MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
13.11.2009 15:12:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych
13.11.2009 14:07:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przystosowanie instalacji produkującej masę bitumiczną do przerobu i odzysku odpadu w postaci destruktu asfaltowego.
13.11.2009 10:07:26 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RIiGK 7331a/8/2009
12.11.2009 12:21:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała nr XXX/174/09 do artykułu UCHWAŁA NR XXX/174/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2009 r.
12.11.2009 12:21:31 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXX/174/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2009 r.
12.11.2009 12:18:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała nr XXX/173/09 do artykułu UCHWAŁA NR XXX/173/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2009 r.
12.11.2009 12:18:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXX/173/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2009 r.
12.11.2009 12:17:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała nr XXX/172/09 do artykułu UCHWAŁA NR XXX/172/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2009 r.
12.11.2009 12:16:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXX/172/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2009 r.
12.11.2009 12:14:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała nr XXX/171/09 do artykułu UCHWAŁA NR XXX/171/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2009 r.
12.11.2009 12:14:26 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXX/171/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2009 r.
12.11.2009 11:29:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała nr XXX/166/09 do artykułu UCHWAŁA NR XXX/166/2009 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2009 r.
12.11.2009 11:29:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała nr XXX/170/09 do artykułu UCHWAŁA NR XXX/170/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2009 r.
12.11.2009 11:28:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXX/170/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2009 r.
12.11.2009 11:27:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała nr XXX/169/09 do artykułu UCHWAŁA NR XXX/169/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2009 r.
12.11.2009 11:26:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXX/169/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2009 r.
12.11.2009 11:25:17 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXX/167/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2009 r.
12.11.2009 11:24:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała nr XXX/168/09 do artykułu UCHWAŁA NR XXX/168/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2009 r.
12.11.2009 11:24:26 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXX/168/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2009 r.
12.11.2009 11:22:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała nr XXX/167/09 do artykułu UCHWAŁA NR XXX/167/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2009 r.
12.11.2009 11:22:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXX/167/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2009 r.
12.11.2009 11:20:26 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXX/166/2009 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2009 r.
12.11.2009 11:18:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała nr XXX/165/09 do artykułu UCHWAŁA NR XXX/165/2009 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2009 r.
12.11.2009 11:18:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXX/165/2009 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2009 r.
12.11.2009 11:16:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała nr XXX/164/09 do artykułu UCHWAŁA NR XXX/164/2009 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2009 r.
12.11.2009 11:15:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXX/164/2009 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2009 r.
10.11.2009 09:13:12 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
10.11.2009 09:10:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
10.11.2009 09:07:28 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
09.11.2009 16:06:47 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
06.11.2009 15:53:35 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł WÓJT GMINY STANISŁAWÓW ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Stanisławowie pow. Mińsk Maz.
06.11.2009 11:03:35 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
06.11.2009 10:59:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
05.11.2009 12:15:32 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zmiany w budżecie gminy na rok 2009.
05.11.2009 12:12:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie nr 34/09 do artykułu Zarządzenie nr 34/09
05.11.2009 12:11:21 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 34/09
04.11.2009 12:58:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł WÓJT GMINY STANISŁAWÓW ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Stanisławowie pow. Mińsk Maz.
02.11.2009 16:23:05 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIiGK 7331a/6/2009
30.10.2009 16:01:57 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Sprawa nr RliGK 7331/a/10/2009
30.10.2009 12:07:32 Robert Wiącek Dodany załącznik Wzór oferty do artykułu Ogłoszenie na wycinkę 6 szt. drzew
30.10.2009 12:07:03 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie na wycinkę 6 szt. drzew
30.10.2009 11:56:33 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Sprawa nr RliGK 7331/a/9/2009
28.10.2009 10:47:11 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł
28.10.2009 10:38:54 Robert Wiącek Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości XXX sesja Rady Gminy Stanisławów
28.10.2009 10:38:05 Robert Wiącek Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku do artykułu XXX sesja Rady Gminy Stanisławów
28.10.2009 10:33:28 Robert Wiącek Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego do artykułu XXX sesja Rady Gminy Stanisławów
28.10.2009 10:32:39 Robert Wiącek Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego i zwolnień w tym podatku do artykułu XXX sesja Rady Gminy Stanisławów
28.10.2009 10:30:23 Robert Wiącek Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów oraz zwolnień w tym podatku do artykułu XXX sesja Rady Gminy Stanisławów
28.10.2009 10:28:45 Robert Wiącek Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowy XXX sesja Rady Gminy Stanisławów
28.10.2009 10:27:01 Robert Wiącek Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomn XXX sesja Rady Gminy Stanisławów