MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
17.12.2009 13:25:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
17.12.2009 13:22:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości (nie dotyczy lasu).
17.12.2009 13:19:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie o zgodzie współwłaściciela na wycinkę drzew do artykułu Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości (nie dotyczy lasu).
17.12.2009 13:18:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów do artykułu Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości (nie dotyczy lasu).
17.12.2009 13:17:21 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomści (nie dotyczy lasu) z artykułu Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości (nie dotyczy lasu).
17.12.2009 13:17:09 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
17.12.2009 13:15:34 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY NA OPRÓŻNIANIE SZAMB I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
17.12.2009 11:51:55 Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Zarządzenie nr 42/09
17.12.2009 11:32:39 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
17.12.2009 11:31:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
17.12.2009 11:28:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
17.12.2009 11:26:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
17.12.2009 11:20:48 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wysokość stawki podatku od środków transportowych obowiązująca w roku 2010 na terenie gminy Stanisławów
17.12.2009 11:13:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Zarządzenie nr 42/09
17.12.2009 10:40:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
17.12.2009 10:32:28 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
17.12.2009 10:31:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
17.12.2009 10:20:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 11 do artykułu Zarządzenie nr 42/09
17.12.2009 10:20:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 10 do artykułu Zarządzenie nr 42/09
17.12.2009 10:19:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 do artykułu Zarządzenie nr 42/09
17.12.2009 10:18:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 8 do artykułu Zarządzenie nr 42/09
17.12.2009 10:17:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 7 do artykułu Zarządzenie nr 42/09
17.12.2009 10:17:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 6 do artykułu Zarządzenie nr 42/09
17.12.2009 10:16:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 5 do artykułu Zarządzenie nr 42/09
17.12.2009 10:13:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 4 do artykułu Zarządzenie nr 42/09
17.12.2009 10:12:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Zarządzenie nr 42/09
17.12.2009 10:11:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Zarządzenie nr 42/09
17.12.2009 08:42:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 42/09
16.12.2009 15:57:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dane tabelaryczne do artykułu Zarządzenie Nr 38/09
16.12.2009 15:57:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dane tabelaryczne do artykułu Zarządzenie Nr 38/09
16.12.2009 15:56:31 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Dane tabelaryczne z artykułu Zarządzenie Nr 38/09
16.12.2009 15:56:23 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Dane tabelaryczne z artykułu Zarządzenie Nr 38/09
16.12.2009 15:53:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Budżet - tabele do artykułu XXXI sesja Rady Gminy
16.12.2009 15:53:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabele do artykułu XXXI sesja Rady Gminy
16.12.2009 15:53:13 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Dane tabelaryczne z artykułu XXXI sesja Rady Gminy
16.12.2009 15:53:06 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Dane tabelaryczne z artykułu XXXI sesja Rady Gminy
16.12.2009 15:12:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dane tabelaryczne do artykułu XXXI sesja Rady Gminy
16.12.2009 15:11:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dane tabelaryczne do artykułu XXXI sesja Rady Gminy
16.12.2009 15:10:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Część opisowa do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2010 do artykułu XXXI sesja Rady Gminy
16.12.2009 15:09:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała budżetowa do artykułu XXXI sesja Rady Gminy
16.12.2009 09:31:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała wprowadzająca program współpracy do artykułu XXXI sesja Rady Gminy
16.12.2009 09:31:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Program współpracy gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi w 2010 r. do artykułu XXXI sesja Rady Gminy
16.12.2009 09:29:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały do artykułu XXXI sesja Rady Gminy
16.12.2009 09:28:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY STANISŁAWÓW NA ROK 2010 do artykułu XXXI sesja Rady Gminy
16.12.2009 09:23:32 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXXI sesja Rady Gminy
15.12.2009 09:09:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Stanisławów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
15.12.2009 08:34:08 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Rewitalizacja centrum Stanisławowa
15.12.2009 08:27:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXXII sesja Rady Gminy Stanisławów
15.12.2009 08:19:00 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Posiedzeniie Komisji Rady Gminy Stanisławów
14.12.2009 14:56:53 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Oczyszczalnia ścieków