MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
05.05.2015 13:51:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Protokół Nr VI/2015 z VI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 23 marca 2015 r.
05.05.2015 13:50:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Porządek obrad do artykułu Protokół Nr VI/2015 z VI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 23 marca 2015 r.
05.05.2015 13:50:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności do artykułu Protokół Nr VI/2015 z VI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 23 marca 2015 r.
05.05.2015 13:14:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół Nr VI/2015 z VI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 23 marca 2015 r.
05.05.2015 13:12:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr VI/2015 z VI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 23 marca 2015 r.
04.05.2015 15:59:52 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: stanowisko ds. rozliczeń kasowych
04.05.2015 14:18:41 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sołectwa
04.05.2015 13:56:35 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czści wsi Szymankowszczyzna gm. Stanisławów
28.04.2015 14:47:29 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Mammografia
28.04.2015 14:26:35 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Pomoc psychologiczna
27.04.2015 12:23:41 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE SEKRETARZ GMINY STANISŁAWÓW
27.04.2015 12:22:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKU ds. planowania przestrzennego
27.04.2015 12:21:12 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKU ds. planowania przestrzennego
27.04.2015 12:18:15 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: stanowisko ds. ochrony środowiska
27.04.2015 12:11:14 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Stanowisko ds. księgowości podatkowej
27.04.2015 12:00:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Głosowanie korespondencyjne
24.04.2015 15:57:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Trasa rajdu rowerowego
24.04.2015 15:06:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Mapa poglądowa do artykułu Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej w części miejscowościBorek Czarniński i Szymankowszczyzna
24.04.2015 13:58:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dni Stanisławowa
24.04.2015 12:09:51 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Nabór na stanowisko psychologa w punkcie konsultacyjnym
24.04.2015 12:02:31 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Mammografia
23.04.2015 12:39:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Instrokcja głosowania
23.04.2015 12:38:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Instrukcja głosowania
23.04.2015 10:05:22 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł VII sesja Rady Gminy Stanisławów
23.04.2015 10:03:03 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł VII sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 28 kwietnia 2015 r.
23.04.2015 10:00:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł VII sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 28 kwietnia 2015 r.
23.04.2015 09:53:38 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: stanowisko ds. rozliczeń kasowych
22.04.2015 10:59:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej W URZĘDZIE GMINY STANISŁAWÓW,
22.04.2015 10:53:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze do artykułu NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej W URZĘDZIE GMINY STANISŁAWÓW,
22.04.2015 10:52:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej W URZĘDZIE GMINY STANISŁAWÓW,
22.04.2015 09:05:27 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz stanowisk pracy
21.04.2015 15:46:22 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozliczeń kasowych
21.04.2015 15:29:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Terminy udostępniania spisu wyborców
21.04.2015 14:47:34 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
21.04.2015 14:31:45 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2014
21.04.2015 14:20:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów
21.04.2015 14:18:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów
21.04.2015 14:16:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w gminie Stanisławów na rok 2014 do artykułu VII sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 28 kwietnia 2015 r.
21.04.2015 14:15:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ocena zasobów pomocy społecznej do artykułu VII sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 28 kwietnia 2015 r.
21.04.2015 14:14:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stanisławów na rok 2015 do artykułu VII sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 28 kwietnia 2015 r.
21.04.2015 14:13:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy do artykułu VII sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 28 kwietnia 2015 r.
21.04.2015 14:12:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie inkasa podatków do artykułu VII sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 28 kwietnia 2015 r.
21.04.2015 14:10:21 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł VII sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 28 kwietnia 2015 r.
21.04.2015 13:32:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Posiedzenie komisji rady gminy
21.04.2015 13:31:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł VII sesja Rady Gminy Stanisławów
21.04.2015 13:25:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego do artykułu Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę
21.04.2015 13:24:19 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego z artykułu Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę
21.04.2015 11:25:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego do artykułu Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę
21.04.2015 11:24:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę
21.04.2015 11:18:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania do artykułu Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania