MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
11.05.2009 10:44:41 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 02/09
11.05.2009 10:44:30 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 03/09
11.05.2009 10:43:57 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 04/09
11.05.2009 10:43:30 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 06/09
11.05.2009 10:43:16 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 07/09
11.05.2009 10:42:58 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 08/09
11.05.2009 10:42:20 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 09/09
11.05.2009 10:41:51 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 10/09
11.05.2009 10:41:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 05/09
11.05.2009 10:36:44 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 06/09
11.05.2009 10:34:59 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 07/09
11.05.2009 10:33:27 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 08/09
11.05.2009 10:32:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 09/09
11.05.2009 10:32:00 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 05/09
11.05.2009 10:31:42 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 05/09
08.05.2009 09:25:45 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Stanisławów
07.05.2009 15:47:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Podatki i opłaty lokalne
07.05.2009 09:24:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zajęcia sportowo-rekreacyjne do artykułu Sprawozdania z działalności Urzędu Gminy Stanisławów w 2008 r.
07.05.2009 09:24:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik USC do artykułu Sprawozdania z działalności Urzędu Gminy Stanisławów w 2008 r.
07.05.2009 09:23:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Rolnictwo do artykułu Sprawozdania z działalności Urzędu Gminy Stanisławów w 2008 r.
07.05.2009 09:23:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Planowanie przestrzenne do artykułu Sprawozdania z działalności Urzędu Gminy Stanisławów w 2008 r.
07.05.2009 09:23:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opłaty komunalne do artykułu Sprawozdania z działalności Urzędu Gminy Stanisławów w 2008 r.
07.05.2009 09:22:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ochrona środowiska do artykułu Sprawozdania z działalności Urzędu Gminy Stanisławów w 2008 r.
07.05.2009 09:22:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja z działalności GOPS do artykułu Sprawozdania z działalności Urzędu Gminy Stanisławów w 2008 r.
07.05.2009 09:20:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja z działalności bibliotek do artykułu Sprawozdania z działalności Urzędu Gminy Stanisławów w 2008 r.
06.05.2009 15:20:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ na stanowisku ds. obronnych, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i gospodarki komunalnej za 2008r. do artykułu Sprawozdania z działalności Urzędu Gminy Stanisławów w 2008 r.
06.05.2009 15:20:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH ZADAŃ w referacie inwestycji, remontów i gospodarki komunalnej. do artykułu Sprawozdania z działalności Urzędu Gminy Stanisławów w 2008 r.
06.05.2009 15:08:28 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
06.05.2009 10:33:40 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dane teleadresowe NIP REGON nr konta
05.05.2009 14:18:35 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 kwietnia 2009 r.
05.05.2009 13:40:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XXV/141/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r.
05.05.2009 13:38:22 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/141/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r.
05.05.2009 13:35:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XXV/139/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r.
05.05.2009 13:35:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XXV/140/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r.
05.05.2009 13:35:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/140/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r.
05.05.2009 13:33:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/139/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r.
05.05.2009 13:32:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała Nr XXV/138/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r.
05.05.2009 13:32:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XXV/138/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r.
05.05.2009 13:32:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/138/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r.
05.05.2009 13:31:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Uchwała Nr XXV/137/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r.
05.05.2009 13:30:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała Nr XXV/137/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r.
05.05.2009 13:30:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XXV/137/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r.
05.05.2009 13:29:55 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/137/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r.
05.05.2009 13:28:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XXV/136/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r.
05.05.2009 13:28:22 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/136/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r.
05.05.2009 13:26:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XXV/135/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r.
05.05.2009 13:25:55 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/135/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r.
05.05.2009 12:14:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek o wszczęcie postępowania do artykułu Skierowanie na leczenie osoby uzależnionej od alkoholu
05.05.2009 11:46:59 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Skierowanie na leczenie osoby uzależnionej od alkoholu
05.05.2009 11:11:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Skierowanie na leczenie osoby uzależnionej od alkoholu