MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
01.12.2009 08:50:23 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie wyników licytacji ceny odbioru jednego metra sześciennego ścieków do oczyszczalni w Retkowie.
25.11.2009 11:01:15 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
25.11.2009 11:00:34 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
25.11.2009 09:22:47 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Pracownicy Urzędu
25.11.2009 08:34:28 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Pracownicy Urzędu
23.11.2009 12:30:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 37/09
23.11.2009 12:19:23 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przystosowanie instalacji produkującej masę bitumiczną do przerobu i odzysku odpadu w postaci destruktu asfaltowego.
23.11.2009 12:07:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XXX/09 z XXX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 5 listopada 2009r.
23.11.2009 12:03:19 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Załącznik nr 7 z artykułu Protokół Nr XXX/09 z XXX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 5 listopada 2009r.
23.11.2009 12:02:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Porządek obrad do artykułu Protokół Nr XXX/09 z XXX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 5 listopada 2009r.
23.11.2009 12:02:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności do artykułu Protokół Nr XXX/09 z XXX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 5 listopada 2009r.
23.11.2009 11:59:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 25 do artykułu Protokół Nr XXX/09 z XXX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 5 listopada 2009r.
23.11.2009 11:58:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 24 do artykułu Protokół Nr XXX/09 z XXX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 5 listopada 2009r.
23.11.2009 11:58:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 7 do artykułu Protokół Nr XXX/09 z XXX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 5 listopada 2009r.
23.11.2009 11:57:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 5 do artykułu Protokół Nr XXX/09 z XXX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 5 listopada 2009r.
23.11.2009 11:56:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 4 do artykułu Protokół Nr XXX/09 z XXX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 5 listopada 2009r.
23.11.2009 11:56:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Protokół Nr XXX/09 z XXX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 5 listopada 2009r.
23.11.2009 11:56:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Protokół Nr XXX/09 z XXX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 5 listopada 2009r.
23.11.2009 11:56:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Protokół Nr XXX/09 z XXX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 5 listopada 2009r.
20.11.2009 15:07:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Projekt budżetu na 2010
20.11.2009 15:03:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Stan mienia komunalnego do artykułu Zarządzenie Nr 38/09
20.11.2009 15:03:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dane tabelaryczne do artykułu Zarządzenie Nr 38/09
20.11.2009 15:02:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dane tabelaryczne do artykułu Zarządzenie Nr 38/09
20.11.2009 15:01:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opis budżetu do artykułu Zarządzenie Nr 38/09
20.11.2009 15:00:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały do artykułu Zarządzenie Nr 38/09
20.11.2009 15:00:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 38/09
20.11.2009 13:16:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXX/09 z XXX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 5 listopada 2009r.
20.11.2009 10:58:58 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł "Częściowy remont budynku Zespołu Szkolnego w Ładzyniu Gmina Stanisławów"
20.11.2009 10:58:28 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zbiórka w sposób selektywny odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych w systemie workowym z 1800 (słownie: tysiąc osiemset) gospodarstw domowych i urzędu gminy na terenie gminy Stanisławów, wraz z dostarczeniem worków ze stosownym nadrukiem.
19.11.2009 10:09:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Drewno topolowe na sprzedaż
19.11.2009 08:53:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 36/09
19.11.2009 08:49:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 35/09
18.11.2009 10:18:16 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uchwała Nr XXVIII/154/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 1 września 2009 r.
18.11.2009 09:49:23 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży
17.11.2009 14:17:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 01/09
17.11.2009 14:15:48 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 29/09
17.11.2009 14:13:42 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 27/09
17.11.2009 14:11:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 22/09
17.11.2009 14:11:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 29/09
17.11.2009 14:10:30 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 30/09
17.11.2009 14:10:01 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 31/09
17.11.2009 14:09:30 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 32/09
17.11.2009 14:08:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 33/09
17.11.2009 14:08:33 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 34/09
17.11.2009 14:06:03 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 27/09
17.11.2009 14:05:23 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 27/09
17.11.2009 14:05:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 29/09
16.11.2009 17:01:53 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zbiórka w sposób selektywny odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych w systemie workowym z 1800 (słownie: tysiąc osiemset) gospodarstw domowych i urzędu gminy na terenie gminy Stanisławów, wraz z dostarczeniem worków ze stosownym nadrukiem.
16.11.2009 16:47:15 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 19/09
16.11.2009 16:32:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży