MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
04.05.2009 17:23:35 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Obwieszczenie RIiGK 7331a/7/08-09
04.05.2009 17:21:41 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Obwieszczenie RIiGK 7331a/7/08-09
04.05.2009 15:33:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zaświadczenia w podatkach i opłatach lokalnych
04.05.2009 14:21:40 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przetarg na sprzedaż działek
04.05.2009 14:19:35 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przetarg na sprzedaż działek
04.05.2009 13:02:35 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Opłata targowa
04.05.2009 12:24:18 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Opłata skarbowa
04.05.2009 12:11:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Opłata skarbowa
04.05.2009 11:16:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY do artykułu Podatek leśny
04.05.2009 11:15:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO do artykułu Podatek leśny
04.05.2009 11:14:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Podatek leśny
04.05.2009 10:14:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie z wykonania budżetu oświaty do artykułu Zarządzenie nr 05/09
30.04.2009 15:45:29 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek rolny
30.04.2009 15:29:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY do artykułu Podatek rolny
30.04.2009 15:29:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO do artykułu Podatek rolny
30.04.2009 14:25:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dokumenty w sprawie drogi gminnej w miejscowości Wólka Piecząca
30.04.2009 14:22:07 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dokumenty w sprawie drogi gminnej w miejscowości Wólka Piecząca
30.04.2009 14:10:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dokumenty w sprawie drogi gminnej w miejscowości Wólka Piecząca
30.04.2009 14:05:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek rolny
30.04.2009 14:03:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Podatek rolny
30.04.2009 13:51:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI do artykułu Podatek od nieruchomości
30.04.2009 13:50:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI do artykułu Podatek od nieruchomości
30.04.2009 13:46:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek od nieruchomości
30.04.2009 13:36:07 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek od nieruchomości
30.04.2009 13:29:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Podatek od nieruchomości
30.04.2009 13:12:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stanisławowie w 2008 r. do artykułu Sprawozdania z działalności Urzędu Gminy Stanisławów w 2008 r.
30.04.2009 13:12:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu obsługi biuletynu informacji publicznej gminy Stanisławów w roku 2008 r. do artykułu Sprawozdania z działalności Urzędu Gminy Stanisławów w 2008 r.
30.04.2009 13:11:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Stanisławów w 2008 r. do artykułu Sprawozdania z działalności Urzędu Gminy Stanisławów w 2008 r.
30.04.2009 13:10:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdania z pracy Rady Gminy i pracy inspektora ds. obsługi rady gminy, ewidencji działalności gospodarczej i promocji gminy w 2008r. do artykułu Sprawozdania z działalności Urzędu Gminy Stanisławów w 2008 r.
30.04.2009 13:09:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie do artykułu Sprawozdania z działalności Urzędu Gminy Stanisławów w 2008 r.
30.04.2009 13:08:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw do artykułu Sprawozdania z działalności Urzędu Gminy Stanisławów w 2008 r.
30.04.2009 13:07:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja kierownika USC do artykułu Sprawozdania z działalności Urzędu Gminy Stanisławów w 2008 r.
30.04.2009 12:41:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawozdania z działalności Urzędu Gminy Stanisławów w 2008 r.
30.04.2009 09:10:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2008
29.04.2009 15:19:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Informacja o danych osobowych
29.04.2009 15:17:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wydanie dowodu osobistego
29.04.2009 14:52:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do artykułu Zarządzenie nr 05/09
29.04.2009 14:11:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie tabelaryczne z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury do artykułu Zarządzenie nr 05/09
29.04.2009 14:10:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury do artykułu Zarządzenie nr 05/09
29.04.2009 14:09:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie tabelaryczne z wykonania budżetu gminy do artykułu Zarządzenie nr 05/09
29.04.2009 14:09:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy do artykułu Zarządzenie nr 05/09
29.04.2009 13:59:22 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 05/09
28.04.2009 16:12:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Umowa do artykułu "Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stanisławów w ilości ca 5000 m kwadratowych (tzw, eternitu)"
28.04.2009 16:12:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie do artykułu "Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stanisławów w ilości ca 5000 m kwadratowych (tzw, eternitu)"
28.04.2009 16:12:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie klienta do artykułu "Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stanisławów w ilości ca 5000 m kwadratowych (tzw, eternitu)"
28.04.2009 16:11:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu "Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stanisławów w ilości ca 5000 m kwadratowych (tzw, eternitu)"
28.04.2009 16:08:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu "Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stanisławów w ilości ca 5000 m kwadratowych (tzw, eternitu)"
28.04.2009 15:45:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł "Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stanisławów w ilości ca 5000 m kwadratowych (tzw, eternitu)"
28.04.2009 12:05:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przebudowa i rozbudowa Zakładu Tworzyw Sztucznych
28.04.2009 10:01:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych