MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
24.03.2015 12:05:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe. do artykułu Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Henryka Popławskiego na początek kadencji
24.03.2015 12:04:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Henryka Popławskiego na początek kadencji
24.03.2015 11:10:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe. do artykułu Oświadczenie majątkowe Bożenny Woś na początek kadencji
24.03.2015 11:09:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Bożenny Woś na początek kadencji
24.03.2015 10:58:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wynik naboru na sekretarza gminy
24.03.2015 10:57:00 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sekretarz Gminy Stanisławów
24.03.2015 10:53:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego gminy Stanisławów
24.03.2015 10:09:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Tadeusza Jurka na początek kadencji
24.03.2015 10:07:36 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Tadeusza Jurka na początek kadencji
24.03.2015 09:06:44 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr III/2014 z III sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 22 grudnia 2014r.
23.03.2015 11:34:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja OKW w Siedlcach o siedzibie i dyżurach pełnionych przez Komisję
23.03.2015 11:24:54 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wybory
23.03.2015 10:41:34 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wynik naboru na sekretarza gminy
23.03.2015 10:40:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sekretarz Gminy Stanisławów
19.03.2015 13:15:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Dostawa żwiru, tłucznia i destruktu oraz kopanie rowów przydrożnych na terenie gminy Stanisławów w 2015 roku
18.03.2015 09:53:56 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach gminnych z artykułu VI sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 23 marca 2015 r.
18.03.2015 09:51:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie przygotowania alternatywnej koncepcji budowy sali gimnastycznej w Pustelniku. do artykułu VI sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 23 marca 2015 r.
18.03.2015 09:50:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach gminnych do artykułu VI sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 23 marca 2015 r.
18.03.2015 09:47:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2015 do artykułu VI sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 23 marca 2015 r.
18.03.2015 09:27:21 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł PLAN PRACY RADY GMINY NA 2015 ROK
18.03.2015 09:24:21 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czści wsi Szymankowszczyzna gm. Stanisławów
18.03.2015 09:17:22 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXXVII/205/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szymankowszczyzna
17.03.2015 15:42:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: stanowisko ds. ochrony środowiska
17.03.2015 15:39:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: stanowisko ds. ochrony środowiska
17.03.2015 14:52:59 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Pełnienie funkcji Operatora Internetowego dla Gminy Stanisławów w ramach projektu pn.Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów
17.03.2015 14:29:40 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł VI sesja Rady Gminy Stanisławów
17.03.2015 14:27:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł VI sesja Rady Gminy Stanisławów
17.03.2015 13:59:50 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: stanowisko ds. ochrony środowiska
17.03.2015 13:56:31 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: stanowisko ds. ochrony środowiska
17.03.2015 13:36:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: stanowisko ds. ochrony środowiska
17.03.2015 13:04:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 05 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015
17.03.2015 12:50:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Regulamin pracy komisji przetargowej do artykułu Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 2.3.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Stanisławów.
17.03.2015 12:49:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 2.3.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Stanisławów.
17.03.2015 11:23:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne
16.03.2015 16:31:46 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Czad cichy zabójca
16.03.2015 15:48:50 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
16.03.2015 15:45:12 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
16.03.2015 11:51:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zmiany siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych do artykułu VI sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 23 marca 2015 r.
16.03.2015 11:50:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do artykułu VI sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 23 marca 2015 r.
16.03.2015 11:49:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej do artykułu VI sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 23 marca 2015 r.
16.03.2015 11:48:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów do artykułu VI sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 23 marca 2015 r.
16.03.2015 11:47:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 5 - zadania inwestycyjne po zmianach do artykułu VI sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 23 marca 2015 r.
16.03.2015 11:46:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 - wydatki gminy po zmianach do artykułu VI sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 23 marca 2015 r.
16.03.2015 11:45:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 1 dochody gminy po zmianach do artykułu VI sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 23 marca 2015 r.
16.03.2015 11:44:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy do artykułu VI sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 23 marca 2015 r.
16.03.2015 11:42:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi... do artykułu VI sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 23 marca 2015 r.
16.03.2015 11:40:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł VI sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 23 marca 2015 r.
16.03.2015 11:03:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Posiedzenia komisji Rady Gminy Stanisławów przed VI sesją Rady Gminy Stanisławów w dniu 23 marca 2015 r.
16.03.2015 11:00:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł VI sesja Rady Gminy Stanisławów
16.03.2015 10:52:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł VI sesja Rady Gminy Stanisławów