MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
18.05.2015 13:28:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR V/13/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2015 rok.
15.05.2015 15:34:44 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej w części miejscowościBorek Czarniński i Szymankowszczyzna
15.05.2015 11:58:48 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zaproszenia koła emerytów
15.05.2015 10:58:53 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 14/15 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska ds. ochrony środowiska
15.05.2015 10:50:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie z załącznikami do artykułu Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015
15.05.2015 10:49:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015
15.05.2015 10:37:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
15.05.2015 08:56:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wydatki na zadania zlecone Gminie do artykułu Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015
15.05.2015 08:55:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dochody przeznaczone na zadania zlecone Gminy do artykułu Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015
15.05.2015 08:55:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wydatki Gminy do artykułu Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015
15.05.2015 08:54:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dochody Gminy do artykułu Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015
15.05.2015 08:54:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015
15.05.2015 08:53:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015
15.05.2015 08:27:14 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
13.05.2015 10:28:58 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.4.2015 Budowa sieci kablowej średniego napięcia, stacji transformatorowei i sieci kablowej niskiego napięcia w m. Goździówka
13.05.2015 08:47:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę stacji elektroenergetycznej
12.05.2015 14:49:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Nasze kulinarne dziedzictwo - konkurs
12.05.2015 14:39:17 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Rejestry, ewidencje, archiwa
11.05.2015 13:51:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Konsultacje założeń Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości
11.05.2015 11:34:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
11.05.2015 11:28:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze do artykułu Wójt Gminy Stanisławów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów
11.05.2015 11:26:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Stanisławów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów
11.05.2015 10:54:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do zarządzenia do artykułu Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
11.05.2015 10:53:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do zarządzenia do artykułu Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
11.05.2015 10:53:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
11.05.2015 10:52:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
11.05.2015 09:27:38 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Taryfy na wodę i ścieki
11.05.2015 09:27:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Taryfy na wodę i ścieki
08.05.2015 15:03:24 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Konkurs na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych
08.05.2015 15:00:41 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej W URZĘDZIE GMINY STANISŁAWÓW,
08.05.2015 09:36:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR VII/28/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stanisławów na 2015 rok do artykułu UCHWAŁA NR VII/28/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stanisławów na 2015 rok
08.05.2015 09:36:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VII/28/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stanisławów na 2015 rok
08.05.2015 09:32:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR VII/27/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca UCHWAŁA NR VII/27/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.
08.05.2015 09:32:21 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VII/27/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.
08.05.2015 09:31:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR VII/26/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015. do artykułu UCHWAŁA NR VII/26/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015.
08.05.2015 09:30:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VII/26/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015.
08.05.2015 09:29:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR VII/25/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. do artykułu UCHWAŁA NR VII/25/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.
08.05.2015 09:29:11 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VII/25/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.
08.05.2015 09:27:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR VII/24/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/17/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomny UCHWAŁA NR VII/24/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/17/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stanisławów na rok 2015
08.05.2015 09:27:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VII/24/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/17/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stanisławów na rok 2015
08.05.2015 09:05:56 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Składy obwodowych komisji wyborczych z przewodniczącymi i zastępcami
08.05.2015 08:59:56 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
07.05.2015 15:46:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Składy obwodowych komisji wyborczych z przewodniczącymi i zastępcami
06.05.2015 16:08:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Plan dyżurów OKW w Siedlcach
06.05.2015 14:34:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.
05.05.2015 14:00:12 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Stanowisko ds. księgowości podatkowej
05.05.2015 13:52:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 5 do artykułu Protokół Nr VI/2015 z VI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 23 marca 2015 r.
05.05.2015 13:52:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 4 do artykułu Protokół Nr VI/2015 z VI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 23 marca 2015 r.
05.05.2015 13:51:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Protokół Nr VI/2015 z VI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 23 marca 2015 r.
05.05.2015 13:51:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Protokół Nr VI/2015 z VI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 23 marca 2015 r.