MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
20.11.2015 09:48:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości do artykułu XII sesja w dniu 27.11.2015 r.
20.11.2015 09:47:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie podstawy obliczania podatku rolnego do artykułu XII sesja w dniu 27.11.2015 r.
20.11.2015 09:46:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie podstawy obliczanina podatku leśnego do artykułu XII sesja w dniu 27.11.2015 r.
20.11.2015 09:45:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej do artykułu XII sesja w dniu 27.11.2015 r.
20.11.2015 09:45:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XII sesja w dniu 27.11.2015 r.
20.11.2015 08:54:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa odbędzie się w dniu 25.11.2015r. o godz. 8.30.
20.11.2015 08:52:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa odbędzie się w dniu 25.11.2015r. o godz. 8.30.
19.11.2015 14:42:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu, Planowania i Finansów odbędzie się w dniu 23 listopada o godz. 16.00
19.11.2015 08:16:21 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu, Planowania i Finansów odbędzie się w dniu 23 listopada o godz. 16.00
17.11.2015 14:09:11 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
17.11.2015 08:16:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
16.11.2015 16:52:49 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
16.11.2015 15:06:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - wykaz przedsięwzięć do artykułu Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024
16.11.2015 15:04:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 6 - przychody i rozchody do artykułu Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024
16.11.2015 15:03:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 - wydatki do artykułu Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024
16.11.2015 15:02:36 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Załącznik nr 2 do WPF z artykułu Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024
16.11.2015 15:02:20 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Tabela nr 6 z artykułu Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024
16.11.2015 15:02:10 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Tabela nr 2 - wydatki z artykułu Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024
16.11.2015 14:59:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie nr 74/2015 do artykułu Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024
16.11.2015 14:59:20 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 4/2015 z artykułu Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024
16.11.2015 14:59:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie Nr 4/2015 do artykułu Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024
16.11.2015 14:56:54 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Zarządzenie nr 74/2015 z artykułu Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024
16.11.2015 13:46:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami do artykułu Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy Stanisławów w sezonie zimowym 2015/2016
16.11.2015 13:45:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy Stanisławów w sezonie zimowym 2015/2016
16.11.2015 12:30:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Projekt budżetu na rok 2016
15.11.2015 16:28:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 9 fundusz sołecki do artykułu Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024
15.11.2015 16:27:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 7 - budżet GKRPA do artykułu Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024
15.11.2015 16:19:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do WPF do artykułu Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024
15.11.2015 16:18:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do WPF do artykułu Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024
15.11.2015 16:18:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej do artykułu Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024
15.11.2015 16:16:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała budżetowa - projekt do artykułu Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024
15.11.2015 16:14:40 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Projekt uchwały budżetowej z artykułu Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024
15.11.2015 16:13:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej do artykułu Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024
15.11.2015 16:12:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 10 - utrzymanie czystości do artykułu Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024
15.11.2015 16:11:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 8 - ochrona środowiska do artykułu Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024
15.11.2015 16:10:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 6 do artykułu Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024
15.11.2015 16:10:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 5 - zadania inwestycyjne do artykułu Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024
15.11.2015 16:10:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 4 - wydatki zlecone do artykułu Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024
15.11.2015 16:09:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 3 - dochody zlecone do artykułu Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024
15.11.2015 16:09:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 - wydatki do artykułu Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024
15.11.2015 16:09:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 1 - dochody do artykułu Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024
15.11.2015 16:08:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały budżetowej do artykułu Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024
15.11.2015 16:07:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Analiza wskaźnikowa do artykułu Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024
15.11.2015 16:07:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie nr 74/2015 do artykułu Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024
15.11.2015 16:06:42 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024
13.11.2015 14:42:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa odbędzie się w dniu 17.11.2015r. o godz. 9.00
13.11.2015 14:39:24 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa odbędzie się w dniu 17.11.2015r. o godz. 9.00
13.11.2015 13:22:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenia związku emerytów
13.11.2015 12:52:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Sylwestra Antoniego Bąkowskiego złożone na początek jego kadencji
13.11.2015 12:51:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Sylwestra Antoniego Bąkowskiego złożone na początek jego kadencji