MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
05.06.2015 10:48:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wójt Gminy Stanisławów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stanisławów
05.06.2015 10:46:58 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wójt Gminy Stanisławów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Stanisławów
05.06.2015 10:46:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Stanisławów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Stanisławów
05.06.2015 10:44:50 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wójt Gminy Stanisławów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Stanisławów
05.06.2015 10:38:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze do artykułu Wójt Gminy Stanisławów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Stanisławów
05.06.2015 10:37:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Stanisławów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Stanisławów
03.06.2015 15:04:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ i przedmiar robót do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
03.06.2015 10:24:59 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
02.06.2015 14:14:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Stanisławów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stanisławów
02.06.2015 14:05:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze do artykułu Wójt Gminy Stanisławów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stanisławów
02.06.2015 14:04:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Stanisławów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stanisławów
02.06.2015 11:33:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla ucznów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów w II półroczu roku szkolnego 2014/2015
02.06.2015 10:44:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja z załącznikami do artykułu Nabór kandydatów na ławników sądowych
02.06.2015 10:40:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Nabór kandydatów na ławników sądowych
02.06.2015 10:39:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Nabór kandydatów na ławników sądowych
01.06.2015 11:44:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zmiany w statucie gminy. do artykułu VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
01.06.2015 11:43:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik W sprawie planu pracy Rady Gminy do artykułu VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
01.06.2015 11:43:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik W sprawie powołania zespołu ds. opiniowania ławników do artykułu VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
01.06.2015 11:42:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik W sprawie absolutorium dla wójta do artykułu VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
01.06.2015 11:41:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok ubiegły. do artykułu VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
01.06.2015 11:40:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do LGD Ziemi Mińskiej do artykułu VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
01.06.2015 11:39:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik W sprawie miejscowego planu zagospodarowania części wsi Szymankowszczyzna do artykułu VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
01.06.2015 11:38:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik W sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli do artykułu VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
01.06.2015 11:35:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Porządek obrad do artykułu VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
01.06.2015 11:34:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł VIII sesja Rady Gminy Stanisławów
29.05.2015 14:27:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej
29.05.2015 10:30:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wójt Gminy Stanisławów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów
28.05.2015 14:24:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt budowlano - wykonawczy przyłącza do artykułu Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
28.05.2015 14:23:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Schemat przyłącza do artykułu Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
28.05.2015 14:22:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Schemat przyłącza do artykułu Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
28.05.2015 14:22:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Schemat przyłącza do artykułu Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
28.05.2015 14:22:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Schemat przyłącza do artykułu Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
28.05.2015 14:21:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt budowlany wykonawczy do artykułu Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
28.05.2015 14:21:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dobór przewodów siłowych do artykułu Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
28.05.2015 14:20:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Schemat do artykułu Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
28.05.2015 14:20:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Schemat do artykułu Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
28.05.2015 14:20:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Schemat do artykułu Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
28.05.2015 14:19:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Schemat do artykułu Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
28.05.2015 14:19:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Schemat do artykułu Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
28.05.2015 14:19:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Schemat do artykułu Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
28.05.2015 14:19:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Schemat do artykułu Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
28.05.2015 14:18:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Schemat do artykułu Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
28.05.2015 14:18:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Schemat do artykułu Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
28.05.2015 14:18:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Schemat do artykułu Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
28.05.2015 14:17:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Schemat do artykułu Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
28.05.2015 14:17:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Schemat do artykułu Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
28.05.2015 14:17:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Schemat do artykułu Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
28.05.2015 14:16:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Schemat do artykułu Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
28.05.2015 14:16:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Schemat do artykułu Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
28.05.2015 14:16:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Schemat do artykułu Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie