowa Gmina
12.03.2010 09:15:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zdrowa Gmina
11.03.2010 13:52:26 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2010 ROKU W GMINIE STANISŁAWÓW
11.03.2010 13:49:34 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2010 ROKU W GMINIE STANISŁAWÓW
11.03.2010 13:44:50 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 5/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 marca 2010 r.
11.03.2010 09:01:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 5/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 marca 2010 r.
11.03.2010 08:57:58 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 4/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 marca 2010 r.
11.03.2010 08:56:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 4/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 marca 2010 r.
10.03.2010 13:59:48 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł W dniu 12 marca 2010 roku w godzinach 9 – 11 będzie wstrzymana dostawa wody do wodociągu publicznego
10.03.2010 12:30:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
09.03.2010 10:12:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek położonych w Stanisławowie pow. Mińsk Maz. – obręb Prądzewo-Kopaczewo
08.03.2010 14:38:16 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ 7616/1/2010
08.03.2010 12:58:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opinia sanitarna do artykułu Sprawa nr OŚ 7616/1/2010
02.03.2010 09:44:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 3/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 marca 2010 r.
01.03.2010 15:10:05 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Prośba Zespołu Szkół w Pustelniku
26.02.2010 11:03:19 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości (nie dotyczy lasu).
23.02.2010 10:06:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego gminy Stanisławów
23.02.2010 10:04:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego gminy Stanisławów
23.02.2010 09:34:39 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Posiedzenie komisji statutowej
23.02.2010 09:24:09 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Posiedzenie komisji statutowej
22.02.2010 16:24:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 7331a/4/2010
22.02.2010 10:35:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zdrowa Gmina
18.02.2010 15:52:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Posiedzenie komisji statutowej
17.02.2010 12:30:10 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprzedaż w drodze rokowań następujących działek położonych w Stanisławowie pow. Mińsk Maz. – obręb Prądzewo-Kopaczewo, stanowiących własność gminy
17.02.2010 12:27:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprzedaż w drodze rokowań następujących działek położonych w Stanisławowie pow. Mińsk Maz. – obręb Prądzewo-Kopaczewo, stanowiących własność gminy
17.02.2010 12:21:34 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RliGK 7331/a/9/2009
17.02.2010 12:14:42 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RliGK 7331/a/9/2009
17.02.2010 12:10:23 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RliGK 7331/a/9/2009
16.02.2010 15:16:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do artykułu Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska