MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
18.02.2015 14:31:05 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarza Gminy Stanisławów w Urzędzie Gminy Stanisławów z kategorii Oferty pracy
18.02.2015 14:30:24 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarza Gminy Stanisławów w Urzędzie Gminy Stanisławów z kategorii Tablica ogłoszeń
18.02.2015 14:11:12 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sołectwa
18.02.2015 13:57:11 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości.
18.02.2015 13:34:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
18.02.2015 13:33:11 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
18.02.2015 13:04:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości.
18.02.2015 12:27:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.3.2015 Budowa linii kablowej średniego napięcia w m. Sokóle
17.02.2015 15:22:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zebranie w sprawie gazyfikacji Stanisławowa
16.02.2015 16:01:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Biogazownie w twojej gminie
16.02.2015 11:12:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykaz uprawnionych do najmu lokalu
16.02.2015 10:29:54 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe
13.02.2015 08:47:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie, wzór oferty i wzór umowy do artykułu Wójt Gminy w Stanisławów ogłasza zbieranie ofert na wynajęcie od dnia 1 marca 2015 r. lokalu z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny
12.02.2015 15:10:48 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.2.2015 budowa sieci wodociągowej z hydrantem przeciwpożarowym w Stanisławowie
12.02.2015 11:03:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
12.02.2015 10:35:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Stanisławów
12.02.2015 10:15:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Profilowanie dróg gminnych
12.02.2015 10:15:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Profilowanie dróg gminnych
12.02.2015 10:14:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie o spełnianiu warunków do artykułu Profilowanie dróg gminnych
12.02.2015 10:13:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Formularz oferty do artykułu Profilowanie dróg gminnych
12.02.2015 10:04:39 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Profilowanie dróg gminnych
12.02.2015 09:59:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Profilowanie dróg gminnych
11.02.2015 09:47:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wójt Gminy w Stanisławów ogłasza zbieranie ofert na wynajęcie od dnia 1 marca 2015 r. lokalu z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny
10.02.2015 08:28:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Rok 2015
10.02.2015 08:23:21 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Stanisławów
10.02.2015 08:21:35 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Stanisławów
10.02.2015 08:20:50 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Stanisławów
10.02.2015 08:19:51 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Stanisławów
10.02.2015 08:16:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IV/7/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2015.
09.02.2015 13:35:51 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów w latach 2015-2016
06.02.2015 14:43:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wykaz przedsięwzięć do artykułu Uchwała Nr IV/8/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 stycznia 2015 r. W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024
06.02.2015 14:42:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała Nr IV/8/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 stycznia 2015 r. W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024
06.02.2015 14:41:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IV/8/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 stycznia 2015 r. W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024
06.02.2015 14:26:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR IV/10/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Stanisławów do artykułu UCHWAŁA NR IV/10/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Stanisławów
06.02.2015 14:26:21 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IV/10/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Stanisławów
06.02.2015 13:54:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR IV/11/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stanisławów" do artykułu UCHWAŁA NR IV/11/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stanisławów"
06.02.2015 13:53:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IV/11/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stanisławów"
06.02.2015 13:51:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR IV/9/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/5/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie powołania członków stałych komisji Rady Gminy Stanisławó UCHWAŁA NR IV/9/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/5/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie powołania członków stałych komisji Rady Gminy Stanisławów oraz określenia przedmiotu ich działania
06.02.2015 13:51:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IV/9/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/5/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie powołania członków stałych komisji Rady Gminy Stanisławów oraz określenia przedmiotu ich działania
06.02.2015 13:50:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR IV/7/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2015. do artykułu UCHWAŁA NR IV/7/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2015.
06.02.2015 13:49:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IV/7/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2015.
06.02.2015 13:34:46 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł IV sesja Rady Gminy Stanisławów
06.02.2015 09:10:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów
05.02.2015 13:07:38 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy
05.02.2015 13:05:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy
05.02.2015 13:04:29 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy
04.02.2015 13:08:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Formularz do artykułu Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku
04.02.2015 13:06:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku
04.02.2015 13:01:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór oferty do artykułu OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2015 ROKU W GMINIE STANISŁAWÓW
04.02.2015 12:59:35 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2015 ROKU W GMINIE STANISŁAWÓW