MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
08.04.2015 15:47:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe sekretarza gminy za rok 2014 do artykułu Oświadczenie majątkowe Czesława Mazka za rok 2014
08.04.2015 15:46:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Czesława Mazka za rok 2014
08.04.2015 14:55:40 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz stanowisk pracy
08.04.2015 11:30:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Leczenie osoby uzależnionej od alkoholu
08.04.2015 10:55:42 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.2.2015 budowa sieci wodociągowej z hydrantem przeciwpożarowym w Stanisławowie
07.04.2015 09:23:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wydatki na realizację zadan zleconych do artykułu Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015
07.04.2015 09:23:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dochody na reazlizację zadań zleconych do artykułu Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015
07.04.2015 09:22:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wydatki budżetu gminy Stanisławów na rok 2015 do artykułu Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015
07.04.2015 09:20:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dochody budżetu gminy Stanisławów w roku 2015 do artykułu Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015
07.04.2015 09:19:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015
02.04.2015 11:59:28 Robert Wiącek Dodany załącznik Uwagi do planu - wzór format odt do artykułu Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czści wsi Szymankowszczyzna gm. Stanisławów
02.04.2015 11:58:46 Robert Wiącek Dodany załącznik Uwagi do planu - wzór format pdf do artykułu Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czści wsi Szymankowszczyzna gm. Stanisławów
02.04.2015 11:58:07 Robert Wiącek Dodany załącznik Prognoza oddziaływania - rysunek do artykułu Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czści wsi Szymankowszczyzna gm. Stanisławów
02.04.2015 11:57:44 Robert Wiącek Dodany załącznik Prognoza oddziaływania - tekst do artykułu Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czści wsi Szymankowszczyzna gm. Stanisławów
02.04.2015 11:57:05 Robert Wiącek Dodany załącznik Plan zagospodarowania - rysunek do artykułu Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czści wsi Szymankowszczyzna gm. Stanisławów
02.04.2015 11:55:25 Robert Wiącek Dodany załącznik Plan zagodspodarowania dla Szymankowszczyzny do artykułu Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czści wsi Szymankowszczyzna gm. Stanisławów
01.04.2015 12:40:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2014
01.04.2015 12:37:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja o stanie mienia komunalnego do artykułu Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2014 rok, wykonania planu finansowego gminyych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego
01.04.2015 12:37:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Realizacja planu wydatków funduszu sołeckiego do artykułu Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2014 rok, wykonania planu finansowego gminyych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego
01.04.2015 10:56:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.4.2015 Budowa sieci kablowej średniego napięcia, stacji transformatorowei i sieci kablowej niskiego napięcia w m. Goździówka
01.04.2015 10:11:14 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz stanowisk pracy
01.04.2015 10:04:57 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Władze gminy
31.03.2015 18:49:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury do artykułu Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2014 rok, wykonania planu finansowego gminyych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego
31.03.2015 18:38:08 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wielkanocne spotkanie emerytów
31.03.2015 18:34:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wielkanocne spotkanie emerytów
31.03.2015 18:26:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 - sprawozdanie opisowe GOPS do artykułu Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2014 rok, wykonania planu finansowego gminyych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego
31.03.2015 18:24:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 6 - zadania inwestycyjne do artykułu Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2014 rok, wykonania planu finansowego gminyych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego
31.03.2015 18:24:18 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Tabela nr 5 - zadania inwestycyjne z artykułu Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2014 rok, wykonania planu finansowego gminyych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego
31.03.2015 18:24:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 5 - zadania inwestycyjne do artykułu Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2014 rok, wykonania planu finansowego gminyych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego
31.03.2015 18:18:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2014 ROK do artykułu Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2014 rok, wykonania planu finansowego gminyych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego
31.03.2015 17:32:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 5 - przychody i rozchody do artykułu Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2014 rok, wykonania planu finansowego gminyych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego
31.03.2015 17:31:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 - wydatki do artykułu Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2014 rok, wykonania planu finansowego gminyych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego
31.03.2015 17:30:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabele nr 1 i 3 - dochody do artykułu Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2014 rok, wykonania planu finansowego gminyych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego
31.03.2015 15:24:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 7 - ochrona środowiska do artykułu Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2014 rok, wykonania planu finansowego gminyych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego
31.03.2015 15:24:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 - dotacje do artykułu Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2014 rok, wykonania planu finansowego gminyych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego
31.03.2015 15:17:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 3 - tabele i wykresy do artykułu Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2014 rok, wykonania planu finansowego gminyych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego
31.03.2015 15:16:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stanisławów za 2014 rok do artykułu Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2014 rok, wykonania planu finansowego gminyych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego
31.03.2015 15:13:24 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Godziny urzędowania w dniu 3 kwietnia 2015 r.
31.03.2015 15:05:26 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2014 rok, wykonania planu finansowego gminyych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego
31.03.2015 14:56:11 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 z kategorii
31.03.2015 14:21:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stanisławów za 2014 rok do artykułu
31.03.2015 14:20:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
31.03.2015 12:59:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 13 do protokołu do artykułu Protokól Nr V/2015 z V sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej dnia 27 lutego 2015 r.
31.03.2015 12:58:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 12 do protokołu do artykułu Protokól Nr V/2015 z V sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej dnia 27 lutego 2015 r.
31.03.2015 12:52:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 5 do protokołu do artykułu Protokól Nr V/2015 z V sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej dnia 27 lutego 2015 r.
31.03.2015 12:51:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 4 do protokołu do artykułu Protokól Nr V/2015 z V sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej dnia 27 lutego 2015 r.
31.03.2015 12:50:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 3 do protokołu do artykułu Protokól Nr V/2015 z V sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej dnia 27 lutego 2015 r.
31.03.2015 12:49:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do protokołu do artykułu Protokól Nr V/2015 z V sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej dnia 27 lutego 2015 r.
31.03.2015 12:49:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do protokołu do artykułu Protokól Nr V/2015 z V sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej dnia 27 lutego 2015 r.
31.03.2015 12:48:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności sołtysów, osób zaproszonych i radnych do artykułu Protokól Nr V/2015 z V sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej dnia 27 lutego 2015 r.