MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
08.04.2009 10:21:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXV sesja rady gminy
07.04.2009 14:22:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Drugi przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego Star 26
06.04.2009 14:35:03 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Obwieszczenie RliGK 7331a/2/09
06.04.2009 14:34:29 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Obwieszczenie RliGK 7331a/9/08-09
06.04.2009 14:33:53 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Obwieszczenie RliGK 7331a/6/08-09
06.04.2009 14:33:20 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Obwieszczenie RliGK 7331a/1/2/2009
31.03.2009 12:03:16 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie RliGK 7331a/1/2/2009
31.03.2009 12:02:04 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie RliGK 7331a/6/08-09
31.03.2009 12:00:55 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie RliGK 7331a/9/08-09
31.03.2009 11:58:23 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie RliGK 7331a/2/09
31.03.2009 11:44:42 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie RliGK 7331a/2/09
24.03.2009 17:06:55 Robert Wiącek Dodany załącznik Zawiadomienie i Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Warszawie do artykułu Dokumenty w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 50
24.03.2009 17:02:35 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dokumenty w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 50
20.03.2009 15:34:01 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków
19.03.2009 11:48:15 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przebudowa i rozbudowa Zakładu Tworzyw Sztucznych
19.03.2009 11:42:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przebudowa i rozbudowa Zakładu Tworzyw Sztucznych
18.03.2009 10:57:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja do artykułu
18.03.2009 10:56:31 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
17.03.2009 13:27:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 09/09
17.03.2009 13:24:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik do artykułu Zarządzenie nr 08/09
17.03.2009 13:22:47 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 08/09
16.03.2009 14:50:35 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół XXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 lutego 2009r.
16.03.2009 14:42:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół XXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 lutego 2009r.
16.03.2009 14:41:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 10 do artykułu Protokół XXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 lutego 2009r.
16.03.2009 14:41:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 do artykułu Protokół XXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 lutego 2009r.
16.03.2009 14:41:26 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Załącznik nr 9 z artykułu Protokół XXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 lutego 2009r.
16.03.2009 14:41:21 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Załącznik nr 10 z artykułu Protokół XXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 lutego 2009r.
16.03.2009 12:45:47 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół XXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 lutego 2009r.
16.03.2009 12:38:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 10 do artykułu Protokół XXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 lutego 2009r.
16.03.2009 12:37:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 do artykułu Protokół XXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 lutego 2009r.
16.03.2009 12:37:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Protokół XXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 lutego 2009r.
16.03.2009 12:36:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Protokół XXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 lutego 2009r.
16.03.2009 12:36:05 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół XXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 lutego 2009r.
16.03.2009 12:06:55 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół XXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 lutego 2009r.
13.03.2009 09:48:33 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Tablica ogłoszeń do kategorii Sprzedaż został przeniesiony artykuł Przetarg na sprzedaż działek
13.03.2009 09:48:00 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Tablica ogłoszeń do kategorii Sprzedaż został przeniesiony artykuł Przetarg na sprzedaż działek
12.03.2009 09:02:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
11.03.2009 08:52:28 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stanisławów
10.03.2009 10:50:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
10.03.2009 10:39:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Utrzymanie czystości na terenie gminy Stanisławów
06.03.2009 14:32:34 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
06.03.2009 14:30:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
06.03.2009 14:24:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 4 do wniosku do artykułu Zarządzenie nr 07/09
06.03.2009 14:24:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 3 do wniosku do artykułu Zarządzenie nr 07/09
06.03.2009 14:22:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek o dofinansowanie do artykułu Zarządzenie nr 07/09
06.03.2009 14:22:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie o prawie do budynku do artykułu Zarządzenie nr 07/09
06.03.2009 14:21:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie do wniosku do artykułu Zarządzenie nr 07/09
06.03.2009 14:20:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 07/09
06.03.2009 10:17:50 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stanisławów
06.03.2009 10:01:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Strategia rozwiązywania problemów społecznych do artykułu UCHWAŁA NR XXIV/ 129 /09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 lutego 2009r