MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
09.07.2015 09:27:31 Robert Wiącek Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe Dariusza Kowalczyka za rok 2014 do artykułu Oświadczenie majątkowe Dariusza Kowalczyka za rok 2014
09.07.2015 09:26:47 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Dariusza Kowalczyka za rok 2014
09.07.2015 09:23:35 Robert Wiącek Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe Czesławy Kaim za rok 2014 do artykułu Oświadczenie majątkowe Czesławy Kaim za rok 2014
09.07.2015 09:22:55 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Czesławy Kaim za rok 2014
09.07.2015 09:20:19 Robert Wiącek Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe Jadwigi Będkowskiej za rok 2014 do artykułu Oświadczenie majątkowe Jadwigi Będkowskiej za rok 2014
09.07.2015 09:19:33 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Jadwigi Będkowskiej za rok 2014
08.07.2015 10:33:39 Robert Wiącek Dodany załącznik Komunikat Komisarza Wyborczego z dnia 6 lipca 2015r. do artykułu Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach
08.07.2015 10:32:52 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach
07.07.2015 08:56:31 Robert Wiącek Edytowano artykuł Warunki podłączenia gazu
07.07.2015 08:56:05 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Warunki podłączenia gazu
06.07.2015 16:55:21 Robert Wiącek Dodany załącznik Oferta z załącznikami do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro
06.07.2015 16:54:49 Robert Wiącek Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro
06.07.2015 16:54:37 Robert Wiącek Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro
06.07.2015 16:53:05 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro
06.07.2015 16:13:46 Robert Wiącek Dodany załącznik Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego 324/2015 do artykułu Zarządzenie 324/2015 Wojewody Mazowieckiego
06.07.2015 16:13:05 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Zarządzenie 324/2015 Wojewody Mazowieckiego
06.07.2015 16:09:16 Robert Wiącek Edytowano artykuł Lata
06.07.2015 16:07:56 Robert Wiącek Z kategorii 2015 do kategorii Wybory Samorządowe Uzupełniające został przeniesiony artykuł Postanowienie 12/15 Komisarz Wyborczego w Siedlcach
06.07.2015 15:35:59 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 27 do artykułu Protokół Nr VIII/2015 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 15 czerwca 2015 r.
06.07.2015 15:35:50 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 26 do artykułu Protokół Nr VIII/2015 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 15 czerwca 2015 r.
06.07.2015 15:35:40 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 25 do artykułu Protokół Nr VIII/2015 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 15 czerwca 2015 r.
06.07.2015 15:35:30 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 24 do artykułu Protokół Nr VIII/2015 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 15 czerwca 2015 r.
06.07.2015 15:35:19 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 23 do artykułu Protokół Nr VIII/2015 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 15 czerwca 2015 r.
06.07.2015 15:35:10 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 22 do artykułu Protokół Nr VIII/2015 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 15 czerwca 2015 r.
06.07.2015 15:26:14 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 19 do artykułu Protokół Nr VIII/2015 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 15 czerwca 2015 r.
06.07.2015 15:18:41 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 18 do artykułu Protokół Nr VIII/2015 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 15 czerwca 2015 r.
06.07.2015 15:11:32 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 17 do artykułu Protokół Nr VIII/2015 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 15 czerwca 2015 r.
06.07.2015 15:06:08 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 16 do artykułu Protokół Nr VIII/2015 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 15 czerwca 2015 r.
06.07.2015 14:59:56 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 15 do artykułu Protokół Nr VIII/2015 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 15 czerwca 2015 r.
06.07.2015 14:55:31 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 14 do artykułu Protokół Nr VIII/2015 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 15 czerwca 2015 r.
06.07.2015 14:54:37 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 13 do artykułu Protokół Nr VIII/2015 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 15 czerwca 2015 r.
06.07.2015 14:51:19 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 12 do artykułu Protokół Nr VIII/2015 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 15 czerwca 2015 r.
06.07.2015 14:46:15 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 10 do artykułu Protokół Nr VIII/2015 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 15 czerwca 2015 r.
06.07.2015 14:39:59 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 9 do artykułu Protokół Nr VIII/2015 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 15 czerwca 2015 r.
06.07.2015 14:35:09 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 8 do artykułu Protokół Nr VIII/2015 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 15 czerwca 2015 r.
06.07.2015 14:32:46 Robert Wiącek Dodany załącznik załącznik nr 7 do artykułu Protokół Nr VIII/2015 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 15 czerwca 2015 r.
06.07.2015 14:29:39 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 6 do artykułu Protokół Nr VIII/2015 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 15 czerwca 2015 r.
06.07.2015 14:28:10 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 5 do artykułu Protokół Nr VIII/2015 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 15 czerwca 2015 r.
06.07.2015 14:22:27 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 4 do artykułu Protokół Nr VIII/2015 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 15 czerwca 2015 r.
06.07.2015 14:14:33 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 3a do artykułu Protokół Nr VIII/2015 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 15 czerwca 2015 r.
06.07.2015 14:13:36 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Protokół Nr VIII/2015 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 15 czerwca 2015 r.
06.07.2015 14:12:50 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Protokół Nr VIII/2015 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 15 czerwca 2015 r.
06.07.2015 14:10:14 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Protokół Nr VIII/2015 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 15 czerwca 2015 r.
06.07.2015 14:06:56 Robert Wiącek Dodany załącznik Projekt protokołu do artykułu Protokół Nr VIII/2015 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 15 czerwca 2015 r.
06.07.2015 14:05:38 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Protokół Nr VIII/2015 z VIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 15 czerwca 2015 r.
02.07.2015 12:58:44 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko urzędnicze
30.06.2015 12:08:46 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko urzędnicze
29.06.2015 15:52:57 Robert Wiącek Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 34/15 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 czerwca 2015r.w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
29.06.2015 15:51:52 Robert Wiącek Dodany załącznik Zarządzenie 35/15 do artykułu Zarządzenie Nr 35/15 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 czerwca 2015r.w sprawie powierzenie Sekretarzowi Gminy prowadzenia niektórych spraw Gminy Stanisławówtracji publicznej
29.06.2015 15:51:33 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 35/15 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 czerwca 2015r.w sprawie powierzenie Sekretarzowi Gminy prowadzenia niektórych spraw Gminy Stanisławówtracji publicznej