MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
25.02.2015 14:00:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 23 do artykułu Protokół Nr IV/2015 z IV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 stycznia 2015 r.
25.02.2015 13:59:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 22 do artykułu Protokół Nr IV/2015 z IV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 stycznia 2015 r.
25.02.2015 13:58:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 21 do artykułu Protokół Nr IV/2015 z IV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 stycznia 2015 r.
25.02.2015 13:57:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 20 do artykułu Protokół Nr IV/2015 z IV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 stycznia 2015 r.
25.02.2015 13:57:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 19 do artykułu Protokół Nr IV/2015 z IV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 stycznia 2015 r.
25.02.2015 13:56:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 18 do artykułu Protokół Nr IV/2015 z IV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 stycznia 2015 r.
25.02.2015 13:56:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 17 do artykułu Protokół Nr IV/2015 z IV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 stycznia 2015 r.
25.02.2015 13:55:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 16 do artykułu Protokół Nr IV/2015 z IV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 stycznia 2015 r.
25.02.2015 13:55:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 15 do artykułu Protokół Nr IV/2015 z IV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 stycznia 2015 r.
25.02.2015 13:54:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 14 do artykułu Protokół Nr IV/2015 z IV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 stycznia 2015 r.
25.02.2015 13:33:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu pozwolenia na budowę odcinka linii wysokiego napięcia, z rygorem natychmiastowej wykonalności
25.02.2015 12:48:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu gminy Stanisławów na rok 2015 do artykułu Opinia RIO o projekcie budżetu na 2015 r.
25.02.2015 12:45:01 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Opinia RIO o projekcie budżetu na 2015 r.
25.02.2015 12:41:01 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Komunikat PGE Dystrybucja
25.02.2015 12:33:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 6 do artykułu Protokół Nr IV/2015 z IV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 stycznia 2015 r.
25.02.2015 12:32:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 5 do artykułu Protokół Nr IV/2015 z IV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 stycznia 2015 r.
25.02.2015 12:31:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 4 do artykułu Protokół Nr IV/2015 z IV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 stycznia 2015 r.
25.02.2015 12:31:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Protokół Nr IV/2015 z IV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 stycznia 2015 r.
25.02.2015 12:30:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Protokół Nr IV/2015 z IV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 stycznia 2015 r.
25.02.2015 12:30:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Protokół Nr IV/2015 z IV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 stycznia 2015 r.
25.02.2015 12:19:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół Nr IV/2015 z IV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 stycznia 2015 r.
25.02.2015 12:17:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr IV/2015 z IV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 30 stycznia 2015 r.
25.02.2015 09:12:09 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Stanisławów
25.02.2015 09:09:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Stanisławów
24.02.2015 09:33:39 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Harmonogram posiedzeń komisji rady gminy
23.02.2015 15:31:08 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Harmonogram posiedzeń komisji rady gminy
23.02.2015 11:27:30 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Profilowanie dróg gminnych
23.02.2015 10:39:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkola do artykułu V sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 27 lutego 2015 r.
23.02.2015 09:46:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r. w gminie Stanisławów
23.02.2015 09:28:09 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł V sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 27 lutego 2015 r.
23.02.2015 09:24:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Utworzenie Zespołu Szkół i Przedszkoli w Stanisławowie do artykułu V sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 27 lutego 2015 r.
23.02.2015 09:23:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy do artykułu V sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 27 lutego 2015 r.
23.02.2015 09:23:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy do artykułu V sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 27 lutego 2015 r.
23.02.2015 09:22:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dotacja dla OSP w Rządzy do artykułu V sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 27 lutego 2015 r.
23.02.2015 09:21:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii do artykułu V sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 27 lutego 2015 r.
23.02.2015 09:20:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szymankowszczyzna do artykułu V sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 27 lutego 2015 r.
23.02.2015 09:18:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Program opieki nad zwierzątami bezdomnymi do artykułu V sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 27 lutego 2015 r.
23.02.2015 09:17:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł V sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 27 lutego 2015 r.
20.02.2015 10:08:35 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł ZARZĄDZENIE NR 4/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sport
20.02.2015 10:03:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
20.02.2015 09:58:20 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
20.02.2015 09:47:34 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
20.02.2015 09:32:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Spotkanie informacyjne w sprawie gazyfikacji Stanisławowa
20.02.2015 09:22:35 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zebranie w sprawie gazyfikacji Stanisławowa
20.02.2015 09:16:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu pozwolenia na budowę odcinka linii wysokiego napięcia, z rygorem natychmiastowej wykonalności
19.02.2015 09:42:29 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Władze gminy
18.02.2015 15:33:38 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sołectwa
18.02.2015 15:07:55 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Harmonogram posiedzeń komisji rady gminy
18.02.2015 14:39:26 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarza Gminy Stanisławów w Urzędzie Gminy Stanisławów
18.02.2015 14:36:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarza Gminy Stanisławów w Urzędzie Gminy Stanisławów