MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
28.04.2009 09:54:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 2 kwietnia 2009 r.
28.04.2009 09:04:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
27.04.2009 10:31:31 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
24.04.2009 15:41:06 Robert Wiącek Edytowano artykuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
21.04.2009 14:54:52 Robert Wiącek Dodany załącznik Opinia sanitarna Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie do artykułu Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stanisławów
21.04.2009 14:34:55 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik do Uchwały Nr XXI/110/08 Rady Gminy Stanisławów do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
21.04.2009 14:34:26 Robert Wiącek Dodany załącznik Uchwała Nr XXI/110/08 Rady Gminy Stanisławów do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
21.04.2009 14:33:51 Robert Wiącek Dodany załącznik Uchwała Nr XXI/109/08 Rady Gminy Stanisławów do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
21.04.2009 14:33:16 Robert Wiącek Dodany załącznik Uchwała Nr IX/46/07 Rady Gminy Stanisławów do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
21.04.2009 14:21:15 Robert Wiącek Dodany załącznik Ogłoszenie i specyfikacja - Word do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
21.04.2009 14:20:51 Robert Wiącek Dodany załącznik Ogłoszenie i specyfikacja - OpenOffice do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
21.04.2009 14:09:49 Robert Wiącek Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
21.04.2009 14:08:45 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
20.04.2009 15:16:45 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na sprzedaż przyczepy cysterny
20.04.2009 15:01:51 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
17.04.2009 11:26:45 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
17.04.2009 11:25:54 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stanisławów
17.04.2009 10:33:54 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
17.04.2009 10:21:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 do artykułu XXV sesja rady gminy
17.04.2009 10:19:43 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Zmiany w budżecie z artykułu XXV sesja rady gminy
16.04.2009 09:37:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zmiany w budżecie do artykułu XXV sesja rady gminy
16.04.2009 09:34:07 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł XXV sesja rady gminy
15.04.2009 08:37:54 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Badania mammograficzne z kategorii Tablica ogłoszeń
15.04.2009 08:37:48 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Konkurs o nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego Eurolider 2009 z kategorii Tablica ogłoszeń
15.04.2009 08:34:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 10/09
14.04.2009 15:58:07 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przebudowa i rozbudowa Zakładu Tworzyw Sztucznych
14.04.2009 15:47:50 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przebudowa i rozbudowa Zakładu Tworzyw Sztucznych
14.04.2009 15:43:15 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przebudowa i rozbudowa Zakładu Tworzyw Sztucznych
14.04.2009 15:41:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opinia sanitarna do artykułu Przebudowa i rozbudowa Zakładu Tworzyw Sztucznych
10.04.2009 09:37:08 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
10.04.2009 09:04:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie RIiGK 7331a/3/09
10.04.2009 08:54:28 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji do kategorii Obwieszczenia został przeniesiony artykuł Obwieszczenie RIiGK 7331a/7/08-09
10.04.2009 08:53:40 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji do kategorii Obwieszczenia został przeniesiony artykuł Postępowanie nr RIiGK 7331a/1/09
10.04.2009 08:29:07 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
10.04.2009 08:24:26 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
10.04.2009 08:17:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
10.04.2009 08:17:05 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
09.04.2009 10:55:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Postanowienie starosty mińskiego do artykułu Przebudowa i rozbudowa Zakładu Tworzyw Sztucznych
08.04.2009 14:37:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Porządek sesjii do artykułu XXV sesja Rady Gminy
08.04.2009 14:37:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXV sesja Rady Gminy
08.04.2009 14:34:14 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł XXV sesja rady gminy
08.04.2009 14:11:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli do artykułu XXV sesja rady gminy
08.04.2009 14:10:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Regulamin w sprawie dodatków do pensji nauczycieli do artykułu XXV sesja rady gminy
08.04.2009 14:08:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Regulamin przyznawania nagród nauczycielom do artykułu XXV sesja rady gminy
08.04.2009 10:50:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Porządek obrad do artykułu XXV sesja rady gminy
08.04.2009 10:33:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości do artykułu XXV sesja rady gminy
08.04.2009 10:33:20 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Uchwała w sprawie komisji statutowej z artykułu XXV sesja rady gminy
08.04.2009 10:33:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała w sprawie komisji statutowej do artykułu XXV sesja rady gminy
08.04.2009 10:32:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała w sprawie komisji statutowej do artykułu XXV sesja rady gminy
08.04.2009 10:32:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała absolutoryjna do artykułu XXV sesja rady gminy