MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
24.02.2009 13:43:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zasady ubiegania się o lokal socjalny do 2014
24.02.2009 13:30:36 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Władze gminy
24.02.2009 13:25:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Władze gminy
23.02.2009 15:33:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dyplom od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
23.02.2009 15:25:09 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sołectwa
23.02.2009 15:23:39 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 02/09
23.02.2009 15:22:53 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 01/09
23.02.2009 15:22:15 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 01/09
23.02.2009 14:50:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek do artykułu Ustalenie warunków zabudowy
23.02.2009 14:49:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Ustalenie warunków zabudowy
23.02.2009 12:55:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie do artykułu Złożenie oświadczenia o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych
23.02.2009 12:52:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Złożenie oświadczenia o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych
23.02.2009 12:50:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek do artykułu Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedażyi zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
23.02.2009 12:49:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedażyi zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
23.02.2009 12:41:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek do artykułu Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców,których działalność polega na organizowaniu przyjęć.
23.02.2009 12:33:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców,których działalność polega na organizowaniu przyjęć.
23.02.2009 12:30:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek do artykułu Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń
23.02.2009 12:27:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń
23.02.2009 12:25:31 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Działalność gospodarcza do kategorii Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych został przeniesiony artykuł Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu
23.02.2009 12:23:56 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Działalność gospodarcza do kategorii Ewidencja działalności gospodarczej został przeniesiony artykuł Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
23.02.2009 12:23:16 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Działalność gospodarcza do kategorii Ewidencja działalności gospodarczej został przeniesiony artykuł Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej
23.02.2009 12:22:38 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Działalność gospodarcza do kategorii Ewidencja działalności gospodarczej został przeniesiony artykuł Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
23.02.2009 12:22:19 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Ewidencja działalności gospodarczej do kategorii Działalność gospodarcza został przeniesiony artykuł Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu
23.02.2009 12:21:48 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Działalność gospodarcza do kategorii Ewidencja działalności gospodarczej został przeniesiony artykuł Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu
20.02.2009 16:04:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dokumenty w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 50 (poza Stanisławowem)
19.02.2009 15:31:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek do artykułu Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu
19.02.2009 15:16:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu
19.02.2009 14:24:34 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
19.02.2009 14:19:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek do artykułu Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej
19.02.2009 13:45:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej
19.02.2009 13:39:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie do artykułu Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
19.02.2009 13:37:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Formularz zgłoszenia do artykułu Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
19.02.2009 13:32:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
19.02.2009 13:07:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały do artykułu XXIV sesja Rady Gminy
19.02.2009 13:07:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały do artykułu XXIV sesja Rady Gminy
19.02.2009 13:06:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały do artykułu XXIV sesja Rady Gminy
19.02.2009 13:06:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXIV sesja Rady Gminy
19.02.2009 09:08:51 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sołectwa
18.02.2009 15:52:22 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przetarg na sprzedaż działek
18.02.2009 15:51:36 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przetarg na sprzedaż działek
18.02.2009 14:58:21 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 04/09
18.02.2009 14:53:47 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 04/09
18.02.2009 14:43:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
18.02.2009 14:23:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarzadzenie do artykułu Zarządzenie nr 03/09
18.02.2009 14:21:20 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 03/09
18.02.2009 13:22:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 4 do artykułu Zarządzenie nr 02/09
18.02.2009 13:22:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Zarządzenie nr 02/09
18.02.2009 13:21:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Zarządzenie nr 02/09
18.02.2009 13:21:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Zarządzenie nr 02/09
18.02.2009 13:20:50 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 02/09