MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
16.03.2015 10:49:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Posiedzenia komisji przed VI sesją Rady Gminy Stanisławów w dniu 23 marca 2015 r.
13.03.2015 15:31:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Bezpłatny odbiór popiołu i żużla
13.03.2015 13:24:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Nabór na stanowisko psychologa w punkcie konsultacyjnym
13.03.2015 13:19:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Nabór na stanowisko psychologa w punkcie konsultacyjnym
13.03.2015 13:18:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Konkurs na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych
13.03.2015 10:27:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre
13.03.2015 10:22:52 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.33.2014 rozbudowa domu seniora w Papierni
11.03.2015 12:33:24 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Stanowisko ds. księgowości podatkowej
10.03.2015 15:59:27 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej
10.03.2015 15:57:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej
10.03.2015 15:54:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Stanowisko ds. księgowości podatkowej
10.03.2015 14:49:42 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dostawa żwiru, tłucznia i destruktu oraz kopanie rowów przydrożnych na terenie gminy Stanisławów w 2015 roku
09.03.2015 14:45:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych , oddziałów prz UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stanisławów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
09.03.2015 14:44:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stanisławów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
09.03.2015 14:44:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR V/15/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 8 kwietnia 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szymankowszczyzna, gmina UCHWAŁA NR V/15/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 8 kwietnia 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szymankowszczyzna, gmina Stanisławów
09.03.2015 14:43:32 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR V/15/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 8 kwietnia 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szymankowszczyzna, gmina Stanisławów
09.03.2015 14:42:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR V14/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Stanisławów na lata 2015-2025 do artykułu UCHWAŁA NR V14/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Stanisławów na lata 2015-2025
09.03.2015 14:42:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR V14/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Stanisławów na lata 2015-2025
09.03.2015 14:40:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR V/13/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2015 rok. d UCHWAŁA NR V/13/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2015 rok.
09.03.2015 14:40:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR V/13/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2015 rok.
09.03.2015 14:39:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR V/12/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rządzy do artykułu UCHWAŁA NR V/12/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rządzy
09.03.2015 14:38:05 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR V/12/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rządzy
09.03.2015 13:57:52 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich
06.03.2015 15:18:50 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.32.2014 budowa dwutorowej linii kablowej 110 kV wraz z traktem światłowodowym w m. Sokóle
05.03.2015 15:26:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zapytania i odpowiedzi do artykułu Pełnienie funkcji Operatora Internetowego dla Gminy Stanisławów w ramach projektu pn.Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów
05.03.2015 14:36:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.3.2015 Budowa linii kablowej średniego napięcia w m. Sokóle
04.03.2015 13:56:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uwagi dotyczące funkcjonowania Ośrodków Zdrowia w Stanisławowie i w Pustelniku można zgłaszać w Urzędzie Gminy
04.03.2015 09:58:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej
04.03.2015 09:48:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Postanowienie o sprostowaniu oczywistej pomyłki do artykułu Sprawa RIRiOŚ.6220.2.2014 Stanowisko transformatorowe na stacji w Wólce Czarnińskiej
03.03.2015 14:16:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół Nr IV/2015 z IV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 stycznia 2015 r.
03.03.2015 14:13:31 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Protokół z artykułu Protokół Nr IV/2015 z IV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 stycznia 2015 r.
03.03.2015 14:04:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Remont ciągu pieszego w miejscowości Pustelnik
03.03.2015 13:28:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Remont ciągu pieszego w miejscowości Pustelnik
03.03.2015 09:58:05 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XXXVI/2014 z XXXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 czerwca 2014r.
03.03.2015 08:25:50 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2015 ROKU W GMINIE STANISŁAWÓW
03.03.2015 08:23:05 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 2 marca 2015 r.
02.03.2015 15:07:19 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim
02.03.2015 15:06:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim
27.02.2015 15:21:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik FORMULARZ OFERTOWY do artykułu Pełnienie funkcji Operatora Internetowego dla Gminy Stanisławów w ramach projektu pn.Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów
27.02.2015 15:20:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik WZÓR UMOWY do artykułu Pełnienie funkcji Operatora Internetowego dla Gminy Stanisławów w ramach projektu pn.Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów
27.02.2015 15:20:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do artykułu Pełnienie funkcji Operatora Internetowego dla Gminy Stanisławów w ramach projektu pn.Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów
27.02.2015 15:19:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu Pełnienie funkcji Operatora Internetowego dla Gminy Stanisławów w ramach projektu pn.Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów
27.02.2015 15:04:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Pełnienie funkcji Operatora Internetowego dla Gminy Stanisławów w ramach projektu pn.Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów
27.02.2015 10:04:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zgłoś się na bezpłatną mammografię z okazji Dnia Kobiet!
26.02.2015 09:51:46 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Harmonogram posiedzeń komisji rady gminy
25.02.2015 15:48:11 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Stałe komisje rady gminy
25.02.2015 14:50:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Dostawa żwiru, tłucznia i destruktu oraz kopanie rowów przydrożnych na terenie gminy Stanisławów w 2015 roku
25.02.2015 14:47:26 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dostawa żwiru, tłucznia i destruktu oraz kopanie rowów przydrożnych na terenie gminy Stanisławów w 2015 roku
25.02.2015 14:01:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności do artykułu Protokół Nr IV/2015 z IV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 stycznia 2015 r.
25.02.2015 14:01:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 24 do artykułu Protokół Nr IV/2015 z IV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 stycznia 2015 r.