MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
04.02.2015 08:49:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Ludność gminy w dniu 31 grudnia 2014 r.
03.02.2015 10:49:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Formularz do wypełniania komputerowego do artykułu Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
03.02.2015 09:10:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Skad Rady Gminy Stanisławów
02.02.2015 16:23:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zebranie mieszkańców sołectwa Wólka Piecząca
02.02.2015 15:13:05 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie wojewody o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę odcinka linii wysokiego napięcia
02.02.2015 14:07:31 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie wojewody o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę kolejnego odcinka linii wysokiego napięcia
02.02.2015 13:07:32 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wyjazd z GOK
02.02.2015 10:57:33 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów w latach 2015-2016
02.02.2015 10:31:42 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Statut Gminy Stanisławów
30.01.2015 15:14:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Dariusza Kraszewskiego, przewodniczącego rady gminy na początek kadencji 2014 - 2018
30.01.2015 15:14:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Dariusza Kraszewskiego, przewodniczącego rady gminy na początek kadencji 2014 - 2018
30.01.2015 15:06:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Adama Sulewskiego na początek kadencji 2014-2018
30.01.2015 15:05:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Adama Sulewskiego na początek kadencji 2014-2018
30.01.2015 14:51:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Skad Rady Gminy Stanisławów
30.01.2015 14:36:48 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Pismo Starosty Wołomińskiego w sprawie projektowanego wysypiska śmieci w Michałowie
30.01.2015 14:12:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie, oferta i wzór umowy do artykułu Wynajem gabinetu stomatologicznego w Pustelniku
30.01.2015 14:11:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wynajem gabinetu stomatologicznego w Pustelniku
30.01.2015 09:27:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich
30.01.2015 08:57:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Pismo Starosty Wołomińskiego w sprawie projektowanego wysypiska śmieci w Michałowie
30.01.2015 08:38:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Formularz do wypełniania komputerowego do artykułu Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
30.01.2015 08:38:19 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Formularz do wypełnienia na komputerze z artykułu Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
30.01.2015 08:38:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Formularz do wypełnienia na komputerze do artykułu Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
29.01.2015 14:12:21 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Skierowanie na leczenie osoby uzależnionej od alkoholu
29.01.2015 12:37:01 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wniosek o udostępnianie informacji publicznych
29.01.2015 12:35:32 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
29.01.2015 12:34:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Udzielenie zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stanisławów
29.01.2015 12:31:29 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
29.01.2015 12:29:45 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: a) odbierania odpadów komunalnych, b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, c) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
29.01.2015 12:12:29 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
29.01.2015 12:11:32 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI
29.01.2015 12:04:15 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stanisławów
29.01.2015 12:03:11 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych
29.01.2015 11:59:51 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
29.01.2015 11:58:32 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI
29.01.2015 11:57:45 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Nabór wniosków na bezpłatne zdjęcie/odebranie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest
29.01.2015 11:52:36 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawy obywatelskie
29.01.2015 11:50:12 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Ustalenie warunków zabudowy
29.01.2015 11:48:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dodatek mieszkalny
29.01.2015 11:45:18 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł LOKALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
29.01.2015 11:28:46 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zasady ubiegania się o lokal socjalny
29.01.2015 11:27:05 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dodatek mieszkalny
29.01.2015 11:15:38 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł UBIEGANIE SIĘ O PRZYZNANIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO
29.01.2015 10:55:26 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu
29.01.2015 10:54:58 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców,których działalność polega na organizowaniu przyjęć.
29.01.2015 10:54:42 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców,których działalność polega na organizowaniu przyjęć.
29.01.2015 10:53:56 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedażyi zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
29.01.2015 10:53:23 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Złożenie oświadczenia o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych
29.01.2015 10:42:40 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
29.01.2015 10:41:54 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej
29.01.2015 10:41:00 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.