MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
28.10.2009 10:25:00 Robert Wiącek Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Stanisławów do artykułu XXX sesja Rady Gminy Stanisławów
28.10.2009 10:18:42 Robert Wiącek Edytowano artykuł
28.10.2009 10:18:02 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł XXX sesja Rady Gminy Stanisławów
28.10.2009 10:13:40 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł
27.10.2009 13:53:56 Robert Wiącek Edytowano artykuł
27.10.2009 13:52:06 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł
26.10.2009 15:40:24 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zbiórka w sposób selektywny odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych w systemie workowym z 1800 (słownie: tysiąc osiemset) gospodarstw domowych i urzędu gminy na terenie gminy Stanisławów, wraz z dostarczeniem worków ze stosownym nadrukiem.
23.10.2009 14:26:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Stanisławów w latach 2010 -2012
23.10.2009 14:25:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Stanisławów w latach 2010 -2012
22.10.2009 11:33:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
22.10.2009 08:52:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Liderzy filantropii
21.10.2009 12:23:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 33/09
21.10.2009 11:27:47 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
21.10.2009 11:23:49 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
21.10.2009 11:21:36 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
20.10.2009 10:28:31 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
20.10.2009 10:21:32 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Regulamin organizacyjny urzędu z artykułu Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Stanisławów
20.10.2009 10:21:28 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Schemat organizacyjny urzędu z artykułu Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Stanisławów
20.10.2009 10:20:42 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Pracownicy Urzędu
20.10.2009 10:19:44 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Władze gminy
20.10.2009 10:18:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dane teleadresowe NIP REGON nr konta
19.10.2009 16:37:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie nr 22/09 do artykułu Zarządzenie nr 22/09
19.10.2009 16:36:19 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Schemat organizacyjny z artykułu Zarządzenie nr 22/09
19.10.2009 16:36:16 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Regulamin organizacyjny z artykułu Zarządzenie nr 22/09
19.10.2009 16:35:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Regulamin organizacyjny urzędu do artykułu Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Stanisławów
19.10.2009 16:33:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Schemat organizacyjny urzędu do artykułu Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Stanisławów
19.10.2009 16:32:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Regulamin organizacyjny urzędu do artykułu Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Stanisławów
19.10.2009 16:24:53 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Regulamin organizacyjny urząedu z artykułu Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Stanisławów
19.10.2009 16:24:49 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Zarządzenie zmieniające regulamin organizacyjny z artykułu Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Stanisławów
15.10.2009 15:50:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Popiół z gospodarstw domowych
12.10.2009 14:15:11 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej projkt MIN 4440
08.10.2009 09:16:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł WÓJT GMINY STANISŁAWÓW ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Stanisławowie pow. Mińsk Maz.
08.10.2009 08:35:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Program szkolenia do artykułu Szkolenie dla wolontariuszy
08.10.2009 08:35:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja do artykułu Szkolenie dla wolontariuszy
08.10.2009 08:34:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Formularz zgłoszeniowy do artykułu Szkolenie dla wolontariuszy
08.10.2009 08:33:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Szkolenie dla wolontariuszy
07.10.2009 13:12:42 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dokumenty w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 637
07.10.2009 09:52:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie z załącznikami (komplet dokumentów) do artykułu Zbiórka w sposób selektywny odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych w systemie workowym z 1800 (słownie: tysiąc osiemset) gospodarstw domowych i urzędu gminy na terenie gminy Stanisławów, wraz z dostarczeniem worków ze stosownym nadrukiem.
07.10.2009 09:51:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zbiórka w sposób selektywny odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych w systemie workowym z 1800 (słownie: tysiąc osiemset) gospodarstw domowych i urzędu gminy na terenie gminy Stanisławów, wraz z dostarczeniem worków ze stosownym nadrukiem.
07.10.2009 09:37:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Protokół Nr XXIX/09 z XXIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 17 września 2009r.
07.10.2009 09:36:28 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Załącznik nr 1 z artykułu Protokół Nr XXIX/09 z XXIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 17 września 2009r.
06.10.2009 11:08:58 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIiGK 7331a/7/2009
06.10.2009 11:08:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr RIiGK 7331a/8/2009
06.10.2009 10:48:12 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XXIX/09 z XXIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 17 września 2009r.
06.10.2009 10:43:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Porządek obrad do artykułu Protokół Nr XXIX/09 z XXIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 17 września 2009r.
06.10.2009 10:42:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności do artykułu Protokół Nr XXIX/09 z XXIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 17 września 2009r.
06.10.2009 10:42:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Protokół Nr XXIX/09 z XXIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 17 września 2009r.
06.10.2009 09:55:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opinia RIO do artykułu Uchwała Nr 258/S/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 9 września 2009 r.
06.10.2009 09:52:01 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 258/S/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 9 września 2009 r.
06.10.2009 09:39:01 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenia