MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
27.05.2009 16:49:13 Robert Wiącek Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości ca 2436m2 (tzw. eternitu) oraz odbiór z nieruchomości wyrobów zawierających azbest, przewiezienie do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości ca 2842m2 (tzw.eternitu ) z terenu gminy Stanislawów
27.05.2009 16:48:54 Robert Wiącek Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości ca 2436m2 (tzw. eternitu) oraz odbiór z nieruchomości wyrobów zawierających azbest, przewiezienie do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości ca 2842m2 (tzw.eternitu ) z terenu gminy Stanislawów
27.05.2009 16:48:29 Robert Wiącek Dodany załącznik Specyfikacja instotnych warunków zamówienia do artykułu Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości ca 2436m2 (tzw. eternitu) oraz odbiór z nieruchomości wyrobów zawierających azbest, przewiezienie do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości ca 2842m2 (tzw.eternitu ) z terenu gminy Stanislawów
27.05.2009 16:43:15 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości ca 2436m2 (tzw. eternitu) oraz odbiór z nieruchomości wyrobów zawierających azbest, przewiezienie do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości ca 2842m2 (tzw.eternitu ) z terenu gminy Stanislawów
27.05.2009 16:22:03 Robert Wiącek Dodany załącznik Listy obecności: radnych, sołtysów i zaproszonych gości do artykułu Protokół z XXV sesji Rady Gminy Stanisławów
27.05.2009 16:20:44 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 7 do protokołu nr XXV/09 do artykułu Protokół z XXV sesji Rady Gminy Stanisławów
27.05.2009 16:20:33 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 6 do protokołu nr XXV/09 do artykułu Protokół z XXV sesji Rady Gminy Stanisławów
27.05.2009 16:20:18 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 5 do protokołu nr XXV/09 do artykułu Protokół z XXV sesji Rady Gminy Stanisławów
27.05.2009 16:20:07 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 4 do protokołu nr XXV/09 do artykułu Protokół z XXV sesji Rady Gminy Stanisławów
27.05.2009 16:19:51 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 3 do protokołu nr XXV/09 do artykułu Protokół z XXV sesji Rady Gminy Stanisławów
27.05.2009 16:19:33 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 2 do protokołu nr XXV/09 do artykułu Protokół z XXV sesji Rady Gminy Stanisławów
27.05.2009 16:19:12 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 1 do protokołu nr XXV/09 do artykułu Protokół z XXV sesji Rady Gminy Stanisławów
27.05.2009 16:18:22 Robert Wiącek Dodany załącznik Protokół Nr XXV/09 z XXV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 kwietnia 2009r. do artykułu Protokół z XXV sesji Rady Gminy Stanisławów
27.05.2009 16:15:54 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Protokół z XXV sesji Rady Gminy Stanisławów
27.05.2009 15:55:26 Robert Wiącek Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XXV/141/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r.
27.05.2009 15:55:18 Robert Wiącek Usunięty załącznik Uchwała z artykułu Uchwała Nr XXV/141/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r.
27.05.2009 15:55:10 Robert Wiącek Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XXV/140/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r.
27.05.2009 15:55:00 Robert Wiącek Usunięty załącznik Uchwała z artykułu Uchwała Nr XXV/140/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r.
27.05.2009 15:54:50 Robert Wiącek Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XXV/139/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r.
27.05.2009 15:54:41 Robert Wiącek Usunięty załącznik Uchwała z artykułu Uchwała Nr XXV/139/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r.
27.05.2009 15:54:32 Robert Wiącek Dodany załącznik Uchwała z załącznikami do artykułu Uchwała Nr XXV/138/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r.
27.05.2009 15:54:15 Robert Wiącek Usunięty załącznik Uchwała z artykułu Uchwała Nr XXV/138/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r.
27.05.2009 15:54:12 Robert Wiącek Usunięty załącznik Załącznik nr 1 z artykułu Uchwała Nr XXV/138/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r.
27.05.2009 15:54:02 Robert Wiącek Dodany załącznik Uchwała z załącznikami do artykułu Uchwała Nr XXV/137/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r.
27.05.2009 15:53:26 Robert Wiącek Usunięty załącznik Uchwała z artykułu Uchwała Nr XXV/137/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r.
27.05.2009 15:53:24 Robert Wiącek Usunięty załącznik Załącznik nr 1 z artykułu Uchwała Nr XXV/137/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r.
27.05.2009 15:53:21 Robert Wiącek Usunięty załącznik Załącznik nr 2 z artykułu Uchwała Nr XXV/137/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r.
27.05.2009 15:53:06 Robert Wiącek Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XXV/136/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r.
27.05.2009 15:52:58 Robert Wiącek Usunięty załącznik Uchwała z artykułu Uchwała Nr XXV/136/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r.
27.05.2009 15:52:36 Robert Wiącek Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XXV/135/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r.
27.05.2009 15:52:26 Robert Wiącek Usunięty załącznik Uchwała z artykułu Uchwała Nr XXV/135/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r.
26.05.2009 15:35:26 Robert Wiącek Edytowano artykuł Przebudowa i rozbudowa Zakładu Tworzyw Sztucznych
26.05.2009 15:32:53 Robert Wiącek Edytowano artykuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
25.05.2009 10:10:21 Robert Wiącek Edytowano artykuł Dokumenty w sprawie drogi gminnej w miejscowości Wólka Piecząca
22.05.2009 16:00:18 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł
22.05.2009 15:53:48 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł XXVI sesja Rady Gminy Stanisławów
22.05.2009 15:27:31 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 13/09
22.05.2009 14:02:51 Robert Wiącek Dodany załącznik Regulamin oraz wzory: wniosków i oświadczenia do artykułu
22.05.2009 13:27:58 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł
21.05.2009 11:57:42 Robert Wiącek Dodany załącznik Oświadczenie do artykułu Oświadczenie majątkowe za rok 2008.
21.05.2009 11:54:29 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe za rok 2008.
20.05.2009 11:41:30 Robert Wiącek Edytowano artykuł "Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stanisławów w ilości ca 5000 m kwadratowych (tzw, eternitu)"
18.05.2009 11:53:25 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 12/09
18.05.2009 11:32:44 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 11/09
14.05.2009 13:19:08 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
14.05.2009 13:17:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
14.05.2009 12:05:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej projkt MIN 4440
13.05.2009 15:44:20 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dokumenty dotyczące przebudowy drogi krajowej nr 50 (przejście przez Stanisławów
11.05.2009 11:40:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Procedura uchwalania budżetu gminy Stanisławów
11.05.2009 10:44:51 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 01/09