MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
06.10.2009 09:34:55 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIiGK 7331a/7/2009
06.10.2009 08:56:01 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XXIX/09 z XXIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 17 września 2009r.
06.10.2009 08:34:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXIX/09 z XXIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 17 września 2009r.
05.10.2009 10:15:24 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Spektakl w Czarnej z kategorii Tablica ogłoszeń
05.10.2009 10:10:01 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Hubertus w Wólce Czarnińskiej z kategorii Tablica ogłoszeń
02.10.2009 14:36:44 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Praca Punktu Konsultacyjnego dla Osób z Problemami Psychospołecznymi
02.10.2009 14:34:40 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Praca Punktu Konsultacyjnego dla Osób z Problemami Psychospołecznymi
02.10.2009 14:32:47 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Praca Punktu Konsultacyjnego dla Osób z Problemami Psychospołecznymi
02.10.2009 14:30:49 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Praca Punktu Konsultacyjnego dla Osób z Problemami Psychospołecznymi
01.10.2009 14:09:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej
01.10.2009 14:03:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
01.10.2009 12:41:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Praca Punktu Konsultacyjnego dla Osób z Problemami Psychospołecznymi
01.10.2009 09:35:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Pracownicy Urzędu
01.10.2009 08:55:11 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
01.10.2009 08:37:09 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXIX/159/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Stanisławów
01.10.2009 08:35:22 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXIX/158/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na rok 2009
30.09.2009 14:24:11 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
30.09.2009 14:15:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
30.09.2009 14:14:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
30.09.2009 12:15:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXIX/163/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 września 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi Wólka Konstancja, stanowiącej własność gminy.
30.09.2009 12:15:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIX/163/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 września 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi Wólka Konstancja, stanowiącej własność gminy.
30.09.2009 12:10:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXIX/162/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 września 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Łęce, stanowiącej własność gminy
30.09.2009 12:09:48 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIX/162/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 września 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Łęce, stanowiącej własność gminy
30.09.2009 12:08:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXIX/161/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 września 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Małym Stanisławowie, stanowiącej własność gminy
30.09.2009 12:08:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIX/161/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 września 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Małym Stanisławowie, stanowiącej własność gminy
30.09.2009 12:04:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu UCHWAŁA NR XXIX/160/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2009
30.09.2009 11:39:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXIX/160/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2009
30.09.2009 11:38:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIX/160/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2009
30.09.2009 11:32:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIX/159/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Stanisławów
30.09.2009 11:31:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXIX/158/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na rok 2009
30.09.2009 11:30:48 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Załącznik z artykułu UCHWAŁA NR XXIX/158/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na rok 2009
30.09.2009 11:26:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXIX/158/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na rok 2009
30.09.2009 11:23:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIX/158/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na rok 2009
30.09.2009 10:56:42 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dokumenty wcześniejszych kontroli
30.09.2009 09:27:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez sekretarza gminy Stanisławów na stanowisku samodzielnego referenta ds. planowania przestrzennego.
30.09.2009 09:11:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez sekretarza gminy Stanisławów na stanowisku samodzielnego referenta ds. planowania przestrzennego.
29.09.2009 09:16:01 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej
24.09.2009 15:30:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
24.09.2009 14:27:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Liczba stałych mieszkańców Gminy Stanisławów na dzień 30.06.2009 roku
24.09.2009 14:27:19 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Liczba stałych mieszkańców Gminy Stanisławów na dzień 30.06.2009 roku
24.09.2009 14:18:34 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Liczba stałych mieszkańców Gminy Stanisławów na dzień 30.06.2009 roku
23.09.2009 11:48:48 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa oczyszczalni ścieków
22.09.2009 10:03:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
22.09.2009 09:59:24 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
22.09.2009 09:01:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie Agencji Nieruchomości Rolnych Nr US/541/PFZ/2009
22.09.2009 09:00:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Agencji Nieruchomości Rolnych Nr US/541/PFZ/2009
18.09.2009 15:52:36 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przebudowa dróg gminnych - ul. Radzymińska, ul. Młynarska w miejscowości Stanisławów gmina Stanisławów.
18.09.2009 14:54:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 32/09
18.09.2009 14:50:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 31/09
18.09.2009 13:35:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł KONSULTACJE - projekt "Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Mińskiego na lata 2010-2014"