MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
23.06.2015 09:30:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR VIII/31/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych do artykułu UCHWAŁA NR VIII/31/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
23.06.2015 09:30:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VIII/31/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
23.06.2015 09:28:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR VIII/30/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stanisławów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014r. do artykułu UCHWAŁA NR VIII/30/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stanisławów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014r.
23.06.2015 09:28:34 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VIII/30/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stanisławów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014r.
23.06.2015 09:26:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR VIII/29/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok. do artykułu UCHWAŁA NR VIII/29/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.
23.06.2015 09:26:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VIII/29/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.
23.06.2015 09:17:26 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł "Najpiękniejszy ogród 2015 roku w Gminie Stanisławów"
23.06.2015 08:35:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania strategii rozwoju Gminy Stanisławów na lata 2015-2025
23.06.2015 08:34:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania strategii rozwoju Gminy Stanisławów na lata 2015-2025
22.06.2015 11:23:41 Robert Wiącek Dodany załącznik Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej do artykułu Sprawa RIRiOŚ.6220.1.2014
22.06.2015 11:22:40 Robert Wiącek Usunięty załącznik Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej z artykułu Sprawa RIRiOŚ.6220.2.2014 Stanowisko transformatorowe na stacji w Wólce Czarnińskiej
22.06.2015 11:22:16 Robert Wiącek Dodany załącznik Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej do artykułu Sprawa RIRiOŚ.6220.2.2014 Stanowisko transformatorowe na stacji w Wólce Czarnińskiej
22.06.2015 11:20:47 Robert Wiącek Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6220.2.2014 Stanowisko transformatorowe na stacji w Wólce Czarnińskiej
19.06.2015 14:45:48 Robert Wiącek Edytowano artykuł Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
18.06.2015 14:34:39 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Stanisławów
18.06.2015 13:12:22 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
18.06.2015 12:25:34 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wójt Gminy Stanisławów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Stanisławów
18.06.2015 12:20:30 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wójt Gminy Stanisławów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stanisławów
18.06.2015 11:27:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie uczestnika konkursu do artykułu Konkurs fotograficzny powiatu mińskiego
18.06.2015 11:26:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Regulamin konkursu do artykułu Konkurs fotograficzny powiatu mińskiego
18.06.2015 11:25:32 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Konkurs fotograficzny powiatu mińskiego
17.06.2015 15:39:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Stanisławów w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
17.06.2015 15:30:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik Referatu Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska
17.06.2015 15:22:09 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.6.2015 Budowa spinki sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Borek Czarniński
15.06.2015 12:47:30 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.1.2015 Budowa dwutorowej kablowej linii elektroenergetycznej z traktem światłowodowym
15.06.2015 12:46:31 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.3.2015 Budowa linii kablowej średniego napięcia w m. Sokóle
15.06.2015 10:34:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik - formularz zgłoszenia do artykułu Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Stanisławów konkursu pt. "Najpiękniejszy ogród 2015 roku w Gminie Stanisławów"
15.06.2015 10:33:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie konkursu do artykułu Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Stanisławów konkursu pt. "Najpiękniejszy ogród 2015 roku w Gminie Stanisławów"
15.06.2015 10:33:05 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Zarządzenie nr 27/2015 z artykułu Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Stanisławów konkursu pt. "Najpiękniejszy ogród 2015 roku w Gminie Stanisławów"
15.06.2015 09:58:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
15.06.2015 09:44:18 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
15.06.2015 09:36:12 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
12.06.2015 15:48:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 12.06.2015 r. w sprawie ograniczenia używania wody z wodociągu publicznego
12.06.2015 15:46:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 12.06.2015 r. w sprawie ograniczenia używania wody z wodociągu publicznego
12.06.2015 14:21:12 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
12.06.2015 13:14:20 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Piknik rodzinny w Pustelniku
12.06.2015 08:17:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Piknik rodzinny w Pustelniku
11.06.2015 12:23:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Awaria wodociągu w m. Rządza
10.06.2015 11:11:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wyniki konkursu do artykułu Zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na finansowanie w 2015 roku organizacji i prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowo-profilaktycznych
10.06.2015 11:10:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zestawienie wyników konkursu do artykułu Otwarty konkurs na finansowanie w 2015 r. organizacji i prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowo-profilaktycznych
09.06.2015 12:25:55 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
09.06.2015 10:32:32 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
08.06.2015 15:13:44 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sołectwa
08.06.2015 14:17:54 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sołectwa
08.06.2015 11:48:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie nr 27/2015 do artykułu Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Stanisławów konkursu pt. "Najpiękniejszy ogród 2015 roku w Gminie Stanisławów"
08.06.2015 11:47:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Stanisławów konkursu pt. "Najpiękniejszy ogród 2015 roku w Gminie Stanisławów"
08.06.2015 10:35:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Ogólnopowiatowa strona zwierząt bezdomnych
08.06.2015 09:15:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Posiedzenia komisji Rady Gminy Stanisławów przed VI sesją Rady Gminy Stanisławów w dniu 8 czerwca 2015 r.
05.06.2015 10:53:51 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wójt Gminy Stanisławów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stanisławów
05.06.2015 10:53:19 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wójt Gminy Stanisławów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Stanisławów