MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
21.07.2009 13:04:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY NA OPRÓŻNIANIE SZAMB I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
21.07.2009 13:03:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
21.07.2009 13:01:26 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
21.07.2009 13:00:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY NA OPRÓŻNIANIE SZAMB I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
21.07.2009 12:58:55 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
21.07.2009 12:57:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
20.07.2009 15:49:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Instrukcja do artykułu Zarządzenie nr 21/09
20.07.2009 15:47:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 21/09
16.07.2009 10:05:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Usuwanie azbestu
15.07.2009 13:57:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprzedaż topoli
15.07.2009 13:04:15 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
09.07.2009 15:07:33 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Stanisławowie pow. Mińsk Maz. – obręb Prądzewo-Kopaczewo
09.07.2009 13:42:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
09.07.2009 13:39:31 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Tablica ogłoszeń do kategorii Zamówienia publiczne został przeniesiony artykuł Wynajem Ośrodków Zdrowia
09.07.2009 12:26:46 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa kanalizacji
09.07.2009 12:19:12 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa kanalizacji
09.07.2009 12:11:57 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa kanalizacji
09.07.2009 12:05:33 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa kanalizacji
09.07.2009 12:00:55 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Budowa kanalizacji
09.07.2009 08:33:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wcześniejsze dokumenty
09.07.2009 08:30:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dokumenty wcześniejszych kontroli
07.07.2009 15:24:26 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dokumenty w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 637
07.07.2009 14:22:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wynajem Ośrodków Zdrowia
07.07.2009 09:27:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie RIiGK 7331a/4/2008-09
06.07.2009 16:39:52 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 19/09
06.07.2009 16:39:29 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 17/09
06.07.2009 16:39:03 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 18/09
06.07.2009 16:16:21 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 20/09
06.07.2009 16:15:50 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 19/09
06.07.2009 16:15:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 17/09
06.07.2009 16:14:38 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 19/09
06.07.2009 16:13:03 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 17/09
06.07.2009 16:10:57 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 18/09
06.07.2009 15:17:23 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXIV/131/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 lutego 2009r.
06.07.2009 15:09:21 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXIV/130/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 lutego 2009r.
06.07.2009 14:59:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXIV/132/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 lutego 2009r.
06.07.2009 12:10:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 18/09
06.07.2009 12:07:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 17/09
06.07.2009 11:51:59 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 19/09
06.07.2009 11:49:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 19/09
03.07.2009 10:19:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 20/09
03.07.2009 09:32:30 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Pracownicy Urzędu
29.06.2009 17:12:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wykaz do artykułu
29.06.2009 17:11:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
26.06.2009 13:43:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Obwieszczenie o wydaniu decyzji do artykułu Dokumenty w sprawie drogi gminnej w miejscowości Wólka Piecząca
25.06.2009 12:10:10 Robert Wiącek Edytowano artykuł Dokumenty dotyczące przebudowy drogi krajowej nr 50 (przejście przez Stanisławów
24.06.2009 15:01:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej do artykułu Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
24.06.2009 13:23:12 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Oczyszczalnia ścieków
24.06.2009 12:55:53 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oczyszczalnia ścieków
23.06.2009 12:07:31 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł