MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
30.12.2009 15:15:48 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stanisławów
30.12.2009 15:14:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budżet na 2009 r.
30.12.2009 15:01:57 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2008
30.12.2009 15:01:40 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawozdania z wykonania budżetu w półroczu 2009
30.12.2009 14:42:24 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Projekt budżetu na 2010
30.12.2009 14:41:56 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zmiany w budżecie gminy Stanisławów na rok 2009
30.12.2009 14:41:38 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zmiany w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2009
30.12.2009 14:09:33 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Skierowanie na leczenie osoby uzależnionej od alkoholu
30.12.2009 14:07:39 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Skierowanie na leczenie osoby uzależnionej od alkoholu
30.12.2009 14:01:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
30.12.2009 13:52:38 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: a) odbierania odpadów komunalnych, b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, c) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
30.12.2009 13:49:38 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stanisławów
30.12.2009 13:49:20 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych
30.12.2009 13:48:59 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
30.12.2009 13:48:21 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Ustalenie warunków zabudowy
30.12.2009 13:48:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zasady ubiegania się o lokal socjalny do 2014
30.12.2009 13:45:30 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu
30.12.2009 13:43:54 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców,których działalność polega na organizowaniu przyjęć.
30.12.2009 13:42:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedażyi zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
30.12.2009 13:37:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
30.12.2009 13:36:36 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej
30.12.2009 13:36:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
30.12.2009 12:57:00 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zameldowania w lokalach prywatnych
30.12.2009 12:56:32 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zameldowania w lokalach służbowych
30.12.2009 12:52:21 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Stanisławów na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
30.12.2009 12:30:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Stanisławów na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
30.12.2009 12:21:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zmiany w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2009
30.12.2009 12:19:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zmiany w budżecie gminy Stanisławów na rok 2009
30.12.2009 12:09:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
30.12.2009 11:57:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych
30.12.2009 11:52:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stanisławów
30.12.2009 11:49:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stanisławów
30.12.2009 11:34:20 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
30.12.2009 11:24:31 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Statut Gminy Stanisławów
30.12.2009 11:14:24 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 37/09
30.12.2009 11:13:58 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 42/09
30.12.2009 09:40:01 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
30.12.2009 09:37:09 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
30.12.2009 09:18:48 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
30.12.2009 09:00:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprzedaż topoli
30.12.2009 08:59:42 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł WÓJT GMINY STANISŁAWÓW ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Stanisławowie pow. Mińsk Maz.
30.12.2009 08:59:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Ogłoszenie na wycinkę 6 szt. drzew
30.12.2009 08:57:59 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Drewno topolowe na sprzedaż
29.12.2009 15:09:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik wymieniony w tekście do artykułu Odpowiedź na artykuł "Gmina na skraju bankructwa?"
29.12.2009 15:08:59 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
29.12.2009 13:03:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Odpowiedź na artykuł "Gmina na skraju bankructwa?"
29.12.2009 11:15:19 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości (nie dotyczy lasu).
29.12.2009 10:11:34 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XXX/09 z XXX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 5 listopada 2009r.
28.12.2009 12:40:15 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 43/09
28.12.2009 12:38:31 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 43/09