MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
28.05.2015 14:15:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Schemat do artykułu Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
28.05.2015 14:15:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Schemat do artykułu Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
28.05.2015 14:15:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Schemat do artykułu Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
28.05.2015 14:15:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Schemat do artykułu Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
28.05.2015 14:14:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Schemat do artykułu Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
28.05.2015 14:14:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
28.05.2015 14:13:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wykonane elementy instalacji do artykułu Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
28.05.2015 14:02:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
28.05.2015 13:52:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
28.05.2015 13:49:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
28.05.2015 13:44:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Zarządzenie Nr 26/2015 r, Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższaącej łącznie 500 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 r. udzielono pomocy publicznej
28.05.2015 13:43:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Zarządzenie Nr 26/2015 r, Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższaącej łącznie 500 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 r. udzielono pomocy publicznej
28.05.2015 13:39:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 26/2015 r, Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższaącej łącznie 500 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 r. udzielono pomocy publicznej
28.05.2015 11:46:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zaproszenia koła emerytów
27.05.2015 11:00:41 Robert Wiącek Usunięty załącznik Kosztorys inwestorski z artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 11:00:34 Robert Wiącek Usunięty załącznik Kosztorys inwestorski z artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:24:38 Robert Wiącek Dodany załącznik Przedmiar do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:24:18 Robert Wiącek Dodany załącznik Kosztorys inwestorski do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:23:45 Robert Wiącek Dodany załącznik Specyfikacja techniczne - instalacji gazowej do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:23:07 Robert Wiącek Dodany załącznik Specyfikacja techniczna - instalacje wodno-kanalizacyjne do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:21:53 Robert Wiącek Dodany załącznik Specyfikacje techniczne - instalacje ciepłownicze do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:20:45 Robert Wiącek Dodany załącznik Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:20:02 Robert Wiącek Dodany załącznik Mapa do celów projektowych do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:19:00 Robert Wiącek Dodany załącznik Rysunki do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:17:58 Robert Wiącek Dodany załącznik Rozwinięcie c.o. do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:17:21 Robert Wiącek Dodany załącznik Przedmiar do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:16:52 Robert Wiącek Dodany załącznik Projekt techniczny - świetlik do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:16:22 Robert Wiącek Dodany załącznik Projekt techniczny - stolarki do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:15:46 Robert Wiącek Dodany załącznik Projekt techniczny - przekrój B1 B2 do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:15:20 Robert Wiącek Dodany załącznik Projekt techniczny - przekrój A do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:14:50 Robert Wiącek Dodany załącznik Projekt techniczny - parter do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:14:20 Robert Wiącek Dodany załącznik Projekt techniczny - elewacje do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:13:52 Robert Wiącek Dodany załącznik Projekt techniczny - dach do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:13:15 Robert Wiącek Dodany załącznik Instalacje wodno-kanalizacyjne - parter do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:12:31 Robert Wiącek Dodany załącznik Gaz - parter do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:12:05 Robert Wiącek Dodany załącznik C.O. parter do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:10:50 Robert Wiącek Dodany załącznik Projekt konstrukcyjno-budowlany do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:09:28 Robert Wiącek Dodany załącznik Projekt technologii do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:08:45 Robert Wiącek Dodany załącznik Opis budowlany i wykonawczy do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:08:16 Robert Wiącek Dodany załącznik Kosztorys inwestorski do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:07:13 Robert Wiącek Dodany załącznik Instalacja elekktryczna - 8 do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:07:01 Robert Wiącek Dodany załącznik Instalacja elekktryczna - 7 do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:06:50 Robert Wiącek Dodany załącznik Instalacja elekktryczna - 6 do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:06:39 Robert Wiącek Dodany załącznik Instalacja elekktryczna - 5 do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:06:28 Robert Wiącek Dodany załącznik Instalacja elekktryczna - 4 do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:06:17 Robert Wiącek Dodany załącznik Instalacja elekktryczna - 3 do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:06:05 Robert Wiącek Dodany załącznik Instalacja elekktryczna - 2 do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:05:52 Robert Wiącek Dodany załącznik Instalacja elekktryczna - 1 do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:04:25 Robert Wiącek Dodany załącznik Opis opracowania do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:03:09 Robert Wiącek Dodany załącznik Specyfikacja techniczna - aksonometria instalacji gazowej do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie