MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
07.01.2010 15:10:08 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Obwieszczenia do kategorii 2009 r. został przeniesiony artykuł Obwieszczenie RIiGK 7331a/4/2008-09
07.01.2010 15:09:33 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Obwieszczenia do kategorii 2009 r. został przeniesiony artykuł Sprawa RIiGK 7331a/5/2009
07.01.2010 15:09:00 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Obwieszczenia do kategorii 2009 r. został przeniesiony artykuł Sprawa RIiGK 7331a/6/2009
07.01.2010 15:07:54 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Obwieszczenia do kategorii 2009 r. został przeniesiony artykuł Sprawa RIiGK 7331a/7/2009
07.01.2010 15:07:21 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Obwieszczenia do kategorii 2009 r. został przeniesiony artykuł Sprawa nr RIiGK 7331a/8/2009
07.01.2010 15:06:34 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Obwieszczenia do kategorii 2009 r. został przeniesiony artykuł Sprawa nr RliGK 7331/a/9/2009
07.01.2010 15:06:00 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Obwieszczenia do kategorii 2009 r. został przeniesiony artykuł Sprawa nr RliGK 7331/a/10/2009
07.01.2010 15:05:26 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Obwieszczenia do kategorii 2009 r. został przeniesiony artykuł Sprawa RIiGK 7331a/11/09
07.01.2010 13:50:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr RIiGK 7331a/1/2010
07.01.2010 13:37:06 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
07.01.2010 13:25:52 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł UMOWY NA POPIÓŁ
07.01.2010 13:25:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UMOWY NA POPIÓŁ
07.01.2010 11:12:57 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
07.01.2010 11:12:09 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Posiedzenia komisji rady gminy:
06.01.2010 12:37:30 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe
06.01.2010 11:44:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Harmonogram pracy lekarzy w ośrodkach zdrowia na terenie gminy Stanisławów
05.01.2010 15:19:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/178/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2009
05.01.2010 15:18:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/178/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2009
05.01.2010 15:16:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXI/178/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2009
05.01.2010 14:12:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Program współpracy do artykułu UCHWAŁA Nr XXXI/176/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2010.
05.01.2010 14:11:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXXI/176/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2010.
05.01.2010 14:06:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Program profilaktyki do artykułu UCHWAŁA Nr XXXI/175/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2010 rok.
05.01.2010 14:05:34 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXXI/175/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2010 rok.
05.01.2010 12:27:45 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy
05.01.2010 11:55:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Stanisławów
05.01.2010 10:16:31 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Skład Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stanisławowie
05.01.2010 10:11:24 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Tablica ogłoszeń do kategorii Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stanisławowie został przeniesiony artykuł Praca Punktu Konsultacyjnego dla Osób z Problemami Psychospołecznymi
05.01.2010 09:55:50 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
05.01.2010 09:46:59 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Stanisławów
05.01.2010 09:29:50 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Informacja o znajdujących się na terenie gminy punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych.
05.01.2010 09:16:32 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenia Wójta Gminy
05.01.2010 08:56:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwały Rady Gminy Stanisławów
05.01.2010 08:46:15 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uchwały z roku 2009
05.01.2010 08:39:49 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Uchwały z kategorii Uchwały
05.01.2010 08:39:05 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwały z roku 2009
04.01.2010 17:45:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Prognoza Programu Ochrony Środowiska do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów w sprawie projektów Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami
04.01.2010 17:45:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Prognoza PGO do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów w sprawie projektów Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami
04.01.2010 17:44:03 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów w sprawie projektów Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami
04.01.2010 17:40:24 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Prawne podstawy funkcjonowania
04.01.2010 17:25:26 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wynajem Ośrodków Zdrowia
04.01.2010 17:25:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł "Częściowy remont budynku Zespołu Szkolnego w Ładzyniu Gmina Stanisławów"
04.01.2010 17:16:10 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów w sprawie projektów Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami
04.01.2010 17:00:52 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Zarządzenia Wójta Gminy do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Zarządzenie nr 01/09
04.01.2010 17:00:24 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Zarządzenia Wójta Gminy do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Zarządzenie nr 02/09
04.01.2010 16:59:57 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Zarządzenia Wójta Gminy do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Zarządzenie nr 03/09
04.01.2010 16:59:33 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Zarządzenia Wójta Gminy do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Zarządzenie nr 04/09
04.01.2010 16:59:05 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Zarządzenia Wójta Gminy do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Zarządzenie nr 06/09
04.01.2010 16:58:23 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Zarządzenia Wójta Gminy do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Zarządzenie nr 07/09
04.01.2010 16:57:57 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Zarządzenia Wójta Gminy do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Zarządzenie nr 08/09
04.01.2010 16:56:59 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Zarządzenia Wójta Gminy do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Zarządzenie nr 09/09