MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
16.07.2015 08:40:03 Robert Wiącek Dodany załącznik Zarządzenie Nr 39/2015 do artykułu Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 lipca 2015r.
16.07.2015 08:39:07 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 lipca 2015r.
16.07.2015 08:34:13 Robert Wiącek Dodany załącznik Formularz ofertowy - odt do artykułu Zapytanie ofertowe
16.07.2015 08:33:37 Robert Wiącek Dodany załącznik Formularz ofertowy - doc do artykułu Zapytanie ofertowe
16.07.2015 08:24:06 Robert Wiącek Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 lipca 2015r.
15.07.2015 14:48:21 Robert Wiącek Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Zapytanie ofertowe
15.07.2015 14:48:08 Robert Wiącek Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Zapytanie ofertowe
15.07.2015 14:47:57 Robert Wiącek Dodany załącznik Treść zapytania ofertowego do artykułu Zapytanie ofertowe
15.07.2015 14:46:44 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe
14.07.2015 16:00:53 Robert Wiącek Dodany załącznik Oferta z załacznikami oraz wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro
14.07.2015 16:00:30 Robert Wiącek Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro
14.07.2015 15:59:00 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro
14.07.2015 14:51:56 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Zwrot podatku akcyzowego
14.07.2015 14:16:37 Robert Wiącek Dodany załącznik Treść Zarządzenia Nr 37/2015 z załącznikiem do artykułu Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 lipca 2015r.
14.07.2015 14:15:54 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 lipca 2015r.
14.07.2015 14:12:59 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie
14.07.2015 08:49:39 Robert Wiącek Dodany załącznik Odpowiedzi na pytania do artykułu Zakup samochodu pożarniczego
13.07.2015 11:46:22 Robert Wiącek Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe Zygmunta Ochmana za rok 2014 do artykułu Oświadczenie majątkowe Zygmunta Ochmana za rok 2014
13.07.2015 11:45:46 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Zygmunta Ochmana za rok 2014
13.07.2015 11:45:02 Robert Wiącek Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Popławskiego za rok 2014 do artykułu Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Popławskiego za rok 2014
13.07.2015 11:44:36 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Popławskiego za rok 2014
13.07.2015 11:43:56 Robert Wiącek Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe Wiesława Szponara za rok 2014 do artykułu Oświadczenie majątkowe Wiesława Szponara za rok 2014
13.07.2015 11:43:37 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Wiesława Szponara za rok 2014
13.07.2015 11:42:21 Robert Wiącek Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe Tadeusza Jurka za rok 2014 do artykułu Oświadczenie majątkowe Tadeusza Jurka za rok 2014
13.07.2015 11:42:02 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Tadeusza Jurka za rok 2014
13.07.2015 11:41:19 Robert Wiącek Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe Sylwestra Książka za rok 2014 do artykułu Oświadczenie majątkowe Sylwestra Książka za rok 2014
13.07.2015 11:40:59 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Sylwestra Książka za rok 2014
13.07.2015 11:40:15 Robert Wiącek Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe Sławomira Płochockiego za rok 2014 do artykułu Oświadczenie majątkowe Sławomira Płochockiego za rok 2014
13.07.2015 11:39:51 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Sławomira Płochockiego za rok 2014
13.07.2015 11:39:13 Robert Wiącek Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe Piotra Matusika za rok 2014 do artykułu Oświadczenie majątkowe Piotra Matusika za rok 2014
13.07.2015 11:38:49 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Piotra Matusika za rok 2014
13.07.2015 11:38:04 Robert Wiącek Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe Moniki Uścińskiej za rok 2014 do artykułu Oświadczenie majątkowe Moniki Uścińskiej za rok 2014
13.07.2015 11:37:44 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Moniki Uścińskiej za rok 2014
13.07.2015 11:36:54 Robert Wiącek Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe Michała Cudnego za rok 2014 do artykułu Oświadczenie majątkowe Michała Cudnego za rok 2014
13.07.2015 11:36:34 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Michała Cudnego za rok 2014
13.07.2015 11:35:44 Robert Wiącek Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe Marioli Orłowiec za rok 2014 do artykułu Oświadczenie majątkowe Marioli Orłowiec za rok 2014
13.07.2015 11:35:23 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Marioli Orłowiec za rok 2014
13.07.2015 11:34:24 Robert Wiącek Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe Elżbiety Król za rok 2014 do artykułu Oświadczenie majątkowe Elżbiety Król za rok 2014
13.07.2015 11:34:01 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Elżbiety Król za rok 2014
13.07.2015 11:33:11 Robert Wiącek Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe Bożenny Woś za rok 2014 do artykułu Oświadczenie majątkowe Bożenny Woś za rok 2014
13.07.2015 11:32:44 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Bożenny Woś za rok 2014
13.07.2015 11:31:23 Robert Wiącek Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe Andrzeja Kowalczyka za rok 2014 do artykułu Oświadczenie majątkowe Andrzeja Kowalczyka za rok 2014
13.07.2015 11:30:56 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Andrzeja Kowalczyka za rok 2014
13.07.2015 11:23:51 Robert Wiącek Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe Agaty Tabor za rok 2014 do artykułu Oświadczenie majątkowe Agaty Tabor za rok 2014
13.07.2015 11:23:15 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Agaty Tabor za rok 2014
10.07.2015 15:05:51 Robert Wiącek Dodany załącznik Załączniki do SIWZ format odt do artykułu Zakup samochodu pożarniczego
10.07.2015 15:05:42 Robert Wiącek Dodany załącznik Załączniki do SIWZ format doc do artykułu Zakup samochodu pożarniczego
10.07.2015 15:05:18 Robert Wiącek Dodany załącznik Wzór umowy - pdf do artykułu Zakup samochodu pożarniczego
10.07.2015 15:05:05 Robert Wiącek Dodany załącznik SIWZ format odt do artykułu Zakup samochodu pożarniczego
10.07.2015 15:04:54 Robert Wiącek Dodany załącznik SIWZ format doc do artykułu Zakup samochodu pożarniczego