MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
25.02.2009 14:40:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Podanie o skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego do artykułu Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
25.02.2009 14:39:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
25.02.2009 14:37:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek o odtworzenie aktu stanu cywilnego do artykułu Odtworzenie aktu stanu cywilnego
25.02.2009 14:34:53 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Odtworzenie aktu stanu cywilnego
25.02.2009 14:29:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Podanie o odpis aktu do artykułu Odpis aktu stanu cywilnego
25.02.2009 14:28:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Odpis aktu stanu cywilnego
25.02.2009 14:20:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Formularz wymeldowania z pobytu czasowego ponad dwa miesiące do artykułu Meldowanie cudzoziemców
25.02.2009 14:19:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Formularz wymeldowania z miejsca pobytu stałego do artykułu Meldowanie cudzoziemców
25.02.2009 14:18:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zgłoszenie pobytu czasowego ponad dwa miesiące do artykułu Meldowanie cudzoziemców
25.02.2009 14:17:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zgłoszenie pobytu stałego do artykułu Meldowanie cudzoziemców
25.02.2009 14:10:56 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Meldowanie cudzoziemców
25.02.2009 14:09:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Meldowanie cudzoziemców
25.02.2009 14:03:11 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: a) odbierania odpadów komunalnych, b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, c) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
25.02.2009 13:51:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomści (nie dotyczy lasu) do artykułu Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości (nie dotyczy lasu).
25.02.2009 13:49:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości (nie dotyczy lasu).
25.02.2009 13:34:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych do artykułu ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
25.02.2009 13:33:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
25.02.2009 13:31:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Konkurs na krzewienie kultury fizycznej i sportu
25.02.2009 13:26:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek do artykułu Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
25.02.2009 13:21:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów stałych do artykułu Udzielenie zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stanisławów
25.02.2009 13:20:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalnośc do artykułu Udzielenie zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stanisławów
25.02.2009 13:12:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Udzielenie zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stanisławów
25.02.2009 13:10:36 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
25.02.2009 13:03:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Program Ochrony Środowiska dla GMINY STANISŁAWÓW
25.02.2009 12:14:21 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Budżet na 2009 r.
25.02.2009 09:06:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Podatek od środków transportowych
25.02.2009 08:45:29 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wcześniejsze dokumenty
25.02.2009 08:42:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wcześniejsze dokumenty
24.02.2009 15:48:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 do artykułu XXIV sesja Rady Gminy
24.02.2009 15:47:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie strategii rozwiązywania problemów społecznych do artykułu XXIV sesja Rady Gminy
24.02.2009 15:41:26 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dane teleadresowe NIP REGON nr konta
24.02.2009 15:36:22 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sołectwa
24.02.2009 15:28:18 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sołectwa
24.02.2009 15:24:11 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sołectwa
24.02.2009 15:18:51 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sołectwa
24.02.2009 15:07:36 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sołectwa
24.02.2009 15:00:45 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sołectwa
24.02.2009 14:59:42 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sołectwa
24.02.2009 14:56:52 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sołectwa
24.02.2009 14:39:24 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sołectwa
24.02.2009 14:35:56 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sołectwa
24.02.2009 14:28:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Formularz wniosku o udostępnienie danych do artykułu Informacja o danych osobowych
24.02.2009 14:27:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja o danych osobowych
24.02.2009 14:25:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawy obywatelskie
24.02.2009 14:17:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Załatwianie spraw
24.02.2009 14:07:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek do artykułu Wyrażenie zgody i wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego
24.02.2009 14:01:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wyrażenie zgody i wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego
24.02.2009 13:54:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek o wynajm mieszkania z zasobu mieszkaniowego gminy do artykułu Zasady ubiegania się o lokal socjalny do 2014
24.02.2009 13:52:50 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Wniosek z artykułu Zasady ubiegania się o lokal socjalny do 2014
24.02.2009 13:49:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek do artykułu Zasady ubiegania się o lokal socjalny do 2014