MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
29.01.2015 10:37:31 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Meldowanie cudzoziemców
29.01.2015 10:31:36 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Informacja o danych osobowych
28.01.2015 15:31:44 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Odpis aktu stanu cywilnego
28.01.2015 15:17:52 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Odtworzenie aktu stanu cywilnego
28.01.2015 14:50:46 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
28.01.2015 14:40:11 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sporządzenie aktu zgonu
28.01.2015 13:59:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
28.01.2015 13:47:28 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wpisanie do ksiąg krajowych zdarzeń stanu cywilnego lub aktów sporządzonych za granicą
28.01.2015 13:35:31 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wydanie dowodu osobistego
28.01.2015 13:31:33 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnym
28.01.2015 13:23:44 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY Z RÓWNOCZESNYM WYMELDOWANIEM SIĘ Z DOTYCHCZASOWEGO MIEJSCA POBYTU
28.01.2015 13:16:32 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE Z RÓWNOCZESNYM WYMELDOWANIEM SIĘ Z DOTYCHCZASOWEGO MIEJSCA POBYTU
28.01.2015 12:57:51 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zaświadczenia w podatkach i opłatach lokalnych
28.01.2015 12:53:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zaświadczenia w podatkach i opłatach lokalnych
28.01.2015 12:43:09 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Załatwianie spraw podatkowych
28.01.2015 12:24:03 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek od środków transportowych
28.01.2015 12:21:34 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek rolny
28.01.2015 12:21:07 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek leśny
28.01.2015 12:20:41 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek od nieruchomości
28.01.2015 12:19:44 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Opłata targowa
28.01.2015 12:19:10 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Opłata skarbowa
28.01.2015 11:30:44 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr III/2014 z III sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 22 grudnia 2014r.
28.01.2015 09:53:19 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr III/2014 z III sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 22 grudnia 2014r.
28.01.2015 09:36:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności do artykułu Protokół Nr III/2014 z III sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 22 grudnia 2014r.
28.01.2015 09:28:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr III/2014 z III sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 22 grudnia 2014r.
28.01.2015 09:02:40 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Załatwianie spraw
28.01.2015 09:01:03 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Procedury administracyjne
28.01.2015 08:57:01 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów
28.01.2015 08:56:14 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Załatwianie spraw
27.01.2015 15:17:28 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
27.01.2015 15:16:00 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Udzielenie zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stanisławów
27.01.2015 14:48:47 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI
27.01.2015 14:40:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI
27.01.2015 14:23:05 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
27.01.2015 14:22:05 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych
27.01.2015 14:17:56 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
27.01.2015 14:11:21 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Udzielenie zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stanisławów
27.01.2015 14:01:14 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
27.01.2015 14:00:10 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
27.01.2015 13:51:45 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Skierowanie na leczenie osoby uzależnionej od alkoholu
27.01.2015 13:45:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Skierowanie na leczenie osoby uzależnionej od alkoholu
27.01.2015 12:38:05 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wniosek o udostępnianie informacji publicznych
27.01.2015 11:38:05 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.1.2015 Budowa dwutorowej kablowej linii elektroenergetycznej z traktem światłowodowym
27.01.2015 11:21:22 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
26.01.2015 14:47:45 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dodatek mieszkalny
26.01.2015 14:33:47 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zasady ubiegania się o lokal socjalny
26.01.2015 14:26:11 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł LOKALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
26.01.2015 14:14:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów działki (działek)
26.01.2015 14:02:50 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zasady ubiegania się o lokal socjalny do 2014
26.01.2015 13:57:36 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Ustalenie warunków zabudowy