MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
28.12.2009 12:36:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 43/09
28.12.2009 12:30:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 43/09
22.12.2009 15:45:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oferta do artykułu ,,Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie żwiru i żużla paleniskowego na terenie gminy Stanisławów”
22.12.2009 15:45:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do artykułu ,,Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie żwiru i żużla paleniskowego na terenie gminy Stanisławów”
22.12.2009 15:36:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Umowa do artykułu ,,Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie żwiru i żużla paleniskowego na terenie gminy Stanisławów”
22.12.2009 15:36:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu ,,Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie żwiru i żużla paleniskowego na terenie gminy Stanisławów”
22.12.2009 15:34:31 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ,,Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie żwiru i żużla paleniskowego na terenie gminy Stanisławów”
22.12.2009 14:49:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ,,Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie żwiru i żużla paleniskowego na terenie gminy Stanisławów”
22.12.2009 12:18:45 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIiGK 7331a/11/09
22.12.2009 10:28:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIiGK 7331a/11/09
22.12.2009 08:25:52 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Posiedzeniie Komisji Rady Gminy Stanisławów
22.12.2009 08:22:53 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
21.12.2009 12:44:12 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dokumenty w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 50 (poza Stanisławowem)
21.12.2009 12:42:49 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dokumenty w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 50
18.12.2009 15:03:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Załatwianie spraw podatkowych
18.12.2009 14:58:14 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Opłata skarbowa
18.12.2009 14:58:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Opłata skarbowa
18.12.2009 14:56:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Opłata targowa
18.12.2009 14:52:35 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zaświadczenia w podatkach i opłatach lokalnych
18.12.2009 14:35:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zaświadczenia w podatkach i opłatach lokalnych
18.12.2009 14:34:01 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek od nieruchomości
18.12.2009 14:32:10 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Podatki i opłaty lokalne z kategorii Podatki i opłaty lokalne
18.12.2009 14:28:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Deklaracja na podatek od nieruchomości do artykułu Podatek od nieruchomości
18.12.2009 14:27:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja w sprawie podatku od nieruchomości do artykułu Podatek od nieruchomości
18.12.2009 14:26:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Podatek od nieruchomości
18.12.2009 14:13:49 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek rolny
18.12.2009 14:13:22 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek od nieruchomości
18.12.2009 13:47:28 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek rolny
18.12.2009 13:45:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Deklaracja na podatek leśny do artykułu Podatek leśny
18.12.2009 13:45:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja w sprawie podatku leśnego do artykułu Podatek leśny
18.12.2009 13:44:20 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek leśny
18.12.2009 13:44:11 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Podatek leśny
18.12.2009 13:42:35 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek leśny
18.12.2009 13:29:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Deklaracja na podatek rolny do artykułu Podatek rolny
18.12.2009 13:28:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja w sprawie podatku rolnego do artykułu Podatek rolny
18.12.2009 13:23:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych do artykułu Podatek od środków transportowych
18.12.2009 13:22:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Deklaracja na podatek od środków transportowych do artykułu Podatek od środków transportowych
18.12.2009 13:21:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych do artykułu Podatek od środków transportowych
18.12.2009 13:20:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Deklaracja na podatek od środków transportowych do artykułu Podatek od środków transportowych
18.12.2009 12:47:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Podatek rolny
18.12.2009 12:44:23 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek rolny
18.12.2009 12:33:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Podatek od środków transportowych
18.12.2009 12:29:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
18.12.2009 08:50:56 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIiGK 7331a/7/2009
17.12.2009 14:58:28 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek od środków transportowych
17.12.2009 13:50:03 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek od środków transportowych
17.12.2009 13:30:01 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY NA OPRÓŻNIANIE SZAMB I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
17.12.2009 13:29:35 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY NA OPRÓŻNIANIE SZAMB I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
17.12.2009 13:28:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
17.12.2009 13:26:57 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł