MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
18.09.2009 12:53:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
18.09.2009 12:33:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Porządek obrad do artykułu Protokół Nr XXVIII/09 z XXVIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 1 września 2009r.
18.09.2009 12:33:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności na sesji do artykułu Protokół Nr XXVIII/09 z XXVIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 1 września 2009r.
18.09.2009 12:32:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 4 do artykułu Protokół Nr XXVIII/09 z XXVIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 1 września 2009r.
18.09.2009 12:32:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Protokół Nr XXVIII/09 z XXVIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 1 września 2009r.
18.09.2009 12:32:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Protokół Nr XXVIII/09 z XXVIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 1 września 2009r.
18.09.2009 12:32:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Protokół Nr XXVIII/09 z XXVIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 1 września 2009r.
18.09.2009 12:31:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Porządek obrad do artykułu Protokół Nr XXVII/09 z XXVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 lipca 2009r.
18.09.2009 11:25:32 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXVIII/09 z XXVIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 1 września 2009r.
18.09.2009 11:17:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XXVII/09 z XXVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 lipca 2009r.
18.09.2009 11:12:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności na sesji do artykułu Protokół Nr XXVII/09 z XXVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 lipca 2009r.
18.09.2009 11:11:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 4 do artykułu Protokół Nr XXVII/09 z XXVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 lipca 2009r.
18.09.2009 11:09:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Protokół Nr XXVII/09 z XXVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 lipca 2009r.
18.09.2009 11:08:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Protokół Nr XXVII/09 z XXVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 lipca 2009r.
18.09.2009 11:08:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Protokół Nr XXVII/09 z XXVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 lipca 2009r.
18.09.2009 10:22:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXVII/09 z XXVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 lipca 2009r.
17.09.2009 12:39:23 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
17.09.2009 12:38:10 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
17.09.2009 12:36:44 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
17.09.2009 12:35:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
17.09.2009 12:32:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
17.09.2009 10:45:42 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
17.09.2009 10:21:20 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: a) odbierania odpadów komunalnych, b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, c) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
15.09.2009 13:44:18 Robert Wiącek Edytowano artykuł "Częściowy remont budynku Zespołu Szkolnego w Ładzyniu Gmina Stanisławów"
15.09.2009 13:41:32 Robert Wiącek Dodany załącznik Dokumentacja wstępna w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji elektrowni atomowej na terenie Republiki Białoruskiej do artykułu Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
15.09.2009 13:39:31 Robert Wiącek Dodany załącznik Informacje o dokumentacji wstępnej w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji elektrowni atomowej na terytorium Republiki Białoruskiej do artykułu Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
15.09.2009 13:02:02 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
15.09.2009 08:29:27 Robert Wiącek Edytowano artykuł "Częściowy remont budynku Zespołu Szkolnego w Ładzyniu Gmina Stanisławów"
10.09.2009 14:31:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Posiedzeniie Komisji Rady Gminy Stanisławów
10.09.2009 14:30:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Posiedzeniie Komisji Rady Gminy Stanisławów
10.09.2009 11:16:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy do artykułu XXIX sesja Rady Gminy Stanisławów
10.09.2009 11:16:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy do artykułu XXIX sesja Rady Gminy Stanisławów
10.09.2009 11:11:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w m. Łęka do artykułu XXIX sesja Rady Gminy Stanisławów
10.09.2009 11:03:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik projekt uchwały do artykułu XXIX sesja Rady Gminy Stanisławów
10.09.2009 10:53:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik projekt uchwały do artykułu XXIX sesja Rady Gminy Stanisławów
10.09.2009 10:33:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik projekt uchwały do artykułu XXIX sesja Rady Gminy Stanisławów
10.09.2009 10:32:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik do projektu uchwały do artykułu XXIX sesja Rady Gminy Stanisławów
10.09.2009 10:32:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik projekt uchwały do artykułu XXIX sesja Rady Gminy Stanisławów
10.09.2009 10:29:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXIX sesja Rady Gminy Stanisławów
10.09.2009 10:28:24 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
10.09.2009 10:25:42 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXIX sesja Rady Gminy Stanisławów
09.09.2009 13:58:21 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dokumenty dotyczące przebudowy drogi krajowej nr 50 (przejście przez Stanisławów
09.09.2009 12:24:40 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Statut Gminy Stanisławów
08.09.2009 14:35:32 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta na odbiór odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
08.09.2009 08:42:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY NA OPRÓŻNIANIE SZAMB I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
08.09.2009 08:40:34 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY NA OPRÓŻNIANIE SZAMB I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
04.09.2009 15:43:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek o stypendium/zapomogę do artykułu Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów
04.09.2009 15:42:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów
04.09.2009 15:37:07 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2009
04.09.2009 14:51:08 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2009