MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
21.08.2009 12:25:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarzadzenie do artykułu Zarządzenie nr 28/09
21.08.2009 12:25:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 28/09
21.08.2009 12:12:15 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XXVI/09 z XXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 maja 2009r.
21.08.2009 12:01:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności do artykułu Protokół Nr XXVI/09 z XXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 maja 2009r.
21.08.2009 12:00:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 5 do protokolu do artykułu Protokół Nr XXVI/09 z XXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 maja 2009r.
21.08.2009 12:00:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zalącznik nr 4 do protokolu do artykułu Protokół Nr XXVI/09 z XXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 maja 2009r.
21.08.2009 11:59:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 3 do protokolu do artykułu Protokół Nr XXVI/09 z XXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 maja 2009r.
21.08.2009 11:59:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do protokolu do artykułu Protokół Nr XXVI/09 z XXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 maja 2009r.
21.08.2009 11:58:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zalącznik nr 1 do protokolu do artykułu Protokół Nr XXVI/09 z XXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 maja 2009r.
21.08.2009 11:31:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opinia do artykułu Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stanislawow na temat wykonania budżetu za rok 2008 i absolutorium dla wojta
21.08.2009 11:30:47 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stanislawow na temat wykonania budżetu za rok 2008 i absolutorium dla wojta
21.08.2009 11:28:20 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącym absolutorium dla wójta
21.08.2009 11:28:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opinia do artykułu Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącym absolutorium dla wójta
21.08.2009 11:27:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącym absolutorium dla wójta
21.08.2009 11:16:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opinia do artykułu Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budzetu za rok 2009 r.
21.08.2009 11:13:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budzetu za rok 2009 r.
20.08.2009 15:40:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Rozstrzygnięcie protestu do artykułu Rozstrzygniecie wojewody w sprawie oceny merytorycznej wniosku o dotację na kanalizacje
20.08.2009 15:40:09 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Rozstrzygniecie wojewody w sprawie oceny merytorycznej wniosku o dotację na kanalizacje
20.08.2009 09:41:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu Przebudowa dróg gminnych - ul. Radzymińska, ul. Młynarska w miejscowości Stanisławów gmina Stanisławów.
20.08.2009 09:41:17 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Specyfikacja techniczna z artykułu Przebudowa dróg gminnych - ul. Radzymińska, ul. Młynarska w miejscowości Stanisławów gmina Stanisławów.
20.08.2009 09:40:59 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Pierwsz strona specyfikacji technicznej (ta w pliku pdf zawiera błąd) z artykułu Przebudowa dróg gminnych - ul. Radzymińska, ul. Młynarska w miejscowości Stanisławów gmina Stanisławów.
19.08.2009 15:29:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Lokalizacja działek do artykułu Ogłoszenie Agencji Nieruchomości Rolnych
19.08.2009 13:05:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIiGK 7331a/5/2009
18.08.2009 15:09:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Przebudowa dróg gminnych - ul. Radzymińska, ul. Młynarska w miejscowości Stanisławów gmina Stanisławów.
18.08.2009 15:09:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Pierwsz strona specyfikacji technicznej (ta w pliku pdf zawiera błąd) do artykułu Przebudowa dróg gminnych - ul. Radzymińska, ul. Młynarska w miejscowości Stanisławów gmina Stanisławów.
18.08.2009 15:08:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu Przebudowa dróg gminnych - ul. Radzymińska, ul. Młynarska w miejscowości Stanisławów gmina Stanisławów.
18.08.2009 15:08:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Przebudowa dróg gminnych - ul. Radzymińska, ul. Młynarska w miejscowości Stanisławów gmina Stanisławów.
18.08.2009 15:07:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Plan ulicy Radzymińskiej do artykułu Przebudowa dróg gminnych - ul. Radzymińska, ul. Młynarska w miejscowości Stanisławów gmina Stanisławów.
18.08.2009 15:06:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Plan ulicy Młynarskiej do artykułu Przebudowa dróg gminnych - ul. Radzymińska, ul. Młynarska w miejscowości Stanisławów gmina Stanisławów.
18.08.2009 15:06:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przebudowa dróg gminnych - ul. Radzymińska, ul. Młynarska w miejscowości Stanisławów gmina Stanisławów.
18.08.2009 13:56:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu "Częściowy remont budynku Zespołu Szkolnego w Ładzyniu Gmina Stanisławów"
18.08.2009 13:55:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu "Częściowy remont budynku Zespołu Szkolnego w Ładzyniu Gmina Stanisławów"
18.08.2009 13:48:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu "Częściowy remont budynku Zespołu Szkolnego w Ładzyniu Gmina Stanisławów"
18.08.2009 13:47:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł "Częściowy remont budynku Zespołu Szkolnego w Ładzyniu Gmina Stanisławów"
18.08.2009 11:00:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
18.08.2009 08:56:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XXVII/149/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 lipca 2009 r.
18.08.2009 08:55:35 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/149/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 lipca 2009 r.
18.08.2009 08:47:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XXVII/147/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 lipca 2009 r.
18.08.2009 08:46:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/147/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 lipca 2009 r.
18.08.2009 08:45:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XXVII/146/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 lipca 2009 r.
18.08.2009 08:43:53 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/146/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 lipca 2009 r.
17.08.2009 13:39:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja do artykułu Zasady postępowania wobec osób z objawami grypopodobnymi
17.08.2009 13:39:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zasady postępowania wobec osób z objawami grypopodobnymi
17.08.2009 13:37:15 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprzedaż i rozbiórka budynku mieszkalnego znajdującego się w Ładzyniu 22
17.08.2009 13:25:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek do artykułu Ustalenie warunków zabudowy
17.08.2009 13:25:11 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Wniosek z artykułu Ustalenie warunków zabudowy
14.08.2009 13:18:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wynajem Ośrodków Zdrowia
14.08.2009 09:50:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Sprzedaż i rozbiórka budynku mieszkalnego znajdującego się w Ładzyniu 22
14.08.2009 09:49:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprzedaż i rozbiórka budynku mieszkalnego znajdującego się w Ładzyniu 22
07.08.2009 15:05:03 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł