MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
04.09.2009 14:45:53 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2009
04.09.2009 14:42:56 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2009
04.09.2009 14:34:47 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2009
04.09.2009 14:25:36 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2009
04.09.2009 14:06:03 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2009
04.09.2009 13:44:41 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2009
04.09.2009 11:20:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
04.09.2009 09:33:42 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
04.09.2009 08:26:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
03.09.2009 15:00:10 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uchwała Nr XXVIII/155/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 września 2020 r.
03.09.2009 13:50:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XXVIII/157/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 września 2009 r.
03.09.2009 13:50:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/157/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 września 2009 r.
03.09.2009 13:49:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XXVIII/156/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 września 2009 r.
03.09.2009 13:49:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/156/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 września 2009 r.
03.09.2009 13:45:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XXVIII/155/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 września 2020 r.
03.09.2009 13:45:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/155/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 września 2020 r.
03.09.2009 13:39:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XXVIII/153/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 września 2009 r.
03.09.2009 13:38:47 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/153/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 września 2009 r.
03.09.2009 13:37:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XXVIII/152/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 września 2009 r
03.09.2009 13:37:32 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/152/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 września 2009 r
03.09.2009 13:36:24 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uchwała Nr XXVIII/150/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 września 2009 r.
03.09.2009 13:35:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XXVIII/151/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 września 2009 r.
03.09.2009 13:35:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/151/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 września 2009 r.
03.09.2009 13:34:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XXVIII/150/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 września 2009 r.
03.09.2009 13:33:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/150/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 września 2009 r.
03.09.2009 13:14:44 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
03.09.2009 13:11:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
03.09.2009 12:25:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik do uchwały do artykułu Uchwała Nr XXVIII/154/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 1 września 2009 r.
03.09.2009 11:49:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/154/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 1 września 2009 r.
03.09.2009 10:22:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł „Make a Connection - Przyłącz się!”
03.09.2009 09:42:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Usuwanie azbestu
01.09.2009 12:37:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego do artykułu Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów
01.09.2009 12:34:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów
01.09.2009 11:17:31 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Pracownicy Urzędu
01.09.2009 09:02:23 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Pracownicy Urzędu
01.09.2009 08:58:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Pracownicy Urzędu
01.09.2009 08:43:33 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Pracownicy Urzędu
31.08.2009 14:19:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 30/09
31.08.2009 10:34:41 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
31.08.2009 10:30:30 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
28.08.2009 15:30:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawozdania z wykonania budżetu w półroczu 2009
28.08.2009 14:38:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabele z wykonania budżetu GOK do artykułu Zarządzenie nr 29/09
28.08.2009 14:38:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie za I półrocze 2009r. do artykułu Zarządzenie nr 29/09
28.08.2009 14:37:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dochody i wydatki do artykułu Zarządzenie nr 29/09
28.08.2009 14:36:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Część opisowa do informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r. do artykułu Zarządzenie nr 29/09
28.08.2009 14:33:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za I półrocze 2009r. do artykułu Zarządzenie nr 29/09
28.08.2009 14:32:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA I PÓŁROCZE 2009 do artykułu Zarządzenie nr 29/09
28.08.2009 14:29:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 29/09
28.08.2009 12:29:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
27.08.2009 13:00:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Schemat organizacyjny do artykułu Zarządzenie nr 22/09