MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
27.05.2015 09:02:22 Robert Wiącek Dodany załącznik Specyfikacja techniczna - nawierzchnie utwardzone do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:01:56 Robert Wiącek Dodany załącznik Specyfikacja techniczna - elewacje do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:01:35 Robert Wiącek Dodany załącznik Specyfikacja techniczna - roboty malarskie wewnętrzne do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:01:06 Robert Wiącek Dodany załącznik Specyfikacja techniczna - roboty z płyt kartonowo-gipsowych do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:00:35 Robert Wiącek Dodany załącznik Specyfikacja techniczna - stolarka, ślusarka do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 09:00:04 Robert Wiącek Dodany załącznik Specyfikacja techniczna - posadzki z terakoty do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 08:59:23 Robert Wiącek Dodany załącznik Specyfikacja techniczna - tynki wewnętrzne do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 08:58:58 Robert Wiącek Dodany załącznik Specyfikacja techniczna - konstrukcje metalowe do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 08:58:33 Robert Wiącek Dodany załącznik Specyfikacja techniczna - obróbki blacharskie do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 08:58:00 Robert Wiącek Dodany załącznik Specyfikacja techniczna - pokrycie dachowe do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 08:57:38 Robert Wiącek Dodany załącznik Specyfikacja techniczna - izolacje termiczne i akustyczne do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 08:57:07 Robert Wiącek Dodany załącznik Specyfikacja techniczna - hudroizolacje do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 08:56:40 Robert Wiącek Dodany załącznik Specyfikacja techniczna - roboty murowe do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 08:56:18 Robert Wiącek Dodany załącznik Specyfikacja techniczna - przygotowanie i montaż zbrojenia do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 08:55:48 Robert Wiącek Dodany załącznik Specyfikacja techniczna - betonowanie bez zbrojenia do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 08:55:11 Robert Wiącek Dodany załącznik Specyfikacja techniczna - podłoża i podkłady do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 08:54:35 Robert Wiącek Dodany załącznik Specyfikacja techniczna - roboty rozbiórkowe do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 08:54:07 Robert Wiącek Dodany załącznik Specyfikacja techniczna - roboty ziemne do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 08:53:41 Robert Wiącek Dodany załącznik Specyfikacja techniczna - roboty geodezyjne do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 08:53:07 Robert Wiącek Dodany załącznik Opis techniczny do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 08:52:33 Robert Wiącek Dodany załącznik Oświadczenie projektanta do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 08:51:54 Robert Wiącek Dodany załącznik Specyfikacja techniczna - wymagania ogólne do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 08:50:49 Robert Wiącek Dodany załącznik SIWZ i wzór oferty - odt do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 08:50:36 Robert Wiącek Dodany załącznik SIWZ i wzór oferty - doc do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
27.05.2015 08:50:19 Robert Wiącek Dodany załącznik SIWZ i wzór oferty - pdf do artykułu Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
26.05.2015 15:04:42 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w Stanisławowie
22.05.2015 13:29:51 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
22.05.2015 13:16:35 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
22.05.2015 13:13:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe. do artykułu Oświadczenie majątkowe Dariusza Kraszewskiego za rok 2014
22.05.2015 13:12:22 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Dariusza Kraszewskiego za rok 2014
22.05.2015 13:06:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Adama Sulewskiego za rok 2014
22.05.2015 13:06:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Adama Sulewskiego za rok 2014
22.05.2015 11:58:51 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Operat wodno-prawny - zapytanie ofertowe
22.05.2015 11:50:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Plan dyżurów OKW w Siedlcach
22.05.2015 11:14:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
21.05.2015 08:31:32 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wydobywanie piasku i żwiru na własne potrzeby
20.05.2015 15:26:18 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Otwarty konkurs na finansowanie w 2015 r. organizacji i prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowo-profilaktycznych
20.05.2015 13:05:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uwaga! Dyżur psychologa w dniu 27 maja
20.05.2015 10:49:09 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Otwarty konkurs na finansowanie w 2015 r. organizacji i prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowo-profilaktycznych
20.05.2015 10:43:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie członka komisji do artykułu Zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na finansowanie w 2015 roku organizacji i prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowo-profilaktycznych
20.05.2015 10:42:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Karta oceny merytorycznej do artykułu Zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na finansowanie w 2015 roku organizacji i prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowo-profilaktycznych
20.05.2015 10:42:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Karta oceny formalnej do artykułu Zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na finansowanie w 2015 roku organizacji i prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowo-profilaktycznych
20.05.2015 10:41:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie uczestnika konkursu do artykułu Zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na finansowanie w 2015 roku organizacji i prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowo-profilaktycznych
20.05.2015 10:40:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Formularz wniosku do artykułu Zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na finansowanie w 2015 roku organizacji i prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowo-profilaktycznych
20.05.2015 10:40:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na finansowanie w 2015 roku organizacji i prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowo-profilaktycznych
20.05.2015 10:39:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na finansowanie w 2015 roku organizacji i prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowo-profilaktycznych
18.05.2015 13:50:36 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Obwieszczenia w sprawach o ustalenie lokalizacji inwestycji
18.05.2015 13:46:45 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Obwieszczenia w sprawach o ustalenie lokalizacji inwestycji
18.05.2015 13:45:16 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Obwieszczenia w sprawach o ustalenie lokalizacji inwestycji
18.05.2015 13:33:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Rok 2015