MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
31.03.2015 12:47:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Porządek obrad do artykułu Protokól Nr V/2015 z V sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej dnia 27 lutego 2015 r.
31.03.2015 12:44:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokól do artykułu Protokól Nr V/2015 z V sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej dnia 27 lutego 2015 r.
31.03.2015 12:00:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej 31 maja 2015 r.
31.03.2015 11:39:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokól Nr V/2015 z V sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej dnia 27 lutego 2015 r.
31.03.2015 08:22:22 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 11/15 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym ds. księgowości podatkowej
30.03.2015 17:00:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Regulamin pracy komisji przetargowej do artykułu Zarządzenie Nr 9/2015
30.03.2015 17:00:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 9/2015
30.03.2015 16:18:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stanisławów do artykułu UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stanisławów
30.03.2015 16:18:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stanisławów
30.03.2015 16:16:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR VI/21/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przygotowania alternatywnej koncepcji budowy sali/hali gimnastycznej w Pustelniku do artykułu UCHWAŁA NR VI/21/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przygotowania alternatywnej koncepcji budowy sali/hali gimnastycznej w Pustelniku
30.03.2015 16:16:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VI/21/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przygotowania alternatywnej koncepcji budowy sali/hali gimnastycznej w Pustelniku
30.03.2015 16:12:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024. do artykułu UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024.
30.03.2015 16:11:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024.
30.03.2015 16:10:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015. do artykułu UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015.
30.03.2015 16:10:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015.
30.03.2015 16:08:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR VI/18/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/112/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Stanisławów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i s UCHWAŁA NR VI/18/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/112/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Stanisławów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
30.03.2015 16:08:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VI/18/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/112/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Stanisławów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
30.03.2015 16:07:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR V/17/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stanisławów na rok 2015 do arty UCHWAŁA NR V/17/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stanisławów na rok 2015
30.03.2015 16:06:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR V/17/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stanisławów na rok 2015
27.03.2015 15:04:36 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKU ds. planowania przestrzennego
27.03.2015 11:39:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKU ds. planowania przestrzennego
27.03.2015 11:35:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKU ds. planowania przestrzennego
27.03.2015 08:52:22 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł UCHWAŁA NR IV/7/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2015.
26.03.2015 14:16:21 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Oświadczenia majątkowe radnych
26.03.2015 14:13:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe. do artykułu Oświadczenie majątkowe Wiesława Szponara na początek kadencji
26.03.2015 14:12:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Wiesława Szponara na początek kadencji
26.03.2015 14:07:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe. do artykułu Oświadczenie majątkowe Moniki Uścińskiej na początek kadencji
26.03.2015 14:07:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Moniki Uścińskiej na początek kadencji
26.03.2015 13:15:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe radnego Andrzeja Kowalczyka na koniec kadencji do artykułu Oświadczenie majątkowe Andrzeja Kowalczyka na koniec kadencji
26.03.2015 13:12:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Andrzeja Kowalczyka na koniec kadencji
26.03.2015 12:51:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe. do artykułu Oświadczenie majątkowe Andrzeja Kowalczyka na początek kadencji
26.03.2015 12:50:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Andrzeja Kowalczyka na początek kadencji
26.03.2015 11:50:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe. do artykułu Oświadczenie majątkowe Zygmunta Ochmana na początek kadencji
26.03.2015 11:49:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Zygmunta Ochmana na początek kadencji
26.03.2015 10:08:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Sławomira Płochockiego na początek kadencji
26.03.2015 10:07:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Sławomira Płochockiego na początek kadencji
26.03.2015 10:02:16 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Oświadczenie majątkowe Elżbiety Król na początek kadencji
26.03.2015 10:02:00 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Oświadczenie majątkowe Michała Cudnego na początek kadencji
26.03.2015 10:01:50 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Oświadczenie majątkowe Agaty Tabor na początek kadencji
26.03.2015 09:57:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe. do artykułu Oświadczenie majątkowe Agaty Tabor na początek kadencji
26.03.2015 09:56:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Agaty Tabor na początek kadencji
26.03.2015 09:39:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Michała Cudnego na początek kadencji
26.03.2015 09:39:11 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Michała Cudnego na początek kadencji
26.03.2015 09:31:35 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Piotra Matusika na początek kadencji
26.03.2015 09:11:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe. do artykułu Oświadczenie majątkowe Elżbiety Król na początek kadencji
26.03.2015 09:11:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Elżbiety Król na początek kadencji
26.03.2015 08:53:34 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Marioli Orłowiec na początek kadencji
26.03.2015 08:43:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe. do artykułu Oświadczenie majątkowe Sylwestra Książka na początek kadencji
26.03.2015 08:42:42 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Sylwestra Książka na początek kadencji
26.03.2015 08:24:48 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Remont ciągu pieszego w miejscowości Pustelnik