MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
21.04.2015 11:17:32 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
21.04.2015 11:12:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek o dopisanie do spisu wyborców do artykułu Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
21.04.2015 11:12:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
21.04.2015 11:07:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Składy obwodowych komisji wyborczych
21.04.2015 09:15:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zaproszenie do złożenia oferty do artykułu Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej w części miejscowościBorek Czarniński i Szymankowszczyzna
21.04.2015 09:14:20 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej w części miejscowościBorek Czarniński i Szymankowszczyzna
21.04.2015 08:54:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wynik naboru na stanowisko ds. planowania przestrzennego
21.04.2015 08:53:31 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wynik naboru na stanowisko ds. planowania przestrzennego
21.04.2015 08:44:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie pozwlenia na budowę "stacji elektroenergetycznej 110/400kV GPO Wólka wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dla potrzeb farmy wiatrowej Korytnica)"
21.04.2015 08:43:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie pozwlenia na budowę "stacji elektroenergetycznej 110/400kV GPO Wólka wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dla potrzeb farmy wiatrowej Korytnica)"
20.04.2015 14:32:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20.04.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
17.04.2015 13:15:23 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
17.04.2015 12:54:59 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
17.04.2015 12:38:22 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
17.04.2015 12:11:38 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
17.04.2015 10:50:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
16.04.2015 09:02:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zebranie wiejskie w Stanisławowie
14.04.2015 16:06:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na czas zastępstwa na stanowisku urzędniczym: ds. planowania przestrzennego w Urzędzie gminy Stanisławów
14.04.2015 16:05:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na czas zastępstwa na stanowisku urzędniczym: ds. planowania przestrzennego w Urzędzie gminy Stanisławów
14.04.2015 15:55:34 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 maja 2014 r.
14.04.2015 15:40:26 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sołectwa
14.04.2015 15:18:12 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sołectwa
14.04.2015 15:05:23 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sołectwa
14.04.2015 14:59:38 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sołectwa
14.04.2015 11:59:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Stanisławów
14.04.2015 11:58:36 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na czas zastępstwa na stanowisku urzędniczym: ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Stanisławów
14.04.2015 10:54:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Stanisławów
14.04.2015 10:46:42 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Stanisławów
14.04.2015 10:32:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przprowadzenia naboru na zastępstwo na stanowisku urzędniczym ds. planowania przestrzennego
13.04.2015 14:21:20 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przewodniczący Rady Gminy
13.04.2015 11:30:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przewodniczący Rady Gminy
13.04.2015 09:23:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Piotra Matusika na początek kadencji
13.04.2015 09:21:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe na początek kadencji do artykułu Oświadczenie majątkowe Marioli Orłowiec na początek kadencji
09.04.2015 15:11:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe - operat wodnoprawny
09.04.2015 15:10:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Operat wodno-prawny - zapytanie ofertowe
09.04.2015 13:20:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Warunki naboru do artykułu NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: stanowisko ds. rozliczeń kasowych
09.04.2015 13:18:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: stanowisko ds. rozliczeń kasowych
09.04.2015 12:49:39 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2014
09.04.2015 10:50:39 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2014
09.04.2015 10:49:01 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2014
09.04.2015 10:44:28 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2014
09.04.2015 10:40:17 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2014
09.04.2015 10:32:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2014
09.04.2015 10:15:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
09.04.2015 10:06:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie wójta o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
09.04.2015 08:55:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Stanisławów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
09.04.2015 08:44:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwosci głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika oraz wskazania, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez Wójta do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.
09.04.2015 08:09:13 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Porządek obrad z artykułu Protokól Nr V/2015 z V sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej dnia 27 lutego 2015 r.
08.04.2015 15:55:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe sekretarza gminy do artykułu Oświadczenie majątkowe Czesława Mazka na zakończenie pracy w urzędzie
08.04.2015 15:54:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Czesława Mazka na zakończenie pracy w urzędzie