MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
19.01.2010 10:45:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół kontroli do artykułu Protokół kontroli planowanej przeprowadzonej w Zespole Szkolnym w Ładzyniu
19.01.2010 10:41:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół kontroli do artykułu Protokół kontroli planowanej przeprowadzonej w Zespole Szkolnym w Stanisławowie
19.01.2010 10:40:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół kontroli do artykułu Protokół kontroli planowej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Pustelniku
19.01.2010 10:38:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół kontroli do artykułu Protokół kontroli planowanej przeprowadzonej w GOPS w Stanisławowie
19.01.2010 10:36:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół kontroli do artykułu Protokół kontroli planowanej przeprowadzonej w Gimnazjum w Stanisławowie
19.01.2010 10:35:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół kontroli do artykułu Protokół kontroli planowanej przeprowadzonej w Samorządowym Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Stanisławowie
19.01.2010 09:26:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół kontroli planowanej przeprowadzonej w Samorządowym Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Stanisławowie
19.01.2010 09:18:22 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół kontroli planowanej przeprowadzonej w Gimnazjum w Stanisławowie
19.01.2010 09:02:47 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół kontroli planowanej przeprowadzonej w GOPS w Stanisławowie
19.01.2010 08:56:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół kontroli planowej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Pustelniku
19.01.2010 08:47:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół kontroli planowanej przeprowadzonej w Zespole Szkolnym w Stanisławowie
19.01.2010 08:43:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół kontroli planowanej przeprowadzonej w Zespole Szkolnym w Ładzyniu
19.01.2010 08:35:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Regionalny konkurs grantowy "Równać szanse"
18.01.2010 14:49:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
18.01.2010 11:00:48 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Leczenie osoby uzależnionej od alkoholu
18.01.2010 10:48:46 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Skierowanie na leczenie osoby uzależnionej od alkoholu
18.01.2010 10:43:10 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Skierowanie na leczenie osoby uzależnionej od alkoholu
18.01.2010 10:30:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2013 rok.
14.01.2010 12:36:51 Robert Wiącek Edytowano artykuł Sołectwa
13.01.2010 10:04:43 Robert Wiącek Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów w sprawie projektów Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami
13.01.2010 09:52:09 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Sprawa nr RIiGK 7331a/10/2010
13.01.2010 09:49:43 Robert Wiącek Edytowano artykuł Sprawa nr RIiGK 7331a/3/2010
13.01.2010 09:45:09 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Sprawa nr RIiGK 7331a/3/2010
12.01.2010 15:35:04 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
08.01.2010 14:43:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów z dnia 8.01.2010 r.
08.01.2010 14:35:33 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przystosowanie instalacji produkującej masę bitumiczną do przerobu i odzysku odpadu w postaci destruktu asfaltowego.
08.01.2010 12:22:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł WÓJT GMINY STANISŁAWÓW ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek , stanowiących własność gminy.
08.01.2010 11:42:35 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RIiGK 7331a/2/2010
08.01.2010 11:42:05 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr RIiGK 7331a/2/2010
08.01.2010 08:44:07 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Rewitalizacja centrum Stanisławowa
08.01.2010 08:18:36 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Decyzje środowiskowe
07.01.2010 15:46:32 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Decyzje środowiskowe do kategorii 2009 r. został przeniesiony artykuł Dokumenty w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 50 (poza Stanisławowem)
07.01.2010 15:45:55 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Decyzje środowiskowe do kategorii 2009 r. został przeniesiony artykuł Przebudowa i rozbudowa Zakładu Tworzyw Sztucznych
07.01.2010 15:45:09 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Decyzje środowiskowe do kategorii 2009 r. został przeniesiony artykuł Dokumenty w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 50
07.01.2010 15:44:13 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Decyzje środowiskowe do kategorii 2009 r. został przeniesiony artykuł Dokumenty w sprawie drogi gminnej w miejscowości Wólka Piecząca
07.01.2010 15:43:40 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Decyzje środowiskowe do kategorii 2009 r. został przeniesiony artykuł Dokumenty dotyczące przebudowy drogi krajowej nr 50 (przejście przez Stanisławów
07.01.2010 15:43:04 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Decyzje środowiskowe do kategorii 2009 r. został przeniesiony artykuł Dokumenty w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 637
07.01.2010 15:42:36 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Decyzje środowiskowe do kategorii 2009 r. został przeniesiony artykuł Przystosowanie instalacji produkującej masę bitumiczną do przerobu i odzysku odpadu w postaci destruktu asfaltowego.
07.01.2010 15:38:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenia w sprawach o ustalenie lokalizacji inwestycji
07.01.2010 15:20:06 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Obwieszczenia do kategorii 2009 r. został przeniesiony artykuł Obwieszczenie RIiGK 7331a/7/08-09
07.01.2010 15:16:48 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Obwieszczenia do kategorii 2009 r. został przeniesiony artykuł Postępowanie nr RIiGK 7331a/1/09
07.01.2010 15:16:18 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Obwieszczenia do kategorii 2009 r. został przeniesiony artykuł Obwieszczenie RliGK 7331a/2/09
07.01.2010 15:15:34 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Obwieszczenia do kategorii 2009 r. został przeniesiony artykuł Obwieszczenie RliGK 7331a/9/08-09
07.01.2010 15:15:01 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Obwieszczenia do kategorii 2009 r. został przeniesiony artykuł Obwieszczenie RliGK 7331a/6/08-09
07.01.2010 15:14:27 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Obwieszczenia do kategorii 2009 r. został przeniesiony artykuł Obwieszczenie RliGK 7331a/1/2/2009
07.01.2010 15:13:52 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Obwieszczenia do kategorii 2009 r. został przeniesiony artykuł Obwieszczenie RIiGK 7331a/3/09
07.01.2010 15:13:22 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Obwieszczenia do kategorii 2009 r. został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
07.01.2010 15:12:48 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Obwieszczenia do kategorii 2009 r. został przeniesiony artykuł Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej projkt MIN 4440
07.01.2010 15:12:14 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Obwieszczenia do kategorii 2009 r. został przeniesiony artykuł Obwieszczenie RliGK 7331a/3/09
07.01.2010 15:11:49 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Obwieszczenia do kategorii 2009 r. został przeniesiony artykuł Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Retków, części wsi Stanisławów, Mały Stanisławów i Prądzewo-Kopaczewo gm. Stanisławów