MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
03.02.2010 09:52:25 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Rada Gminy do kategorii Złożone w 2009 r. został przeniesiony artykuł Oświadczenie majątkowe Jacka Michalaka z dnia 28.04.2009 r.
03.02.2010 08:13:07 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIiGK 7331a/11/09
02.02.2010 13:36:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XXXI/09 z XXXI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 grudnia 2009r.
02.02.2010 09:48:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół kontroli do artykułu Protokół kontroli planowanej przeprowadzonej w urzędzie gminy Stanisławów.
02.02.2010 09:47:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół kontroli planowanej przeprowadzonej w urzędzie gminy Stanisławów.
29.01.2010 12:42:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uwagi na temat funkcjonowania Ośrodków Zdrowia
29.01.2010 12:36:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XXXI/09 z XXXI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 grudnia 2009r.
29.01.2010 12:27:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 5 do artykułu Protokół Nr XXXI/09 z XXXI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 grudnia 2009r.
29.01.2010 12:26:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 4 do artykułu Protokół Nr XXXI/09 z XXXI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 grudnia 2009r.
29.01.2010 12:26:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Protokół Nr XXXI/09 z XXXI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 grudnia 2009r.
29.01.2010 12:25:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Protokół Nr XXXI/09 z XXXI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 grudnia 2009r.
29.01.2010 12:21:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Protokół Nr XXXI/09 z XXXI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 grudnia 2009r.
29.01.2010 12:20:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności radnych, sołtysów i osób zaproszonych do artykułu Protokół Nr XXXI/09 z XXXI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 grudnia 2009r.
29.01.2010 10:27:29 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XXXI/09 z XXXI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 grudnia 2009r.
29.01.2010 10:22:47 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XXXI/09 z XXXI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 grudnia 2009r.
29.01.2010 10:03:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr 368/S/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 14 grudnia 2009 r.
29.01.2010 10:01:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 368/S/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 14 grudnia 2009 r.
29.01.2010 09:54:06 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XXXI/09 z XXXI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 grudnia 2009r.
29.01.2010 08:42:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wnioski i uwagi dotyczące statutu gminy
29.01.2010 08:40:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wnioski i uwagi dotyczące statutu gminy
29.01.2010 08:39:35 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wnioski i uwagi dotyczące statutu gminy
25.01.2010 16:11:08 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2010 ROKU W GMINIE STANISŁAWÓW
25.01.2010 16:00:38 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2010 ROKU W GMINIE STANISŁAWÓW
25.01.2010 15:58:53 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2010 ROKU W GMINIE STANISŁAWÓW
25.01.2010 15:43:24 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 1/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 stycznia 2010 r.
25.01.2010 15:41:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2010 ROKU W GMINIE STANISŁAWÓW
25.01.2010 13:57:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXXI/09 z XXXI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 grudnia 2009r.
22.01.2010 14:44:28 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uchwały z roku 2009
22.01.2010 14:14:36 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
22.01.2010 13:53:58 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Praca Punktu Konsultacyjnego dla Osób z Problemami Psychospołecznymi
22.01.2010 12:40:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Program współpracy gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku
22.01.2010 12:39:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Program współpracy gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku
22.01.2010 08:23:32 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ,,Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie żwiru i żużla paleniskowego na terenie gminy Stanisławów”
21.01.2010 13:58:01 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXII sesja Rady Gminy Stanisławów
21.01.2010 13:50:47 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł XXXII sesja Rady Gminy Stanisławów
21.01.2010 13:48:15 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
21.01.2010 08:56:58 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Internetowy dostęp do ustaw sejmowych i innych aktów prawnych
20.01.2010 15:41:16 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
20.01.2010 15:36:56 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Posiedzeniie Komisji Rady Gminy Stanisławów
20.01.2010 15:36:21 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
19.01.2010 13:34:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sposób segregacji śmieci
19.01.2010 12:08:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sposób segregacji śmieci
19.01.2010 11:14:47 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokoły kontroli wewnętrznych
19.01.2010 10:58:03 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Kontrole wewnętrzne do kategorii 2009 r. został przeniesiony artykuł Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez sekretarza gminy Stanisławów na stanowisku samodzielnego referenta ds. planowania przestrzennego.
19.01.2010 10:57:33 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Kontrole wewnętrzne do kategorii 2009 r. został przeniesiony artykuł Protokół kontroli planowanej przeprowadzonej w Zespole Szkolnym w Ładzyniu
19.01.2010 10:56:57 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Kontrole wewnętrzne do kategorii 2009 r. został przeniesiony artykuł Protokół kontroli planowanej przeprowadzonej w Zespole Szkolnym w Stanisławowie
19.01.2010 10:54:53 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Kontrole wewnętrzne do kategorii 2009 r. został przeniesiony artykuł Protokół kontroli planowej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Pustelniku
19.01.2010 10:54:22 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Kontrole wewnętrzne do kategorii 2009 r. został przeniesiony artykuł Protokół kontroli planowanej przeprowadzonej w GOPS w Stanisławowie
19.01.2010 10:53:47 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Kontrole wewnętrzne do kategorii 2009 r. został przeniesiony artykuł Protokół kontroli planowanej przeprowadzonej w Gimnazjum w Stanisławowie
19.01.2010 10:50:10 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Kontrole wewnętrzne do kategorii 2009 r. został przeniesiony artykuł Protokół kontroli planowanej przeprowadzonej w Samorządowym Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Stanisławowie