MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
02.12.2015 10:01:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 29 października 2015r.
02.12.2015 09:59:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 29 października 2015r.
01.12.2015 14:03:14 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Rok 2015
01.12.2015 12:48:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki odbędzie się w dn. 7.12.2015 r. o godz. 16.00
01.12.2015 12:34:20 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki odbędzie się w dniu 7.12.2015 r. o godz. 16.00
01.12.2015 10:39:29 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Skad Rady Gminy Stanisławów
01.12.2015 10:37:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 2.12.2015r. o godz. 16.00
01.12.2015 10:35:24 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 2.12.2015r. o godz. 16.00
30.11.2015 15:33:05 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków "Centralna" w Retkowie, gmina Stanisławów
30.11.2015 13:48:21 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe
30.11.2015 12:53:41 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe
30.11.2015 12:49:24 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe
30.11.2015 12:43:49 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe
30.11.2015 12:30:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe
30.11.2015 12:18:32 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe
30.11.2015 12:07:21 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe
30.11.2015 11:54:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe
30.11.2015 09:31:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Skad Rady Gminy Stanisławów
30.11.2015 09:30:05 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dyżury Przewodniczącej Rady Gminy Stanisławów
30.11.2015 09:23:39 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy Stanisławów
27.11.2015 15:47:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej do artykułu Sprawa RIRiOŚ.6733.10.2015
27.11.2015 15:46:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej do artykułu Sprawa RIRiOŚ.6733.11.2015 Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego na działkach o numerach ew. 40/2, 21, 29/1 obr. Lubomin, gm. Stanisławów
26.11.2015 14:56:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr RIRiOŚ.6220.3.2015 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów innych jak niebezpieczne z uwzględnieniem zbierania odpadów w miejscowości Legacz gm. Stanisławów
26.11.2015 14:42:58 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Decyzje środowiskowe
24.11.2015 16:23:13 Robert Wiącek Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu RIiOŚ.6733.14.2015
24.11.2015 16:22:59 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł RIiOŚ.6733.14.2015
24.11.2015 16:21:44 Robert Wiącek Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu RIiOŚ.6733.13.2015
24.11.2015 16:21:12 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł RIiOŚ.6733.13.2015
24.11.2015 16:16:08 Robert Wiącek Dodany załącznik Załaczniki - wersja edytowalna do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO
24.11.2015 16:15:47 Robert Wiącek Dodany załącznik Załączniki - pdf do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO
24.11.2015 16:15:33 Robert Wiącek Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO
24.11.2015 16:14:44 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO
24.11.2015 16:08:13 Robert Wiącek Dodany załącznik Zarządzenie Nr 76/2015 do artykułu Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24.11.2015r.
24.11.2015 16:07:51 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24.11.2015r.
24.11.2015 16:05:23 Robert Wiącek Dodany załącznik Zawiadomienie o wynikach przetargu do artykułu Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy Stanisławów w sezonie zimowym 2015/2016
23.11.2015 11:58:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków "Centralna" w Retkowie, gmina Stanisławów
23.11.2015 11:56:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami do artykułu Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków "Centralna" w Retkowie, gmina Stanisławów
23.11.2015 11:56:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami do artykułu Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków "Centralna" w Retkowie, gmina Stanisławów
23.11.2015 11:55:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków "Centralna" w Retkowie, gmina Stanisławów
23.11.2015 09:32:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych do artykułu XII sesja w dniu 27.11.2015 r.
20.11.2015 14:18:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 75/15 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 listopada 2015 r.
20.11.2015 13:09:46 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł XII sesja w dniu 27.11.2015 r.
20.11.2015 13:08:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XII sesja Rady Gminy Stanisławów
20.11.2015 13:03:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XII sesja Rady Gminy Stanisławów
20.11.2015 11:05:35 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dostawa dodatkowego sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów” realizowanego przez Gminę Stanisławów w ramach „Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013”.
20.11.2015 09:55:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami społecznymi na rok 2016 do artykułu XII sesja w dniu 27.11.2015 r.
20.11.2015 09:54:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie przewodniczącego komisji społecznej do artykułu XII sesja w dniu 27.11.2015 r.
20.11.2015 09:52:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminnymi do artykułu XII sesja w dniu 27.11.2015 r.
20.11.2015 09:50:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych do artykułu XII sesja w dniu 27.11.2015 r.
20.11.2015 09:49:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie wzoru formularzy podatkowych do artykułu XII sesja w dniu 27.11.2015 r.