MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
06.03.2009 10:00:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIV/ 129 /09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 lutego 2009r
06.03.2009 09:33:05 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXIV/130/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 lutego 2009r.
06.03.2009 09:32:30 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXIV/131/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 lutego 2009r.
06.03.2009 09:32:10 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXIV/132/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 lutego 2009r.
06.03.2009 09:26:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIV/133/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 lutego 2009 r.
05.03.2009 10:56:42 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIV/134/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 lutego 2009 r.
05.03.2009 10:48:34 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIV/132/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 lutego 2009r.
05.03.2009 10:46:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIV/131/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 lutego 2009r.
04.03.2009 13:30:42 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIV/130/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 lutego 2009r.
03.03.2009 15:52:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ocena do artykułu Obowiązek „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego używania wyrobów zawierających azbest”
03.03.2009 15:52:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja do artykułu Obowiązek „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego używania wyrobów zawierających azbest”
03.03.2009 15:45:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obowiązek „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego używania wyrobów zawierających azbest”
03.03.2009 09:43:31 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta na odbiór odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
03.03.2009 09:06:22 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Programy i plany do kategorii Ochrona środowiska został przeniesiony artykuł Program Ochrony Środowiska dla GMINY STANISŁAWÓW
03.03.2009 09:05:42 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Ochrona środowiska do kategorii Ochrona środowiska został przeniesiony artykuł Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stanisławów
03.03.2009 09:05:16 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Programy i plany do kategorii Ochrona środowiska został przeniesiony artykuł Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stanisławów
03.03.2009 08:54:01 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stanisławów
02.03.2009 17:31:36 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
02.03.2009 14:57:31 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 06/09
02.03.2009 11:34:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stanisławów
26.02.2009 13:10:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Plan rozwoju lokalnego
26.02.2009 13:05:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Aneks nr 5 do artykułu Strategia rozwoju gminy Stanisławów aneks nr 5
26.02.2009 13:04:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Strategia rozwoju gminy Stanisławów aneks nr 5
26.02.2009 13:03:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Aneks nr 4 do artykułu Strategia rozwoju gminy Stanisławów
26.02.2009 13:02:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Aneks nr 3 do artykułu Strategia rozwoju gminy Stanisławów
26.02.2009 13:02:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Aneks nr 2 do artykułu Strategia rozwoju gminy Stanisławów
26.02.2009 13:01:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Aneks nr 1 do artykułu Strategia rozwoju gminy Stanisławów
26.02.2009 13:01:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Strategia do artykułu Strategia rozwoju gminy Stanisławów
26.02.2009 13:00:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Strategia rozwoju gminy Stanisławów
26.02.2009 12:50:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów
26.02.2009 12:43:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Statut Gminy Stanisławów
26.02.2009 12:42:01 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Statut Gminy Stanisławów
25.02.2009 15:59:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zgłoszenie pobytu czasowego ponad dwa miesiące do artykułu Zameldowania w lokalach służbowych
25.02.2009 15:58:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zgłoszenie pobytu stałego do artykułu Zameldowania w lokalach służbowych
25.02.2009 15:58:31 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zameldowania w lokalach służbowych
25.02.2009 15:57:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zgłoszenie pobytu czasowego ponad dwa miesiące do artykułu Zameldowania w lokalach prywatnych
25.02.2009 15:56:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zgłoszenie pobytu stałego do artykułu Zameldowania w lokalach prywatnych
25.02.2009 15:55:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zameldowania w lokalach prywatnych
25.02.2009 15:38:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek o wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 miesiące do artykułu Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
25.02.2009 15:37:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego do artykułu Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
25.02.2009 15:36:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
25.02.2009 15:29:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Podanie o wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnym do artykułu Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnym
25.02.2009 15:27:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnym
25.02.2009 15:21:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek o wydanie dowodu osobistego do artykułu Wydanie dowodu osobistego
25.02.2009 15:20:01 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wydanie dowodu osobistego
25.02.2009 15:18:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek o wpisanie do ksiąg krajowych zdarzeń stanu cywilnego lub aktów sporządzonych za granicą do artykułu Wpisanie do ksiąg krajowych zdarzeń stanu cywilnego lub aktów sporządzonych za granicą
25.02.2009 15:16:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wpisanie do ksiąg krajowych zdarzeń stanu cywilnego lub aktów sporządzonych za granicą
25.02.2009 14:44:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Podanie o sprostowanie aktu stanu cywilnego do artykułu Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
25.02.2009 14:43:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
25.02.2009 14:42:36 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sporządzenie aktu zgonu