MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
23.06.2009 09:24:58 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XXVI/09 z XXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 maja 2009r.
23.06.2009 09:16:26 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXVI/09 z XXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 maja 2009r.
18.06.2009 13:00:53 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
18.06.2009 13:00:09 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
18.06.2009 12:58:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
16.06.2009 14:57:35 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 15/09
16.06.2009 10:55:53 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
16.06.2009 10:11:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o wyniku przetargu do artykułu Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości ca 2436m2 (tzw. eternitu) oraz odbiór z nieruchomości wyrobów zawierających azbest, przewiezienie do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości ca 2842m2 (tzw.eternitu ) z terenu gminy Stanislawów
16.06.2009 09:55:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Retków, części wsi Stanisławów, Mały Stanisławów i Prądzewo-Kopaczewo gm. Stanisławów
16.06.2009 09:42:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Obwieszczenie RliGK 7331a/2/09
16.06.2009 08:47:36 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 11/09
16.06.2009 08:46:58 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 11/09
16.06.2009 08:41:08 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 12/09
16.06.2009 08:39:27 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 13/09
16.06.2009 08:39:08 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 15/09
16.06.2009 08:34:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 15/09
16.06.2009 08:26:48 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 13/09
15.06.2009 15:13:22 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Stanisławowie pow. Mińsk Maz. – obręb Prądzewo-Kopaczewo
09.06.2009 15:08:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie nr 14/09
09.06.2009 15:07:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 14/09
09.06.2009 13:47:55 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
09.06.2009 13:38:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dokumenty w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 637
09.06.2009 12:11:11 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Jak głosowali mieszkańcy gminy Stanisławów
09.06.2009 11:54:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wyniki w gminie Stanisławów do artykułu Jak głosowali mieszkańcy gminy Stanisławów
09.06.2009 11:53:39 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Jak głosowali mieszkańcy gminy Stanisławów
09.06.2009 11:52:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Jak głosowali mieszkańcy gminy Stanisławów
05.06.2009 13:56:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie firmy do artykułu Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości ca 2436m2 (tzw. eternitu) oraz odbiór z nieruchomości wyrobów zawierających azbest, przewiezienie do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości ca 2842m2 (tzw.eternitu ) z terenu gminy Stanislawów
05.06.2009 13:55:38 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości ca 2436m2 (tzw. eternitu) oraz odbiór z nieruchomości wyrobów zawierających azbest, przewiezienie do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości ca 2842m2 (tzw.eternitu ) z terenu gminy Stanislawów
05.06.2009 13:49:27 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł "Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stanisławów w ilości ca 5000 m kwadratowych (tzw, eternitu)"
05.06.2009 13:45:34 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł "Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stanisławów w ilości ca 5000 m kwadratowych (tzw, eternitu)"
05.06.2009 13:43:38 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości ca 2436m2 (tzw. eternitu) oraz odbiór z nieruchomości wyrobów zawierających azbest, przewiezienie do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości ca 2842m2 (tzw.eternitu ) z terenu gminy Stanislawów
05.06.2009 09:34:46 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
05.06.2009 09:29:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XXVI/145/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 maja 2009 r.
05.06.2009 09:29:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/145/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 maja 2009 r.
05.06.2009 09:25:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XXVI/144/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 maja 2009 r.
05.06.2009 09:24:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/144/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 maja 2009 r.
05.06.2009 09:19:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Program do artykułu Uchwała Nr XXVI/143/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 maja 2009 r.
05.06.2009 09:18:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XXVI/143/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 maja 2009 r.
05.06.2009 09:18:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/143/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 maja 2009 r.
05.06.2009 09:15:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XXVI/142/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 maja 2009 r.
05.06.2009 09:07:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/142/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 maja 2009 r.
01.06.2009 17:12:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Anny Piechoskiej
01.06.2009 17:12:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Anny Piechoskiej
01.06.2009 15:49:07 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dokumenty w sprawie drogi gminnej w miejscowości Wólka Piecząca
01.06.2009 15:30:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stanisławów do artykułu Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stanisławów
01.06.2009 15:28:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stanisławów
01.06.2009 14:02:36 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy
01.06.2009 14:00:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Działalność gospodarcza
01.06.2009 13:50:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Procedury administracyjne
01.06.2009 13:48:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacje