MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
14.12.2009 14:53:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oczyszczalnia ścieków
14.12.2009 14:29:15 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Rewitalizacja centrum Stanisławowa
14.12.2009 13:36:34 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Rewitalizacja centrum Stanisławowa
14.12.2009 13:13:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIiGK 7331a/5/2009
08.12.2009 14:59:28 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł
07.12.2009 17:55:40 Robert Wiącek Dodany załącznik Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stanisławów - projekt do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów w sprawie projektów Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami
07.12.2009 17:54:38 Robert Wiącek Dodany załącznik Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stanisławów na lata 2009-2016 - projekt do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów w sprawie projektów Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami
04.12.2009 14:29:16 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 23 do artykułu Protokół Nr XXX/09 z XXX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 5 listopada 2009r.
04.12.2009 14:29:07 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 22 do artykułu Protokół Nr XXX/09 z XXX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 5 listopada 2009r.
04.12.2009 14:28:57 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 21 do artykułu Protokół Nr XXX/09 z XXX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 5 listopada 2009r.
04.12.2009 14:28:48 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 20 do artykułu Protokół Nr XXX/09 z XXX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 5 listopada 2009r.
04.12.2009 14:28:37 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 19 do artykułu Protokół Nr XXX/09 z XXX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 5 listopada 2009r.
04.12.2009 14:28:27 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 18 do artykułu Protokół Nr XXX/09 z XXX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 5 listopada 2009r.
04.12.2009 14:28:18 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 17 do artykułu Protokół Nr XXX/09 z XXX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 5 listopada 2009r.
04.12.2009 14:28:07 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 16 do artykułu Protokół Nr XXX/09 z XXX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 5 listopada 2009r.
04.12.2009 14:27:04 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 15 do artykułu Protokół Nr XXX/09 z XXX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 5 listopada 2009r.
04.12.2009 14:26:44 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 14 do artykułu Protokół Nr XXX/09 z XXX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 5 listopada 2009r.
04.12.2009 14:26:32 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 13 do artykułu Protokół Nr XXX/09 z XXX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 5 listopada 2009r.
04.12.2009 14:26:11 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 12 do artykułu Protokół Nr XXX/09 z XXX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 5 listopada 2009r.
04.12.2009 14:25:52 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 11 do artykułu Protokół Nr XXX/09 z XXX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 5 listopada 2009r.
04.12.2009 14:25:32 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 10 do artykułu Protokół Nr XXX/09 z XXX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 5 listopada 2009r.
04.12.2009 14:24:54 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 9 do artykułu Protokół Nr XXX/09 z XXX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 5 listopada 2009r.
04.12.2009 14:24:09 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 8 do artykułu Protokół Nr XXX/09 z XXX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 5 listopada 2009r.
04.12.2009 14:23:41 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 7 do artykułu Protokół Nr XXX/09 z XXX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 5 listopada 2009r.
04.12.2009 14:23:20 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 6 do artykułu Protokół Nr XXX/09 z XXX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 5 listopada 2009r.
04.12.2009 14:18:35 Robert Wiącek Edytowano artykuł Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Stanisławów w latach 2010 -2012
04.12.2009 10:33:16 Robert Wiącek Dodany załącznik Plan wydatków na rok 2010 do artykułu Zarządzenie Nr 38/09
04.12.2009 10:32:51 Robert Wiącek Dodany załącznik Plan dochodów na rok 2010 do artykułu Zarządzenie Nr 38/09
04.12.2009 10:28:05 Robert Wiącek Dodany załącznik Plan wydatków na rok 2010 do artykułu Projekt budżetu na 2010
04.12.2009 10:27:44 Robert Wiącek Dodany załącznik Plan dochodów na rok 2010 do artykułu Projekt budżetu na 2010
04.12.2009 10:07:29 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Informacja o znajdujących się na terenie gminy punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych.
04.12.2009 10:02:58 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 41/09
04.12.2009 09:59:07 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 40/09
04.12.2009 09:54:17 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 39/09
03.12.2009 13:57:05 Robert Wiącek Dodany załącznik Wólka Konstancja działka nr 310 do artykułu Wójt Gminy Stanisławów ogłasza przetarg ustny nieograniczony
03.12.2009 13:56:45 Robert Wiącek Dodany załącznik Stanisławów działka nr 7371 do artykułu Wójt Gminy Stanisławów ogłasza przetarg ustny nieograniczony
03.12.2009 13:56:30 Robert Wiącek Dodany załącznik Stanisławów działka nr 826 do artykułu Wójt Gminy Stanisławów ogłasza przetarg ustny nieograniczony
03.12.2009 13:56:15 Robert Wiącek Dodany załącznik Stanisławów działka nr 825 do artykułu Wójt Gminy Stanisławów ogłasza przetarg ustny nieograniczony
03.12.2009 13:56:01 Robert Wiącek Dodany załącznik Stanisławów działka nr 737 do artykułu Wójt Gminy Stanisławów ogłasza przetarg ustny nieograniczony
03.12.2009 13:55:48 Robert Wiącek Dodany załącznik Stanisławów działka nr 595 do artykułu Wójt Gminy Stanisławów ogłasza przetarg ustny nieograniczony
03.12.2009 13:55:36 Robert Wiącek Dodany załącznik Stanisławów działka nr 593 do artykułu Wójt Gminy Stanisławów ogłasza przetarg ustny nieograniczony
03.12.2009 13:55:15 Robert Wiącek Dodany załącznik Stanisławów działka nr 547 do artykułu Wójt Gminy Stanisławów ogłasza przetarg ustny nieograniczony
03.12.2009 13:54:54 Robert Wiącek Dodany załącznik STanisławów działka nr 350 do artykułu Wójt Gminy Stanisławów ogłasza przetarg ustny nieograniczony
03.12.2009 13:54:38 Robert Wiącek Dodany załącznik Łęka działka 15 do artykułu Wójt Gminy Stanisławów ogłasza przetarg ustny nieograniczony
03.12.2009 13:54:22 Robert Wiącek Dodany załącznik Legacz działka 432 do artykułu Wójt Gminy Stanisławów ogłasza przetarg ustny nieograniczony
03.12.2009 13:52:53 Robert Wiącek Edytowano artykuł Wójt Gminy Stanisławów ogłasza przetarg ustny nieograniczony
03.12.2009 13:36:11 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Stanisławów ogłasza przetarg ustny nieograniczony
01.12.2009 08:57:45 Robert Wiącek Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów w sprawie projektów Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami
01.12.2009 08:57:22 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów w sprawie projektów Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami
01.12.2009 08:51:06 Robert Wiącek Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie wyników licytacji ceny odbioru jednego metra sześciennego ścieków do oczyszczalni w Retkowie.