MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
16.02.2010 14:55:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
16.02.2010 10:57:00 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów w sprawie projektów Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami
16.02.2010 10:51:28 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uchwała budżetowa na 2010 r.
16.02.2010 10:50:21 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała budżetowa na 2010 r.
16.02.2010 10:21:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wieloletni program inwestycyjny, wydatki UE, przychody i zadania zlecone do artykułu Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2010 Nr XXXI/177/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
16.02.2010 10:18:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dług, dotacje, GPPRPA, GFOŚGW do artykułu Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2010 Nr XXXI/177/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
16.02.2010 10:16:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Plan wydatków do artykułu Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2010 Nr XXXI/177/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
16.02.2010 10:15:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Plan dochodów do artykułu Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2010 Nr XXXI/177/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
16.02.2010 10:15:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Część opisowa do budżetu do artykułu Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2010 Nr XXXI/177/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
16.02.2010 09:11:34 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2010 Nr XXXI/177/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
15.02.2010 10:57:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Woda do podlewania ogródka
15.02.2010 10:56:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Woda do podlewania ogródka
15.02.2010 10:33:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ 7616/1/2010
12.02.2010 11:12:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Karta informacyjna przedsięwzięcia do artykułu Sprawa nr OŚ 7616/1/2010
12.02.2010 11:10:11 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ 7616/1/2010
12.02.2010 10:24:11 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr OŚ 7616/1/2010
10.02.2010 14:12:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek do artykułu Wniosek o udostępnianie informacji publicznych
10.02.2010 14:08:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wniosek o udostępnianie informacji publicznych
10.02.2010 12:56:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności radnych, sołtysów i osób zaproszonych do artykułu Protokół Nr XXXII/10 z XXXII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 stycznia 2010r.
10.02.2010 12:54:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik 6 do artykułu Protokół Nr XXXII/10 z XXXII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 stycznia 2010r.
10.02.2010 12:53:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załączniki 1 do 5 do artykułu Protokół Nr XXXII/10 z XXXII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 stycznia 2010r.
10.02.2010 12:44:48 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXXII/10 z XXXII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 stycznia 2010r.
10.02.2010 10:33:08 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów w sprawie projektów Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami
09.02.2010 15:49:08 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RIiGK 7331a/8/2009
08.02.2010 13:07:07 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł XXXII sesja Rady Gminy Stanisławów
05.02.2010 15:44:39 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Praca Punktu Konsultacyjnego dla Osób z Problemami Psychospołecznymi
05.02.2010 10:28:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Pismo PPIS oraz wynik badania wody do artykułu Ocena jakości wody z wodociągu z dnia 11 grudnia 2009 r.
05.02.2010 10:27:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Ocena jakości wody z wodociągu z dnia 11 grudnia 2009 r.
03.02.2010 14:52:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzory formularzy do artykułu UBIEGANIE SIĘ O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKALNEGO
03.02.2010 14:40:48 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UBIEGANIE SIĘ O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKALNEGO
03.02.2010 14:02:15 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Pracownicy Urzędu
03.02.2010 13:56:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu ZARZĄDZENIE NR 2/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 stycznia 2010 r.
03.02.2010 13:54:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 2/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 stycznia 2010 r.
03.02.2010 13:46:42 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Pracownicy Urzędu
03.02.2010 10:54:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe radnych
03.02.2010 10:29:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Adama Zbigniewa Michalskiego z dnia 30.04.09
03.02.2010 10:28:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Adama Zbigniewa Michalskiego z dnia 30.04.09
03.02.2010 10:09:48 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Rada Gminy do kategorii Złożone w 2009 r. został przeniesiony artykuł Oświadczenie majątkowe Andrzeja Gałązki z dnia 27.04.2009 r.
03.02.2010 10:09:08 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Rada Gminy do kategorii Złożone w 2009 r. został przeniesiony artykuł Oświadczenie majątkowe Stanisława Piotra Marszała z dnia 27.04.2009 r.
03.02.2010 10:07:50 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Rada Gminy do kategorii Złożone w 2009 r. został przeniesiony artykuł Oświadczenie majątkowe Zenona Sienkiewicza z dnia 27.04.2009 r.
03.02.2010 10:05:48 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Rada Gminy do kategorii Złożone w 2009 r. został przeniesiony artykuł Oświadczenie majątkowe Piotra Arkadiusza Mielcarza z dnia 29.04.2009 r.
03.02.2010 10:04:38 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Rada Gminy do kategorii Złożone w 2009 r. został przeniesiony artykuł Oświadczenie majątkowe Andrzeja Kowalczyka z dnia 24.04.2009 r.
03.02.2010 09:59:43 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Rada Gminy do kategorii Złożone w 2009 r. został przeniesiony artykuł Oświadczenie majątkowe Bogdana Ryszawy z dnia 28.04.2009 r.
03.02.2010 09:58:49 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Rada Gminy do kategorii Złożone w 2009 r. został przeniesiony artykuł Oświadczenie majątkowe Lecha Ignacego Araszkiewicza z dnia 28.04.2009 r.
03.02.2010 09:57:58 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Rada Gminy do kategorii Złożone w 2009 r. został przeniesiony artykuł Oświadczenie majątkowe Marka Adama Kaima z dnia 20.04.2009 r.
03.02.2010 09:57:21 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Rada Gminy do kategorii Złożone w 2009 r. został przeniesiony artykuł Oświadczenie majątkowe Piotra Stefana Matusika z dnia 27.03.2009 r.
03.02.2010 09:56:42 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Rada Gminy do kategorii Złożone w 2009 r. został przeniesiony artykuł Oświadczenie majątkowe Krzysztofa Krawczyka z dnia 28.04.2009 r.
03.02.2010 09:55:15 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Rada Gminy do kategorii Złożone w 2009 r. został przeniesiony artykuł Oświadczenie majątkowe Jolanty Endzelm z dnia 20.04.2009 r.
03.02.2010 09:54:13 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Rada Gminy do kategorii Złożone w 2009 r. został przeniesiony artykuł Oświadczenie majątkowe Andrzeja Orycha z dnia 28.04.2009 r.
03.02.2010 09:53:15 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Rada Gminy do kategorii Złożone w 2009 r. został przeniesiony artykuł Anna Jackiewicz