MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
29.06.2015 15:49:37 Robert Wiącek Dodany załącznik Zarządzenie Nr 34/2015 do artykułu Zarządzenie Nr 34/15 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 czerwca 2015r.w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
29.06.2015 15:48:41 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 34/15 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 czerwca 2015r.w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
29.06.2015 15:42:11 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.5.2015 Budowa słupowej stacji transferowej - Kolonie Stanisławów
29.06.2015 09:25:32 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 15 do artykułu Protokół Nr VII/2015 z VII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 kwietnia 2015 r.
29.06.2015 09:25:19 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 14 do artykułu Protokół Nr VII/2015 z VII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 kwietnia 2015 r.
29.06.2015 09:25:04 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 13 do artykułu Protokół Nr VII/2015 z VII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 kwietnia 2015 r.
29.06.2015 09:24:48 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 12 do artykułu Protokół Nr VII/2015 z VII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 kwietnia 2015 r.
26.06.2015 16:18:06 Robert Wiącek Dodany załącznik Postanowienie do artykułu Postanowienie 12/15 Komisarz Wyborczego w Siedlcach
26.06.2015 16:17:49 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Postanowienie 12/15 Komisarz Wyborczego w Siedlcach
26.06.2015 16:16:19 Robert Wiącek Edytowano artykuł Lata
26.06.2015 16:14:58 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł 2015
26.06.2015 16:12:11 Robert Wiącek Dodany załącznik Postanowienie do artykułu Postanowienie 12/15 Komisarz Wyborczego w Siedlcach
26.06.2015 16:11:56 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Postanowienie 12/15 Komisarz Wyborczego w Siedlcach
26.06.2015 15:58:38 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 10 do artykułu Protokół Nr VII/2015 z VII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 kwietnia 2015 r.
26.06.2015 15:56:30 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 9 do artykułu Protokół Nr VII/2015 z VII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 kwietnia 2015 r.
26.06.2015 15:54:57 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 8 do artykułu Protokół Nr VII/2015 z VII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 kwietnia 2015 r.
26.06.2015 15:52:52 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 7 do artykułu Protokół Nr VII/2015 z VII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 kwietnia 2015 r.
26.06.2015 15:45:30 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 6 do artykułu Protokół Nr VII/2015 z VII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 kwietnia 2015 r.
26.06.2015 15:42:43 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 5 do artykułu Protokół Nr VII/2015 z VII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 kwietnia 2015 r.
26.06.2015 15:31:50 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 4 do artykułu Protokół Nr VII/2015 z VII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 kwietnia 2015 r.
26.06.2015 15:31:23 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Protokół Nr VII/2015 z VII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 kwietnia 2015 r.
26.06.2015 15:31:12 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Protokół Nr VII/2015 z VII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 kwietnia 2015 r.
26.06.2015 15:28:54 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Protokół Nr VII/2015 z VII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 kwietnia 2015 r.
26.06.2015 15:28:39 Robert Wiącek Dodany załącznik Protokół z sesji do artykułu Protokół Nr VII/2015 z VII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 kwietnia 2015 r.
26.06.2015 15:28:12 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Protokół Nr VII/2015 z VII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 kwietnia 2015 r.
26.06.2015 15:18:00 Robert Wiącek Usunięto artykuł Protokół Nr VII/2015 z VII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 kwietnia 2015 r. z kategorii Kadencja 2014-2018
26.06.2015 15:16:29 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu
26.06.2015 15:14:07 Robert Wiącek Usunięty załącznik Załącznik nr 2 z artykułu
26.06.2015 15:13:28 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu
26.06.2015 15:09:02 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu
26.06.2015 14:40:12 Robert Wiącek Dodany załącznik Protokół z VII sesji do artykułu
26.06.2015 14:36:26 Robert Wiącek Edytowano artykuł
26.06.2015 14:35:47 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł
26.06.2015 14:29:37 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Statutowej
24.06.2015 14:03:50 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie poszukuje kandydatów na pracownika samorządowego na wolne stanowisko pomocnicze Asystent rodziny
24.06.2015 13:59:19 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie poszukuje kandydatów na pracownika samorządowego na wolne stanowisko pomocnicze Asystent rodziny
24.06.2015 13:54:55 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie poszukuje kandydatów na pracownika samorządowego na wolne stanowisko pomocnicze Asystent rodziny
24.06.2015 09:09:49 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
23.06.2015 09:44:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015. do artykułu UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015.
23.06.2015 09:43:47 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015.
23.06.2015 09:41:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR VIII/35/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia na rok 2015 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kszta UCHWAŁA NR VIII/35/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia na rok 2015 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli
23.06.2015 09:40:55 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VIII/35/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia na rok 2015 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli
23.06.2015 09:39:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR VIII/34/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/99/08 Rady Gminy Stanisławów w sprawie przystąpienia Gminy Stanisławów do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Mi UCHWAŁA NR VIII/34/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/99/08 Rady Gminy Stanisławów w sprawie przystąpienia Gminy Stanisławów do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej”
23.06.2015 09:39:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VIII/34/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/99/08 Rady Gminy Stanisławów w sprawie przystąpienia Gminy Stanisławów do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej”
23.06.2015 09:38:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR VIII/33/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Stanisławów na 2015r. do artykułu UCHWAŁA NR VIII/33/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Stanisławów na 2015r.
23.06.2015 09:37:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VIII/33/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Stanisławów na 2015r.
23.06.2015 09:35:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł "Najpiękniejszy ogród 2015 roku w Gminie Stanisławów"
23.06.2015 09:34:50 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł "Najpiękniejszy ogród 2015 roku w Gminie Stanisławów"
23.06.2015 09:32:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR VIII/32/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stanisławów do artykułu UCHWAŁA NR VIII/32/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stanisławów
23.06.2015 09:31:53 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VIII/32/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stanisławów